Зміст

Родина AmaryllidaceaeGalanthus nivalis

Galanthus nivalis L., центральноєвропейський неморальний-монтанний вид на східній межі ареалу. В Україні поширений у Карпатах, Розточчі-Опіллі, Лісостепу, на Поліссі, зрідка – в Степу.

На Верхобужжі зустрічається часто, але дуже нерівномірно. Більш-менш звичайний вид на схилах та вершинах пасм і гір-останців Підподілля, тоді як глибше, у східній частині району, з малоеродованими сладкохвилястими межиріччями трапляється спорадично лише у верхівях ярів на схилах та прилеглих ділянках.  В долині р. Зх. Буг одне з найбільших оселищ (макропопуляція) - від гір Свята і Підлиська до Колтівської улоговини, чисельні популяції також в долинах р. В’ятина, Колтівській, ур. Восьмаші.  Зростає, як правило, масово (до 10-35% пр. вкриття) в синузії ефемероїдів. Ценотично тяжіє до Acereto-Fraxineto-Fagetum hederosum, A.-F.-F. staphyleosum та інших, рідше в F. sparsiherbosum, F. aegopodiosum, F. hederosum, часто трапляється у Acereto-Fraxinetum aegopodiosum, Fageto-A.-F. aegopodiosum і т.д., Acereta pseudoplatani – Aceretum hederosum, Сarpineto-Acereta, значно рідше у Carpineto-Fageto-Acereto-Tilieto-Quercetа, Alneto-Quercetа, Сarpineto-Fageto-Querceto-Pineta, Fraxineto-Alneta, A.-Betuletа (pubescentis), Сarpineto-Acereto-Fageta (Синьоха) та ін.
 

Scilla bifoliaScilla bifolia Scilla bifolia Scilla bifoliaекотоп Scilla bifolia

Scilla bifoliaScilla bifolia Scilla bifolia Scilla bifoliaScilla bifolia

Scilla bifolia L., центральноєвропейсько-субсередземноморський вид на північній межі ареалу. В Україні поширений у Карпатах, Розточчі-Опіллі, Зх. і Пр. Лісостепу, рідше – на Поліссі. На Верхобужжі трапляється зрідка. Чисельна популяція знаходиться у крайній південній частині пасма, в басейні р. Тростянець (її осушеної правої притоки на пн.-зх. від с. Лука), де як значна домішка формує синузію весняних ефемероїдів у складі різних угруповань Fageta sylvatica, а також Acereto-Fraxineta (цей екотоп знищено – дачні ділянки). Декілька десятків генеративних особин зростає у Acereto-Fraxineta біля підніжжя Обертасової гори в долині р. Зх. Буг.