Зміст

Обертасова гораОбертасова гора формує східну й південну межі Хмелівської долини. 

Тут поширені: Cephalanthera damasonium (сотні генеративних особин на західних і північних схилах у Fagetum hederosum, F. sparsiherbosum, Carpinetо-F. hederosum, Acereto-Fraxineto-F. hederosum), Сephalanthera rubra (сотні особин разом з C. damasonium), Epipactis helleborine (спорадично-розсіяно десятки особин), Neottia nidus-avis, Platanthera chlorantha (спорадично, невеликі групи; разом з C. damasonium), Epipactis atrorubens (декілька десятків різновікових особин, особливо - на узліссі, під остепненою лукою), Aconitum moldavicum (невеликі групи компактно на західних схилах у Fagetum hederosum, Acereto-Fraxineto-F. hederosum, також на межі з лучними степами), Cimicifuga europaea (невелика ценопопуляція у Acereto-Fraxineto-Fagetum mercurialidoso-hederosum), Melittis sarmatica (спорадично, разом з попередніми видами і тяжіє до узлісь), Inula conyza (спорадично разом з попереднім видом), Salvia glutinosa (спорадично невеликими групами на західних та північних схилах у Сarpineto-Fagetum aegopodiosum і F. hederosum, по днищу яру вздовж потоку в Acereto-Fraxineta), Hieracium scabiosum й H. lachenalii (невеликі групи на західних схилах у Fagetum sparsiherbosum), Dryopteris expansa (спорадично по днищу балки у вологих екотопах на межі Acereto-Fraxineta і Fagetо-Pinetа та в останніх), Polystichum aculeatum (більшими або меншими групами на вологих й сирих схилах ярів вздовж потоків, Acereto-Fageta, Mixto-Acereta), Polystichum braunii (поодиноко разом з попереднім видом), Gymnocarpium dryopteris (зрідка невеликі групи в нижній частині північного схилу балки, у тінистих і вологих місцях Fagetum sparsiherbosum), Anthriscus nitida, Lunaria rediviva і Arum alpinum (чисельні популяції в яру уздовж потоку і на прилеглих схилах в Acereto-Fraxineta, Mixto-Acereta), Primula elatior (невеликі групи зростають разом з попередніми видами), Gentiana cruciata (невелика група на південно-західному схилі y Poeta angustifoliae, більш чисельна – на північних схилах на північно-західній околиці долини), Carlina cirsioides (чисельна популяція на невеликій ділянці терасованого та насадженого Pinus silvestris північного схилу на північно-західній межі долини), Gymnadenia conopsea (південна частина, під селом, лише одна особина, Poa angustifolia-Carex flacca). 

Із угруповань можна виділити Acereto-Fagetum impatientosum, Acereto-Fraxinetum lunarioso-urticosum та деякі інші.