Зміст

Ord. Fagetalia sylvaticaeStellario holosteae-Fagetum typicum Euonymo verrucosae-Fagetum typicum  Stellario holosteae-Fagetum typicum Euonymo verrucosae-Fagetum typicum Stellario holosteae-Fagetum violetosum   

Ord. Fagetalia sylvaticae Pawl. in Pawl., Sokol. et Wall. 1928  – мезофільні листяні та змішані ліси

Ord. Fagetalia sylvaticae на Верхобужжі репрезентують: заплавні евтрофні дубово-ясеново-вільхові ліси (All. Alno-Ulmion), центральноєвропейські липово-яворові ліси (All. Tilio platyphylli-Acerion pseudoplatani), грабово-дубові ліси (All. Carpinion betuli), центральноєвропейські букові ліси мезофільні (All. Asperulo-Fagion) та ксеротермофільні (All. Cephalanthero-Fagion). 

Ord. Fagetalia sylvaticae на Верхобужжі, PDF