Зміст

Колтівська гораКолтівська гора - західний край долини, відмежовує її від Хмелівської. Лісові біоми представлені угрупованнями Fagetum hederosum, F. galeobdolosum, F. galiosum, Acereto-Fraxineto-Fagetum varioherbosum, A.-F. sambucosum і ін., у яких поширені: Cephalanthera damasonium, Cephalanthera rubra (сотні різновікових особин на південному і північному схилах та вершині гори, в західній частині, у Fagetum hederosum, F. galiosum, Acereto-Fraxineto-Fagetum  varioherbosum), Epipactis helleborine і Neottia nidus-avis (десятки особин), Platanthera chlorantha (поодиноко й невеликі групи, разом з попередніми видами), Lilium martagon, Bromus benekenii, Salvia glutinosa (розсіяно на південному схилі у Acereto-Fraxineto-Fageta), Aposeris foetida (розсіяно і масово у Acereto-Fraxineto-Fagetum varioherbosum), Staphylea pinnata (невелика популяція на північному схилі в Acereto-Fraxineto-Fageta fruticosa), Aconitum moldavicum (невелика група на північному схилі тяжіє до узлісся Fagetum galiosum), Vicia dumetorum (невеликі групи на узліссях, у “вікнах” Acereto-Fraxineto-Fageta).

Лучна екотоп займає північні схили балки. На більшій частині – молоде соснове насадження (у травостої співпанують Arrhenatherum elatius, Briza media і Poa angustifolia), у якому зростають: Epipactis helleborine (сотні особин), Cephalanthera damasonium і Platanthera chlorantha (підніжжя схилу, невеликі групи та поодиноко), на інсольованих місцях: Orchis militaris (група з 20 генеративних особин), Gentiana cruciata (поодиноко).