Зміст

Родина ApiaceaeAnthriscus nitida в Acereto-Fraxineta у період цвітіння Laserpitium latifolium Anthriscus nitida Anthriscus nitida

Anthriscus nitida L., субсередземноморсько-центральноєвропейський монтанний вид в ізольованих місцезростаннях на східній, острівній межі ареалу. На Україні поширений у Карпатах, рідше – в Розточчі-Опіллі, на Зх. Поділлі. У регіоні зустрічається часто по днищах та прилеглих схилах лісових балок і ярів з вологими й сирими сіроземами на вапняках  у складі раритетних угруповань Fraxineta excelsioris, Acereta pseudoplatani, Alneta glutinosae, значно рідше - Querceta roboris та Fageta sylvaticae. Часто відіграє істотну роль у структурі угруповань як більш-менш значна домішка або співдомінант трав’яного покриву з проективним вкриттям у період цвітіння до 25-50%.

Astrantia majorAstrantia majorAstrantia majorAstrantia major уздовж русла р. Зх. БугAstrantia major в Pruno-Fraxinetum

Astrantia major L., центральноєвропейський неморально-монтанний вид на східній межі поширення. В Україні часто трапляється у Карпатах, Розточчі-Опіллі, на Зх. Поділлі, зрідка – на Заході Полісся  і Лісостепу.
На Верхобузькому пасмі зустрічається спорадично, часто, нерівномірно. Найбільші місцезростання виду: верхів’я р. Вятина (Acereto-Fraxineta), верхів’я приток р. Зх. Буг (ур-ща Пліснeсько і Рипин), чисельні групи по периферії Anthrisco nitidi-Aceretum pseudoplatani (союз Tilio platyphylli-Acerion pseudoplatani) вздовж потоків по дну лісових балок і ярів з вологими сіроземами і неглибоким заляганням вапнякових порід, тут же зрідка виходять на лісові луки (панують Festuca rubra, Trisetum flavescens, Arrhenatherum elatius, F. pratensis, Briza media, Geranium pratense, Galium mollugo, часто - Polygala vulgaris), Колтівська улоговина - ур. Довжок (чисельна популяція в вздовж русла р. Зх. Буг в Stellario-Alnetum), а також поруч, на прилеглому болотному масиві у Molinieto-Schoeneta (ferruginei) і Molinieto-Cariceta (hostianae) та на вологих дюнах в Molinietum callunoso-festucosum (valesiacae). Невеликі популяції в ур-щах Кобцево (до 20 особин в Acereto-Fraxineta), Бір (заплавно-болотний масив, в Cariceto (davallianae)-Molinietum galiosum (boreali), на невеликій ділянці складають 10% пр. вкриття травостою, інтенсивно розмножуються вегетативнo; поодиноко - у Stellario-Alnetum), Хомець (південний вологий схил з близькими грунтовими водами, Carpineto-Alnetum rubosum (hirti) і C.-A. mercurialidosum; частина популяції на порубі), Руда (підніжжя південного схилу пасма, Acereto-Fraxineto-Fageta та на узліссі і порубі Carpineto-Acereto-Fraxineto-Fageto-Querceta, декілька десятків генеративних особин. В ур-щах Щолоп, Пліснeсько, Кальварія невеликі (1-10 особин) групи зростають у нижніх та верхніх частинах схилів ярів у Acereto-Fraxineto-Fagetum hederosum, F. caricosum (pilosae) та ін.

Chaerophyllum hirsutum Ledeb., західноєвропейський монтанний вид на східній, острівній межі ареалу. В Україні поширений у Карпатах, зрідка - Розточчі-Опіллі. У верхів’ях р. Бужок (Пліснeсько, Річки) та р. В'ятина знаходиться 3 популяції , що нараховують по декілька десятків різновікових особин. Приурочені до вологих і сирих типів місцезростань по днищах і схилах балок та ярів вздовж лісових струмків, де спорадично, рідко невеликі групи C. hirsutum трапляються в Acereto-Fraxinetum aegopodioso-filipendulosum, A.-F. anthriscoso-aegopodiosum, A.-F. urticosum та Alnetum aegopodioso-urticosum. У місцях зростання його супутниками є група раритетів – Abies alba, Anthriscus nitida, Aruncus vulgaris, Equisetum hуemale, Petasites albus, Picea abies  та ін.

Laserpitium latifolium L., cубсередземноморсько-середньоєвропейський кальцефільний вид на східній межі ареалу. В Україні поширений у Карпатах, Розточчі-Опіллі, Пр. Лісостепу, на Поліссі. У регіоні трапляється зрідка. Приурочений до схилів північної і західної експозицій, зростає переважно на узліссях Acereto-Fraxineto-Fageta і прилеглих трав’янистих схилах Arrhenatheretum сaricosum (flaccae), поодинокі віргінільні особини трапляються безпосередньо в лісовому угрупованні на освітленій ділянці з розрідженим деревостаном (гори Сторожиха, Свята, Підлиська, ур. Дерев’янки).

Pimpinella major (L.) Huds., центральноєвропейський неморальний, гірський вид на східній межі ареалу. В Україні зростає у Карпатах, Розточчі-Опіллі, Правобережному Лісостепу та Поліссі. На Верхобузькому пасмі трапляється дуже рідко. Виявлено лише невелику групу (декілька генеративних особин) у Carpineto-Quercetum aposeridoso-aegopodiosum (Діброва) неподалік узлісся (понад малопомітною стежкою) разом з низкою раритетів – Symphytum tuberosum, Galium polonicum, Melittis sarmatica, Lilium martagon.