Зміст

Гора Білоха Урочище гора БілохаУрочище гора Білоха, Coronilla coronata на залишках лучно-степової рослинностівигляд з гора БілохаCampanula persicifolia на межі лісової та лучно-степової рослинностіCoсново-вербово-березове рідколісся на щебенистих розсипах старої каменеломні - найбільше оселище Pyrola rotundifolia в регіоні

Гора Білоха розташована на південний-схід від гори Синьоха і відокремлена від неї урочищем Темна Долина, зі сходу також обмежена глибоким яром, що відділяє її від ур. Руда.

На південно-західному та південному схилах тут поширені: Lilium martagon (декілька десятків особин у Acereto-Fraxineto-Fagetum convallariosum, F. maianthemosum та ін.), Cephalanthera rubra (120 різновікових особин зростає у F. maianthemosum), Cephalanthera damasonium (близько 150 генеративних особин поширені в різних ценозах), Melittis sarmatica (кілька десятків особин біля підніжжя у F. maianthemosum та на схилі в сосновому насадженні), Сimicifuga europaea (зрідка, південне підніжжя, F. maianthemosum), Epipactis helleborine, Platanthera chlorantha, Neottia nidus-avis (невеликі групи, спорадично в різних бучинах), Corallorhiza trifida (невеликі (2-5 особин) групи у F. maianthemosum), Hordelymus europaeus, Quercus petraea (поодинокі особини у верхній частині схилу, F. varioherbosum), Salvia glutinosa (розсіяно у Acereto-Fraxineto-Fageta, зрідка у F. sparsiherbosum), Inula conyza, Cypripedium calceolus, Trifolium rubens (невеликі групи на межі соснового насадження й бучини понад лісовою дорогою), Bromus benekenii (спорадично у F. maianthemosum, часто – у Сarpineto-Fageto-Acereto-Querceta), Lathyrus laevigatus (до 100 генеративних особин, південно-західний схил, діброва), Pyrola rotundifolia (сотні особин на щебенистих розсипах старої каменеломні у рідколіссі Pineto-Saliceto (capreae)-Betuleta (у трав’яному покриві співпанує Carex flacca), Bromopsis erecta, Hieracium scabiosum і Stachys germanica (невеликі групи та (S. germanica) поодинокі особини разом із P. rotundifolia), Coronilla coronata (дві-три сотні генеративних особин на залишку лучно-степової рослинності у Festuceta valesiacae).