Зміст

Гора СвятаГора Свята - останець височини (Олеського "півострова") на північному макросхилі (як і ур. Хомець) долини р. Зх. Буг. 

Лісові екосистеми включають велику кількість ценозів формації Fageta sylvaticae (зокрема – Fagetum hederosum, F. vincosum, F. sparsiherbosum, F. maianthemosum, F. aegopodiosum, F. caricosum (pilosae), Acereto-Fraxineto-Fagetum staphyleosum та ін.), Querceta roboris (великий масив Carpineto-Fageto-Acereto-Tilieto-Quercetum aegopodiosum, C.-F.-A.-T.-Q. vincosum, C.-F.-A.-T.-Q. stellariosum, C.-F.-A.-T.-Q. galiosum, C.-F.-A.-T.-Q. caricosum (pilosae) у нижній частині північного схилу, рідкісні для регіону Carpineto-Fageto-Tilieto-Quercetа, Carpineto-Fageto-Quercetа), Pineta sіlvestris (Carpineto-Querceto-Pinetum stellariosum, С.-Q.-P. oxalidosum, C.-Q.-P. sparsihebosum, С.-Fageto-Q.-P. maianthemosum, С.-F.-Q.-P. sparsiherbosum С.-F.-Q.-P. rubosum (hirti), F.-P. ruboso (hirti)-oxalidosum), рідкісні Aceretо (platanoiditis)-Fagetum vincosum, Fageto-Acereto-Fraxinetum aegopodiosum та Aceretо-Fagetum aegopodiosum.

Тут поширені: Huperzia selago (2 особини у С.-F.-Q.-Pineta i P.-Q.-Fageta біля підніжжя східного схилу), Staphylea pinnata, Lilium martagon, Lonicera xylosteum, Cephalanthera damasonium, Epipactis helleborine, Neottia nidus-avis (чисельні популяції на північних і південних схилах в бучинах), Aconitum moldavicum, Cimicifuga europaea, Laserpitium latifolium (невеликі групи у Acereto-Fraxineto-Fagetum staphyleosum), Cephalanthera rubra, Corallorhiza trifida (більше 200 і 10 особин відповідно в центральній, зрідка - у сіхдній та західній частинах південного схилу, Fagetum convallarioso-maianthemosum та ін. термофільні бучини), Melittis sarmatica, Cypripedium calceolus, Aguilegia vulgaris, Veratrum nigrum (спорадично у A.-F.-F. staphyleosum, A.-F. maianthemosum, F.-Fraxineto-P. mercurialidosum  й Pinetum brachypodiosum (pinnati), Quercus petraea (поодиноко на південному схилі у Fagetum sparsiherbosum), Platanthera chlorantha (спорадично, поодиноко, на південному схилі у різних ценозах), Polygonatum latifolium (верх північного схилу, C.-F. galeobdolosum), Polygonatum verticillatum (невелика група на північно-східному схилі у C.-F.-T.-Querceta), Bromus benekenii (поодиноко, вершина гори y A.-F.-F. staphyleosum, низ північного схилу C.-F.-A.-T.-Q. stellariosum), Galanthus nivalis (масово місцями на північному схилі у F. hederosum, зрідка – на вершині у A.-F.-F. staphyleosum­), Dentaria glandulosa (більш-менш великими ділянками, де зростає масово, переважно на північному схилі у F. hederosum).

На південному схилі поширені фрагменти Pinetum caricoso (humilis)-brachypodiosum (pinnati). Зростають: Carduus glaucus (єдине у регіоні оселище), Coronilla coronata (декілька груп; як і C. glaucus проникає у соснове насадження і виходить на переліг), Pulsatilla grandis, P. latifolia (невеликі групи локалізовані на ділянці 100 кв.м), Iris hungarica, Cirsium pannonicum, Orchis militaris, Adonis vernalis (спорадично, рідко невеликими групами та поодиноко), Chamaecytisus albus (чисельна популяція, виходить на переліг), Rosa spinosissima (невелика група), Anchusa barrelieri, Rhamnus hybridus (невеликі групи на межі корінних і похідних угруповань), Chamaecytisus paczoskii i Phyteuma orbiculare (зрідка поодинокі осбини), Centaurea stricta, Aster amellus, Scorzonera purpurea (спорадично, розсіяно, часто зростають на перелогах), Thalictrum flexuosum (зрідка).