Зміст

Родина Asteraceae (Petasites)Petasites albus Petasites albus Petasites albus

Petasites albus (L.) Gaertn., західноєвропейський неморально-монтанний вид на східній, острівній межі ареалу. В Україні поширений у Карпатах (звичайно) та Розточчі-Опіллі (зрідка).

У регіоні трапляється рідко. Відомо 4 його місцезростання на північному макросхилі долини р. Зх. Буг: витоки р. Зх. Буг (ур-ща Дзвінець і Ципріянкова долина), верхів'я р. Бужок (ур-ща Монастир і Пліснесько) та її лівої притоки (ур. Річки), нижче за течією, у верхів'ях правої притоки р. Зх. Буг (ур. Рипин; тут - лише одна невелика група). Зустрічається на схилах та по днищах ярів і балок з неглибокими, вологими й сирими, щебенистими сіроземними, зрідка - дерново-глейовими грунтами на вапняках. Зростає більш-менш масово і на невеликих ділянках (100-250 кв.м) панує у трав’яному покриві, формуючи раритетні для Верхобужжя фрагменти угруповань в Acereto-Fraxineta та Acereta (pura) pseudoplatani, рідше – Acereto-Fageta і Acereto-Alneta, зрідка трапляється у Fraxineto-Saliceta (fragilis). 

Разом з P. albus поширена ціла група примежовоареальних та реліктових видів: Lunaria rediviva, Equisetum telmateia, Allium ursinum, Aruncus vulgaris, Anthriscus nitida та ін.


Petasites hybridus (L.) Gaertn., європейський неморальний вид. В Україні поширений у Карпатах, Гр. Криму, Розточчі-Опіллі, Лісостепу, на Поліссі. На Верхобужжі трапляється в долині р. Бужок (ур-ща Широка долина, Пліснeсько, Хомець та Річки), дуже рідко - у верхів'ях р. Зх. Буг, де місцями утворює моно- та полідомінантні (з Urtica galeopsifolia, Cirsium oleraceum, Galium aparine...) зарості вздовж потоків cеред Alneto-Saliceta, зрідка – серед Acereto-Fraxineta, а також на південному схилі пасма (ур. Пліснeсько) в місцях виходу на поверхню грунтових вод, де утворює одноіменну формацію.