Зміст

Гори Сторожиха, Висока, ЖулицькаЖулицька горалучно-степова рослинність Сторожихи (цвіте Gymnadenia conopsea)

Гори-останці Сторожиха, Висока і Жулицька (або Широка, Білий Камінь) - південно-західна околиця Верхобузького пасма. Відзначаються багатою та різноманітною, у тому числі, реліктовою рослинністю. 

У лісових екосистемах переважають угруповання Fageta sylvaticae (зокрема, значні масиви Acereto-Fraxineto-Fagetum staphyleosum, F. sparsiherbosum (praeboreale), рідше трапляються – F. hederosum, F. caricosum (pilosae), Сarpineto-Tilieto-F. aegopodiosum та ін.), а також “ендемічні” – Pineto-Tilieto-Acereto-Fraxineto-Fageta, Acereto-Tilieto-Fageta, Fagetо-Fraxineto-Pinetа та ін.

Поширені: Staphylea pinnata і Lonicera xylosteum (одні із найчисельніших регіональних популяцій), Aconitum moldavicum, Lilium martagon, Cephalanthera damasonium, Neottia nidus-avis, Epipactis helleborine (сотні особин зростають в бучинах, Acereto-Tilieto-Fraxinеtum coryloso-mercurialidosum вологого та тінистого міжгір’я Висока-Сторожиха, C. damasonium, крім того, – у Brachypodieta pinnati західного схилу Жулицької, а в Pinetum prunoso (stepposae)-brachypodiosum (pinnati), Carpineto-Fagetum aposeridoso-hederosum Високої є E. helleborine), Listera ovata (одна з найчисельніших популяцій; сотні різновікових особин на Cторожисі у Pinetum brachypodiosum (pinnati) південного, зрідка – північного схилу, F.-Fraxineto-P. mercurialidosum підніжжя південного схилу та Acereto-Tilieto-F. coryloso-mercurialidosum вологого тінистого міжгір’я Висока-Сторожиха), Соrallorhiza trifida (Acereto-Tilieto-F. coryloso-mercurialidosum, міжгір’я [Кагало]), Veratrum nigrum (на горах Сторожиха і Висока зрідка більш-менш чисельними групами на північних схилах у Acereto-Fraxineto-Fagetum staphyleosum, A.-Tilieto-F. coryloso-mercurialidosum, переважно віргінільні особини; на узліссях і у Brachypodieta pinnati зрідка трапляються генеративні), Hieracium gentile, H. lachenalii, (невеликі групи у верхній частині південного силу гори Жулицька у Fagetum sparsiherbosum), Galanthus nivalis (розсіяно на невеликих ділянках північного схилу у Fagetum hederosum, гора Жулицька), Quercus petraea (підніжжя північного схилу, поодинокі особини у Pineto-Fageta, Жулицька), Cypripedium calceolus, Melittis sarmatica (чисельні популяції у Pinetum brachypodiosum (pinnati), P. b.(p.)-caricosum (humilis) південних схилів, Brachypodietum (pinnati) caricosum (flaccae) північних схилів; y Fagetо-Fraxineto-Pinetum mercurialidosum i Acereto-Fraxineto-Fagetum staphyleosum та ін.), Cimicifuga europaea (невеликі групи у Acereto-Fraxineto-Fagetum staphyleosum і Pinetum brachypodiosum (pinnati), Aguilegia vulgaris (чисельна популяція на Сторожисі, менша – на Жулицькій; зростають на межі лучно-степових і лісових екосистем південних схилів, частково заходять у них і Pinetum brachypodiosum (pinnati), також у Acereto-Tilieto-Fraxinеtum coryloso-mercurialidosum міжгір’я), Platanthera chlorantha (спорадично невеликі групи і поодиноко у Pinetum caricoso (humilis)-brachypodiosum (pinnati), Brachypodieta pinnati та бучинах).

На південних, рідше – західних і північних інсольованих схилах поширені реліктові лісо- і лучно-степові угруповання Pinetum caricosum (humilis), P. brachypodiosum (pinnati), Brachypodietum (pinnati) caricosum (flaccae) та ін.), у яких зростають: Chamaecytisus albus (чисельні популяції на південних та північних схилах у різних угрупованнях), Daphne cneorum (більші популяції на Високій і Жулицькій, невелика – на Сторожисі, у Pinetum caricosum (humilis), зрідка – у Brachypodietum (pinnati) caricosum (flaccae), Pulsatilla latifolia (чисельні популяції на Високій і Жулицькій, близько 10 особин на Сторожисі у Pinetum caricosum (humilis), зрідка – в Brachypodieta pinnati і Festuceta valesiacae), Orchis militaris (до 200 генеративних особин на Жулицькій, по декілька десятків – на Сторожисі і Високій у Pinetum caricosum (humilis) і Brachypodieta pinnati), Сoronilla coronata (сотні особин – на Високій і Жулицькій, декілька десятків – на Сторожисі у Pinetum caricosum (humilis), Adonis vernalis (більші популяції на Сторожисі і Високій, менша – на Жулицькій у Pinetum caricosum (humilis), рідше – в Brachypodieta pinnati, Festuceta valesiacae), Iris hungarica (чисельні популяції в різних фітоценозах, а також у мезофітизованих сосняках і на узліссях бучин), Anchusa barrelieri (десятки генеративних особин на Сторожисі, невеликі групи – на Високій і Жулицькій, у Pinetum caricosum (humilis), часто на узліссях), Stipa pennata (невеликі популяції – на Жулицькій і Високій, невелика група – на Сторожисі в Pinetum caricosum (humilis), Cirsium pannonicum (масово у Stipetа pennatae, розсіяно, спорадично – в інших), Teucrium montanum (розсіяно у Pinetum caricosum (humilis) з Inula ensifolia у ролі співдомінанта та на вапнякових відслоненнях), Phyteuma orbiculare (по декілька десятків генеративних особин в затінених місцях Pinetum caricoso (humilis)-brachypodiosum (pinnati), Thalictrum bauhinii (близько сотні різновікових особин у Pinetum caricosum (humilis), Aster amellus і Centaurea stricta (розсіяно у Pinetum caricosum (humilis) i Brachypodietum (pinnati) caricosum (flaccae), Orobanche lutea (часто, поодиноко й невеликі групи у різних ценозах), Poterium sanguisorba, Dianthus polonicus, Anthyllis schiwereсkii (часто в різних угрупованнях, більш масово – на відслоненнях), Thalictrum flexuosum (зрідка), Melampyrum argyrocomum (зрідка невеликі групи у Arrhеnаtheretо-Festuceta valesiacae), Galium glaucum (розсіяно або більш-менш масово, до 3% пр. вкриття у Pinetum caricosum (humilis), Galium exoletum (більш-менш масово у різних угрупованнях), Cerasus fruticosa, Rhamnus hybridus (спорадично, чагарники і Pinetum caricosum (humilis).

На Високій і Жулицькій: Jurinea calcarea (поодинокі особини та невеликі групи у Pinetum caricosum (humilis), Pulsatilla grandis (чисельна популяція на Високій, менша на Жулицькій, у Pinetum caricosum (humilis).

На Сторожисі ростуть: Thalictrum simplex (залозистоопушена різновидність; зрідка, Pinetum caricosum (humilis), Gymnadenia conopsea, Malaxis monophyllosPinetum caricoso (humilis)-brachypodiosum (pinnati) північного схилу зростають сотні та десятки їх особин), Epipactis atrоrubens (більше 50 різновікових особин, Pinetum caricoso (humilis)-brachypodiosum (pinnati) південного схилу),  Laserpitium latifolium (група на північному узліссі Acereto-Fraxineto-Fagetum staphyleosum, на межі з Pinetum caricosum (humilis), поодинокі – в бучині),

На Високій поширені: Helictotrichon schellianum і Echium rubrum (невеликі групи і поодинокі особини в Pinetum caricosum (humilis), Epipactis purpurata (50 генеративних особин; підніжжя північного схилу гори Висока у Carpineto-Tilieto-Fagetum aegopodiosum, C.-T.-F. galeobdolosum).

На Жулицькій горі: Gentianella amarella (десятки особин на західному схилі у Pinetum caricosum (humilis), Hieracium hispidissimum (підніжжя південно-західного схилу, невелика група, Brachypodietum (pinnati) caricosо (flaccae)-arrhenatherosum), Abies alba (3 віргінільні особини у Tilieto-Acereto-Fraxineto-Fagetum mercurialidoso-staphyleosum на північному схилі і вершині)

На південних, західних та північних схилах  поширені невеликі ділянки (10-50 кв.м) угруповань Pruneta stepposaе.