Зміст

Опацька долинаОпацька (Ципріянкова) долина русло р. Зх. Буг в Anthrisco nitidi-Aceretum pseudoplatani (цвітіння Allium ursinum) Опацька гора

Опацька (Ципріянкова) долина розташована у північно-західному куті Колтівської улоговини, фактично - фізико-географічний витік (разом із північною гілкою із Дзвінця) р. Зх. Буг. Від витоків р. В'ятина їх відділяє Опацька гора, яка є частиною Головного європейського вододілу.

Oдин із найбільших комплексів раритетної, гетерохронної флори Верхобузького пасма. Типовий для таких ландшафтних підрозділів формаційний набір: Acereto-Fraxineta (наявні майже всі угруповання субформації), Fageto-A.-F., A.-F.-Fageta i Fageta (pyra) sylvaticae (можна виділити – Fagetum hederosum, F. dentariosum (glandulosae), F. galiosum (odorati), F. maianthemosum, A.-F.-Fagetum sambucosum (nigrae), Carpineto-F. vincosum, рідкісні ценози Fraxineto-Fаgeta i багато інших).

Тут поширені: Leucojum vernum, Allium ursinum (одні з найбільших популяцій у регіоні, Acereto-Fraxineta), Dentaria glandulosa, Galanthus nivalis, Arum alpinum (чисельні популяції, Acereto-Fraxineta і A.-F.-Fageta), Melandrium dioicum, Anthriscus nitida, Lunaria rediviva, Petasites albus (аналогічно, але і в Mixto-Acereta), Primula elatior (Acereto-Fraxineta, похідні вологі луки), Polystichum braunii, Polystichum aculeatum, Gymnocarpium dryopteris, Phegopteris connectilis, Cystopteris fragilis, Dryopteris expansa (одні із найбільш чисельних регіональних популяцій, а P. braunii – найчисельніша, схили ярів у A.-F.-Fageta і F.-Acereto-Fraxineta), Aruncus vulgaris (групи, переважно на схилах ярів, Acereto-Fraxineta), Senecio nemorensis (по схилах ярів в Acereto-Fraxineta, Acereto-Fageta 4 невеликі групи різновікових особин), Echinops sphaerocephalus (одна з двох популяцій у регіоні; підніжжя південно-західного схилу, узлісся Acereto-Fraxineta, 50 різновікових особин зростає трьома групами), Cephalanthera damasonium, Epipactis helleborine, Neottia nidus-avis (південно-західний, рідше – північний схил, Fagetа hederosа, сотні й десятки особин), Platanthera bifolia (одна із найбільш чисельних популяцій біля підніжжя північного схилу в Acereto-Fraxinetum ruboso (hirti)-dryopteridosum та A.-F. caricosum (brizoides), Platanthera chlorantha (поодинокі особини спорадично разом з попередніми), Hordelymus europaeus (до 20 особин), Polygonatum verticillatum (10), Cypripedium calceolus, Melittis sarmatica (поодиноко; в середній частині південно-західного крутого схилу, Fagetum aegopodioso-hederosum), Dipsacus pilosus (чисельна популяція на узліссі Acereto-Fraxineta), Dipsacus silvestris (зрідка невеликі групи на вологій луці по дну балки), Symphytum tuberosum (чисельна популяція на південному схилі у F. varioherbosum, F. galiosum та A.-F.-Fagetum aposeridosum, зрідка Carpineto-A.-Fraxinetum aegopodiosum), Aposeris foetida (розсіяно на південному схилі бучин), Dryopteris affinis (спорадично-рідко разом з багаторядниками).

Урочище Дзвінeць, верхів’я північної гілки долини. В яру, у Carpineto-Aceretum anthriscoso (nitidae)-mercurialidosum - Leucojum vernum (декілка невеликих груп). На прилеглих схилах, у Fageto-Acereta - Polystichum aculeatum (спорадично), Polystichum braunii (до 10 особин).