Зміст

Родина AraceaeArum alpinum Schott et Kotschy (Arum besserianum Schott, Arum orientale subsp. orientale M. Bieb.), центральноєвропейсько-субсередземноморський вид на північно-східній межі ареалу.

Поширення в Україні: Карпати, Розточчя-Опілля, Поділля.

Поширення у регіоні: центральна частина пасма - лісовий масив між  сс. Побіч, Руда-Колтівська і Опаки (ур-ща Річки, Ципріянкова і Темна долини, гори Синьоха, Лиса), долина р. В’ятина та прилеглі схили Вододілу (на пн.-зх. від Церкв'яної гори), Колтівська улоговина (ур. Довжок), Хмелівська долина (Обертасова гора).

Екологічна та ценотична приуроченість: днища лісових балок і ярів та прилеглі схили і вершини пасм; розсіяно, рівномірно або спорадично, більш-менш великими групами (по 5-200). У віковому спектрі майже усіх ценопопуляцій помітно переважають віргінільні особини.

Домінантна класифікація: Fraxineta excelsioris: Acereto-Fraxineta (A.-F. anthriscosum (nitidae); Fageta sylvaticae: Acereto-Fraxineto-Fageta (A.-F.-F. dentariosum, A.-F.-F. polystichosum); Querceta roboris: Carpineto-Tilieto-Alneto-Querceta (C.-T.-A.-Q. anthriscosum (nitidae), Carpineto-Tilieto-Querceta (C.-T.-Q. aegopdiosum та інші), Alneta glutinosae: Acereto-Fraxineto-Alneta (A.-F.-A. anthriscosum (nitidae) та деякі інші).

Флористична класифікація: Querco-Fagetea, Fagetalia sylvaticae, Tilio-Acerion, Anthrisco nitidi-Aceretum; Alnion incanae, Ficario-Ulmetum; Asperulo-Fagion, Stellario holosteaе-Fagetum dentarietosum; Cephalanthero-Fagion, Euonymo verrucosae-Fagetum (зрідка); Carpinion betuli, Tilio-Carpinetum corydaletosum.

Забезпечення охороною: близько половини популяцій (Ципріянкова долина, гора Синьоха, ур. Довжок та ін.) перебувають під охороною в НПП «Північне Поділля»

 Arum alpinumArum alpinumArum alpinumArum alpinumArum alpinum