Зміст

Родина Asteraceae 2Cirsium pannonicum на Колтівській горі  нижня частина стебла Cirsium pannonicum  суцвіття Cirsium pannonicum

Cirsium pannonicum (L.) Gaud., субсередземноморський (балканський) вид на північній, острівній межі ареалу, міжльодовиковий релікт. В Україні нечасто трапляється у Лв. та Зх. Лісостепу, Розточчі-Опіллі. На Верхобузькому пасмі зустрічається у складі (1-10% пр. вкриття) реліктових лісо- та лучно-степових угруповань (Pinetum caricosum (humilis), Caricetа humilis, Stipeta pennatae, Brachypodieta pinnati та ін.) на горах Сторожиха, Свята, Висока, Жулицька, Підлиська, Макітра, Городисько, Восьмаші та ін.


Crepis mollis (Jacq.) Aschers., центральноєвропейський неморально-монтанний вид на східній, острівній межі ареалу. В Україні поширений у Карпатах. На Верхобузькому пасмі трапляється нечасто; чисельні популяції в ур. Калинка (ліва притока р. Зх. Буг; у заплавному Deschampsieto-Festucetа (rubrae), зрідка – в Nardeta strictae) і Довжок (Molinieto-Cariceta (davallianae) та ін. болотних уг-ях). Невеликі групи C. mollis трапляються в аналогічних екоценотичних умовах ур-ща Бір.

Echinops sphaerocephalus L., центрально-східноєвропейсько-середньоазіатсько-номадійський вид, який має у регіоні західну межу ареалу. В Україні поширений у Степу й Лісостепу, дуже рідко – у Розточчі. Верхобузький локалітет включає дві малі популяції, які нараховують по декілька десятків генеративних і віргінільних особин (Ципріянкова долина, Річки). Місцезростання приурочені до глибоко врізаних у пасмо річкових долин (витоків р. Зх. Буг), де займають вологі ділянки біля підніжжів та на схилах, вздовж постійних або тимчасових водотоків чи в місцях близького залягання ґрунтових вод. Очевидно, що це є похідні від Acereto-Fraxinetа i Acereto-Alneta вологі луки. У травостої (пр. вкриття 95%) переважають: Deschampsia caespitosa, Agrostis gigantea, Festuca rubra, Lysimachia nummularia, Dactylis glomerata, Poa pratensis, F. pratensis, Trisetum flavescens, Anthoxanthum odoratum, Geranium pratense, Carex hirta, Cynosurus cristatus, Urtica galeopsifolia, Galium mollugo, G. album, Centaurea jacea, Achillea millefolium, Leucanthemum vulgare, Equisetum arvense, Heracleum sibiricum, Luzula multiflora, Ranunculus acris, R. repens, Trifolium repens, T. pratense, Plantago lanceolata, Arrhenatherum elatius, Chaerophyllum aromaticum, Mentha longifolia, G. phaeum, G. palustre, Stachys sylvatica, Aegopodium podagraria, Lathyrus pratensis, T. medium, Geum urbanum, Carduus crispus, Campanula trachelium, Vicia cracca. Рослини сягають у висоту 170-220 см, добре цвітуть і плодоносять. Зрстає разом з Heracleum sosnowsky, Leucojum vernum, Primula elatior.