Зміст

MIXTO-ACERETA – змішані явориниНезважаючи на деякі відмінності між схиловими і терасовими угрупованнями, головне з яких – наявність або відсутності (часто вони трапляються поодиноко) ряду диференційних (Anthriscus nitida і Aruncus vulgaris), а також інших характерних для формації видів, в цілому це чітко флористично і екологічно окреслена й виражена група, більшість ценозів якої відноситься до вологих й сирих типів, хоча місцями (верхні частини інсольованих схилів) наявність низки більш ксерофітних видів вказує на свіжуваті умови екотопів. Дещо осторонь стоять ряд фітоценозів, у складі яких майже повністю відсутні специфічні для формації види (Aceretum padosum та ін.), але наявність добре вираженого деревного ярусу вказує на їх відповідну синтаксономічну належність, а відсутність на південних макросхилах долини р. Зх. Буг майже усіх центральноєвропейських гірських видів є обставиною, яка зумовлена їх мікрокліматичними особливостями та еколгією самих видів.

Aceretum anthriscoso (nitidae)-urticosum (dioicae), A. a.(n.)-aegopodiosum, A. a.(n.)-stachosum, A. a.(n.)-impatientosum, A. lunariosum, Ulmetum (scabrae) lunariosum, U.(s.) a.(n.)-lunariosum, A. varioherbosum, дуже рідкісні для Пн.-Зх. Поділля фрагменти угруповань, у трав’яному покриві яких зростають примежовоареальні та реліктові види. Трапляються над потоками по днищах і прилеглих до них схилах ярів з сирими, неглибокими (5-20 см) дерново-глейовими суглинковими грунтами, які підстелені карбонатним субстратом (верхів’я рік Бужок і Зх. Буг, їх приток). У деревостані (0,5-0,7) панує (але часто не переважає) Acer pseudoplatanus, домішка (іноді до 50-70%) A. platanoides, Ulmus scabra, Tilia cordata, Carpinus betulus, Quercus robur, Alnus glutinosa, Fagus sylvatica, Fraxinus excelsior, трапляються – Salix fragilis, S. caprea, A. campestre (за вийнятком двох місць, де співдомінує), дуже рідко – Сerasus avium, Populus tremula, Betula pendula, Picea abies. У найбільш зволожених місцезростаннях по схилах ярів деревостан фактично відсутній, тут переважає підріст U. scabra, з домішкою A. pseudoplatanus, A. platanoides, F. excelsior. У підліску (5-15%) переважають Sambucus nigra, Corylus avellana, Euonymus europaea, E. verrucosa, Swida sanguinea, Lonicera xylosteum, трапляються Grossularia reclinata, Ribes nigrum; в підрості (5-10%) переважають явір, в’яз гірський, клени гостролистий і польовий, рідше: бук, липа серцелиста, граб, трапляються ялина, черешня, ясен. Основу трав’яного покриву (20-95%) складають Aegopodium podagraria, Stellaria nemorum, Anthriscus nitida, Urtica galeopsifolia, Galeobdolon luteum, Impatiens noli-tangere, Galium odoratum, Chrysosplenium alternifolium, Asarum europaeum, Pulmonaria obscura, Ranunculus lanuginosus, Ajuga reptans, Adoxa moschatellina, Hepatica nobilis, Geranium phaeum, G. robertianum, Stachys sylvatica, Oxalis acetosella, Salvia glutinosa, місцями – Mercurialis perennis, Lunaria rediviva; менш поширені: Lathyrus vernus, Glechoma hederacea, Cerastium sylvaticum, Lysimachia nummularia, Festuca gigantea, Carex sylvatica, Chaerophyllum aromaticum, C. temulum, Dryopteris filix-mas, Alliaria petiolata, Athyrium filix-feminа, R. cassubicus, R. repens, D. carthusiana, Paris quadrifolia, Polygonatum multiflorum, Aposeris foetida, Sanicula europaea, Actaea spicata, Lamium maculatum, Lapsana communis, Moehringia trinervia, Viola silvestris, S. holostea, Circaea lutetiana, Mycelis muralis, Poa nemoralis, Geum urbanum, Melandrium dioicum, Milium effusum, Galeopsis speciosa, Eupatorium cannabinum, Scrophularia nodosa, Campanula trachelium, Veronica montana, Dipsacus pilosus, зрідка трапляються: Rumex silvestris, Hypericum perforatum, G. aparine, Vicia sylvatica; переважно, по схилах (у перехідних місцезростаннях) – Aruncus vulgaris, Petasites albus, Hedera helix, Equisetum hiemale, E. telmateia, E. sylvatica, Arum alpinum, Bromopsis benekenii, Polystichum aculeatum, P. braunii, Scopolia carniolica, Allium ursinum, C. latifolia. У синузії ефемероїдів (50%) переважають – Dentaria glandulosa (в долині р. Бужок – відсутня), Anemone nemorosa, Corydalis cava, С. solida, Isopyrum thalictroides, менше – Ficaria verna, A. ranunculoides, Gagea lutea, зрідка Leucojum vernum (Carpineto-Acereta, Дзвінець). У наземному покриві (10-20%) – Mnium undulatum, M. punctatum, Atrichum undulatum, Brachythecium rutabulum, Pellia epiphylla та ін.

Aceretum equisetosum (hуemali), дуже рідкісні для Пн.-Зх. Поділля фрагменти угруповань з унікальним асоціюванням домінантів-едифікаторів різних флороценосвит та пануванням у трав’яному покриві реліктового виду. Північні схили ярів в місцях близького залягання і виходу на денну поверхню підгрунтових вод з сирими, неглибокими сіроземно-глейовими грунтами, які підстелені вапняками (верхів’я рік Бужок і Луг). У деревостані (0,7-0,8) панує Acer pseudoplatanus, домішка: A. platanoides, Tilia cordata, Fagus sylvatica, Alnus glutinosa, Quercus robur, Carpinus betulus, Ulmus scabra. В підліску зростають: Sambucus nigra, Lonicera xylosteum, Corylus avellana, Euonymus verrucosa, E. europaea, Daphne mezereum. У трав’яному покриві (40-80%) домінує Equisetum hуemale з більш-менш значною (5-40%) домішкою: Aegopodium podagraria, Stachys sylvatica, Galeobdolon luteum, Geranium phaeum, G. robertianum, Asarum europaeum, Aruncus vulgaris, Ranunculus lanuginosus, Oxalis acetosella, Pulmonaria obscura, Hepatica nobilis, Brachypodium sylvaticum, Dryopteris filix-mas, D. austriaca, Athyrium filix-femina, Actaea spicata, Lathyrus vernus, Ajuga reptans, Anthriscus nitida, Chrysosplenium alternifolium, Adoxa moschatellina, Galium odoratum, R. cassubicus, Festuca gigantea, Geum urbanum, Galeopsis speciosa. В синузії ефемероїдів (50%) Dentaria glandulosa, Anemone nemorosa, Corydalis cava, С. solida, Isopyrum thalictroides, Ficaria verna. У наземному покриві (10-20%) – Mnium undulatum, M. punctatum, Atrichum undulatum...

Aceretum petasitosum (albae), рідкісні для Пн.-Зх. Поділля фрагменти угруповань, у трав’яному покриві яких панує примежовоареальний гірський вид. Невеликі ділянки (до 200-300 кв.м) трапляються по днищах ярів та прилеглих схилах над потоками з сирими неглибокими дерново-глейовими грунтами на карбонатному субстраті у верхів’ях р. Бужок (Монастир). У деревостані (0,3-0,6) панують молоді та середньовікові Acer pseudoplatanus з домішкою Fagus sylvatica, A. platanoides, Ulmus scabra, Carpinus betulus. У підліску (5%) домінує Sambucus nigra, зрідка трапляються – Corylus avellana, Euonymus europaea; в підрості (5-15%) переважають – в’яз гірський, явір, клен гостролистий, іноді бук, трапляється ялина. У трав’яному покриві (80-90%) панує Petasites albus, домішка – Chrysosplenium alternifolium, Galeobdolon luteum, Galium odoratum, Impatiens noli-tangere, Aegopodium podagraria, Stachys sylvatica, Urtica galeopsifoloa, Stellaria nemorum, Asarum europaeum, Ajuga reptans, Circaea lutetiana, Adoxa moschatellina, Geranium robertianum, Pulmonaria obscura, Oxalis acetosella, Salvia glutinosa, зрідка – Chaerophyllum aromaticum, Athyrium filix-feminа, Dryopteris filix-mas, Lamium maculatum, Actaea spicata, Aposeris foetida, Hedera helix, Mycelis muralis, Geranium robertianum (на валунах), Veronicamontana, зрідка – Epipactis helleborine, Neottia nidus-avis. В синузії ефемероїдів (5-20%) – Dentaria glandulosa, Isopyrum thalictroides, Anemone nemorosa, Ficaria verna. У наземнму покриві (2-20%) панують Mnium undulatum, M. punctatum, Atrichum undulatum. На ділянках із ще більш зволоженим і заболоченим грунтом у деревостані молоді (підріст) A. pseudoplatanus, A. platanoides, U. scabra, травостій розріджений (10-20%) і флористично бідний; тут панує P. albus, незначна домішка – G. luteum, C. alternifolium, G. odoratum та деяких інших.

Aceretum salviosum (glutinosae), рідкісні для регіону фітоценози, співдомінант трав’яного покриву яких середньоєвропейський вид на східній межі поширення. Круті інсольовані схили яру з малопотужними вапняковими грунтами у верхів’ях р. Бужок (Пліснeсько). У розрідженому (0,3-0,6) деревостані співдомінують середньовікові та молоді: Acer pseudoplatanus, A. platanoides, Ulmus scabra, менше – Fagus sylvatica, Tilia cordata, Fraxinus excelsior, Picea abies. Підлісок (5-10%) формують – Euonymus verrucosa, E. europaea, Lonicera xylosteum, Corylus avellana, Swida sanguinea, Daphne mezereum, Sambucus nigra. Трав’яний покрив (10-50%) формують такі види – Salvia glutinosa, Lathyrus vernus, Galium odoratum, Asarum europaeum, Hepatica nobilis, Pulmonaria obscura, Galeobdolon luteum, Aruncus vulgaris, Sanicula europaea, Viola silvestris, місцями також: Stellaria nemorum, Hedera helix, Stachys sylvatica, Impatiens noli-tangere, Aposeris foetida, Aegopodium podagraria, Mercurialis perennis, Adoxa moschatellina, Maianthemum bifolium, Brachypodium sylvaticum (переважають), Actaea spicata, Drypteris filix-mas, D. carthusiana, Athyrium filix-femina, Carex digitata, Geranium robertianum, Ranunculus cassubicus, Oxalis acetosella, V. mirabilis, Bromopsis benekenii, Festuca gigantea, Melica nutans, Poa nemoralis, Milium effusum, Ajuga reptans, R. lanuginosus, Mycelis muralis, Moehringia trinervia, Campanula trachelium, C. perscifolia, Anthriscus nitida, Hieracium gentile, H. maculatum, Gymnocarpium dryopteris, Polypodium vulgare, Cystopteris fragilis, нечасто – Petasites albus, Melittis samatica, Cypripedium calceolus, Epipactis helleborine, Senecio schvetzovii, Cephalanthera damasonium, D. expansa, Equisetum hiemale, Angelica officinalis, Origanum vulgare, Fragaria vesca, Tussilago farfara. У синузії ефемероїдів: Isopyrum thalictroides, Anemone nemorosa, Dentaria glandulosa, Corydalis solida.

Aceretum asarosum, A. varioherbosum, A. sparsiherbosum, зрідка, над потоками по днищах і прилеглих схилах ярів у верхів’ях р. Бужок. У деревостані переважає Acer pseudoplatanus з домішкою: A. platanoides, Fagus sylvatica, Alnus glutinosa, Quercus robur, Carpinus betulus, Ulmus scabra. Підлісок (5%) формують: Sambucus nigra, Corylus avellana, E. europaea, Euonymus verrucosa, трапляються – Swida sanguinea, Lonicera xylosteum, Grossularia reclinata, Daphne mezereum, Ribes nigrum, Rubus hirtus; в підрості – явір, в’яз гірський, клен гостролистий, липа серцелиста, бук, трапляються ялина, ясен. У трав’яному покриві (10-95%) панують: Galeobdolon luteum, Galium odoratum, Aegopodium podagraria, Asarum europaeum, Stellaria nemorum, Pulmonaria obscura, з домішкою: Circaea lutetiana, Stachys sylvatica, Hepatica nobilis, Urtica galeopsifolia, Lathyrus vernus, Geranium phaeum, G. robertianum, Ranunculus cassubicus, Impatiens noli-tangere, Actaea spicata, Festuca gigantea, Dryopteris filix-mas, D. carthusiana, Athyrium filix-femina, Viola silvestris, Ajuga reptans, Adoxa moschatellina, Cerastium sylvaticum, Veronica montana, Moehringia trinervia, Poa nemoralis, Paris quadrifolia, R. lanuginosus, Sanicula europaea, Anthriscus nitida, Aruncus vulgaris, Salvia glutinosa. У наземному покриві (5%) – Mnium undulatum, M. punctatum, Atrichum undulatum та ін. В синузії ефемероїдів (5-10%) – Isopyrum thalictroides, Dentaria glandulosa, Ficaria verna. 

Aceretum sambucoso-hederosum, ділянка 500 м2 по днищу яру, тераса над потоком (Рипин). У деревостані (0,4) Acer pseudoplatanus. В підліску (10%) Sambucus nigra; у підрості (10%) в’яз, явір, бук, клен гостролистий. У трав’яному покриві (50%) переважають Hedera helix, Aegopodium podagraria, Galeobdolon luteum, Impatiens noli-tangere, Stellaria nemorum, Lamium maculatum, Urtica galeopsifolia, Chrysosplenium alternifolium, Galium odoratum, Adoxa moshatellina, Oxalis acetosella, Asarum europaeum, Pulmonaria obscura, рідше Geranium robertianum, Stachys sylvatica, Drypteris filix-mas, Athyrium filix-femina, Carex sylvatica, зрідка Polygonatum multiflorum, Actaea spicata, Ranunculus cassubicus, Cystopteris fragilis (група над водоспадом), Poa nemoralis, Polystichum aculeatum, Festuca gigantea, Сardamine amara L., Anthriscus nitida (над потоком). В синузії ефемероїдів (25%) – Anemone ranunculoides, Ficaria verna, зрідка A. nemorosa, Dentaria glandulosa. У наземнoму покриві (10%) – Mnium punctatum, M. undulatum та ін.

Carpineto-Aceretum coryloso-aegopodiosum, середня частина південного схилу (р. Бужок, Монастир). Деревостан (0,8-0,9) двоярусний; у 1-у ярусі панують старі Acer pseudoplatanus, незначна домішка: старі Quercus robur, Tilia cordata, молодші Fagus sylvatica, у 2-у – Carpinus betulus, поодиноко: A. platanoides, Fraxinus excelsior. В підліску (10-20%) домінує Сorylus avellana, незначна домішка: Swida sanguinea, Euonymus verrucosa, Sambucus nigra, зрідка – E. europaea, Crataegus сurvisepala; в підрості (10-20%) співпанують явір, в’яз, клен гостролистий, є липа, бук, ялина, граб. У трав’яному покриві (60-70%) переважають Aegopodium podagraria, Galeobdolon luteum, Aposeris foetida, Galium odoratum, менше Asarum europaeum, Hepatica nobilis, Pulmonaria obscura, Salvia glutinosa, Lathyrus vernus, Viola silvestris, Maianthemum bifolium, Chrysosplenium alternifolium, Sanicula europaea, Geranium phaeum, G. robertianum, Ajuga reptans, Urtica galeopsifolia, Stachys sylvatica, Ranunculus lanuginosus, R. cassubicus, Geum urbanum, Lysimachia nummularia, Campanula trachelium, Dactylis glomerata, Polygonatum multiflorum, Carex digitata, Brachypodium sylvaticum, спорадично: Alliaria petiolata, Dryopteris filix-mas, Chaerophyllum aromaticum, Lamium maculatum, Cephalanthera damasonium. У синузії ефемероїдів (35%) переважають Anemone nemorosa, A. ranunculoides, Corydalis solida, Gagea lutea, C. cava, Isopyrum thalictroides, Ficaria verna.

Alneto-Fageto-Aceretum alliosum (ursini), Alneto-Carpineto-Aceretum aegopodioso-galeobdolosum, дуже рідкісні для Пн.-Зх. Поділля угруповання з пануванням у трав’яному покриві примежовоареальних й реліктових видів. Тераса у верхній, пологій частині південного схилу, вироблена підгрунтовими водами, які виклинюються на денну поверхню, формуючи заболочені ділянки і шлейфи з малопотужними вологими та сирими сіроземами, із включенням вапнякового щебеню, які близько (10-20 см) підстелені материнськими карбонатними породами (Громадський ліс). У деревостані (0,7-0,8) співдомінують: Acer pseudoplatanus, Fagus sylvatica, Сarpinus betulus і Alnus glutinosa, трапляються (2-й ярус): Cerasus avium, Tilia cordata, A. platanoides. У підліску (5-7%) – Sambucus nigra (3%), Euonymus verrucosa, E. europaea, Swida sanguinea, Daphne mezereum, Corylus avellana, Padus racemosa, трапляються Grossularia reclinata і Crataegus сurvisepala; в підрості (5-10%) співпанують в’яз, бук, явір, липа та клен, є граб, черешня. У трав’яному покриві (30-80%) переважають: Allium ursinum, Galeobdolon luteum, Asarum europaeum, Aegopodium podagraria, Hepatica nobilis, Sanicula europaea, Aposeris foetida, Viola sіlvestris, Pulmonaria obscura, Galium odoratum, Lathyrus vernus, Ranunculus lanuginosus, Stachys sylvatica, Maianthemum bifolium, Ajuga reptans, Oxalis acetosella, Carex sylvatica, Cerastium sylvaticum, Geranium robertianum, Polygonatum multiflorum, V. mirabilis, Adoxa moschatellina, менше: Mercurialis perennis, Paris quadrifolia, Athyrium filix-femina, Dryopteris filix-mas, Brachypodium sylvaticum, Geum urbanum, D. carthusiana, Festuca gigantea, Actaea spicata, Lamium maculatum, Circaea lutetiana, Poa nemoralis, Chrysosplenium alternifolium, R. cassubicus, Listera ovata, Campanula trachelium, Mycelis muralis, Scrophularia nodosa, зрідка – Urtica galeopsifolia, Alliaria petiolata, Cirsium oleraceum, Equisetum arvense, Fragaria vesca, Cephalanthera damasonium. В синузії ефемероїдів співпанують Leucojum vernum, Primula elаtior, Anemone nemorosa, домішка: Corydalis cava, C. solida, Isophyrum thalictroides, Ficaria verna, трапляються: Caltha palustris, Dentaria glandulosa (невелика група на периферії ценозу). У наземному покриві (2-5%) – Mnium punctatum, M. undulatum, Atrichum undulatum...

Carpineto-Alneto-Aceretum aegopodiosum, фітоценоз на присхиловій терасі яру, що прорізає південний макросхил долини р. Бужок (Гутище). У деревостані (0,7): Acer pseudoplatanus, Alnus glutinosa, Сarpinus betulus. Підлісок відсутній; підріст (35%): панують бук, клени (3 види) і в’яз, зрідка граб і ялина. Трав’яний покрив (30-50%), переважають – Aegopodium podagraria, Galium odoratum, Galeobdolon luteum, Asarum europaeum, Hepatica nobilis, Oxalis acetosella, домішка – Aposeris foetida, Sanicula europaea, Lathyrus vernus, Pulmonaria obscura, Ajuga reptans, Adoxa moschatellina, Carex sylvatica, Athyrium filix-femina, Stachys sylvatica, Salvia glutinosa, Phegopteris connectilis, C. digitata, Campanula trachelium, трапляються – Huperzia selago,Paris quadrifolia, Neottia nidus-avis. У наземному покриві (10%) – Mnium punctatum, M. undulatum та ін. В синузії ефемероїдів (20%) – Anemone nemorosa, Ficaria verna, Isopyrum thalictroides.