Зміст

Родина AlliaceaeAllium ursinum L., західноєвропейський, реліктовий вид в на східній, острівній межі ареалу. В Україні поширений у Карпатах, рідше – Розточчі-Опіллі, Лісостепу, Зх. поліссі. В басейні р. Зх. Буг відомо 6 популяцій. Приурочений до вологих та сирих місцезростань вздовж потоків по днищах ярів, на схилах північної та південної експозицій з близьким заляганням і виходом на поверхню грунтових вод – ур-ща Річки, Ципріянкова долина, Громадський ліс, Рипин, в заплавному лісо-болотному комплексі Колтівської улоговини (ур. Довжок), де особини A. ursinum на невеликих ділянках панують у трав’яному покриві, формуючи низку раритетних фітоценозів і їх фрагментів у Acereto-Fraxineta, Fraxineto-Alneta, Alneta-Querceta, Alneto-Betuleta (pubescentis), Fageto-Acereta, дуже рідко – в Alneto-Fageta і Carpineto-Fageta (гора Синьоха). У верхів'ях ур. Темна Долина (дуже пологий південний схил у верхній частині пасма) невелика ділянка у молодому Fageto-Acereto-Fraxinetum. Чисельна популяція на північних схилах Колтівської улоговини (північна частина ур. Дерев'янки) в Acereto-Fraxineto-Fageta з участю Staphylea pinnata