Зміст

Гора СиньохаГора Синьоха розташована на схід від ур. Річки до Темної долини. Тут, на схилах південної та західної експозицій, зростають – Galanthus nivalis (масово, у Fageta (pura) sylvaticae, Carpineto-Acereto-Fageta, Carpineto- Fageto-Querceto-Pineta), Bromus benekenii (чисельна популяція, підніжжя схилу, Carpineto-Acereto-Fagetum varioherbosum), Cypripedium calceolus (80 особин, Carpineto-Acereto-Fagetа, A.-Fraxineto-F.), Melittis sarmatica (чисельна група разом з C. calceolus, зрідка – в термофільних бучинах по всій території), Listera ovata (поодиноко, разом із попередніми трьома), Lilium martagon (десятки особин на південному схилі у Fagetum aegopodiosum, F. varioherbosum, F. sparsiherbosum, зрідка - Carpineto-Acereto-Fagetа та ін.), Cephalanthera damasonium (сотні генератвних особин у Carpineto-Acereto-Fageta, Fageta (pura) sylvaticae, C.-Fageta, A.-Fraxineto-F. й ін.), Epipactis helleborine, Neottia nidus-avis, Platanthera chlorantha (десятки особин разом з попереднім видом), Cephalanthera rubra (біля 250 різновікових особини y Fageta (pura) sylvaticae, Carpineto-F. aegopodiosum та на порубі), Aposeris foetida (розсіяно або масово, біля підніжжя, на схилі у більшості фітоценозів), Hordelymus europaeus (зрідка на вершині у вологих Fraxineto-Fageta), Lonicera xylosteum (спорадично біля підніжжя південного схилу у Fageta (pura) sylvaticae, Acereto-Fraxineto-Fageta та Carpineto-Acereto-Fageta), Staphylea pinnata (2 чисельні групи у верхній частині південно-західного схилу; панує та співпанує на площі до 1000 кв.м в різних Acereto-Fraxineto-Fageta), Aconitum moldavicum (дві компактні групи із 30 різновікових особин в нижній частині південного схилу, Fraxineto-Fageta), Cimicifuga europaea (до 20 особин у Fraxineto-Fageta двома групами і поодиноко), Quercus petraea (на південному схилі спорадично, часто в Acereto-Fraxineto-Fageta), Lathyrus laevigatus (чисельна група на південному схилі в Acereto-Fraxineto-Fageta), Arum alpinum (поодиноко на вершині у Carpineto-Fraxinetum і біля підніжжя), Petasites albus (невелика група у Acereto-Fagetum aegopodiosum у верхній частині західного схилу, яружка), Dryopteris expansa, Platanthera bifolia (поодинокі особини трапляються біля підніжжя та на вершині неподалік P. chlorantha), Picea abies  (більше 20 особин у І-ІІІ ярусах та підліску змішаної бучини на вогкуватих схилах невеликої яруги у верхній частині урочища південної експозиції; можливо, природний рефугіум), Abies alba (1 особина висотою 2 м разом з Lonicera біля підніжжя), Allium ursinum (група на 10 кв.м; верх західного схилу, волога тераса, Carpineto-Fraxinetum).

З угруповань можна відмітити чималі ділянки свіжих та вологих Acereto-Fraxineto-Fageta на схилах та вершині, фрагменти F. caricosum (pilosae), F. hederosum та ін.

ГОРА СИНЬОХА Гора Синьоха