Зміст

Родина ApocynaceaeVinca minor L., західноєвропейсько-субсередземноморський вид на північно-східній межі ареалу. В Україні поширений у Карпатах, Розточчі-Опіллі, Лісостепу, на Зх. Поліссі, у Зх. Степу. На Верхобужжі зустрічається спорадично, часто. Приурочений до схилів північних і південних (у мікропониженнях рельєфу та в місцях неглибокого залягання грунтових вод) експозицій, часто трапляється на терасах і схилах вздовж потоків. Зустрічається, переважно, невеликими (100-400 кв.м), зрідка – більшими (1-2 га) ділянками, де панує у Fageta (pura) sylvaticae, Carpineto-Fageta, С.-F.-Querceta, часто в похідних Carpineta (pura) betuli (ур-ща Хомець, Рипин, Городисько, Щолоп, Дзвінець, Грабина, Свята гора, Громадський ліс, Зозулівська, Колтівська, Побічанська долини, Гавареччина), Alneto-Fageta (ур. Хомець), Acereto (platanoidis)-F. i F.-Querceta (Свята гора), C.-Tilieto-Querceta (ур-ща Довжок, Діброва, Свята гора), іноді: Acereto-Fraxineta (Ципріянкова долина, Дерев'янки), Carpineto-Aсereta (Хомець, Колтівська долина), Q.-Acereta (Річки), Fraxineto-Alneta (Бір), C.-Q.-Pineta (Діброва), зрідка у насадженнях Larix leptolepis (Хомець), Picea abies (на місці бучин, Гавареччина) та інших, формуючи фрагменти раритетних для регіону угруповань.