Зміст

Формація STIPETA PENNATAEЗникаючі, реліктові степові угруповання, які поширені у Лісостепу і Степу від Забайкалля і гір Ср. Азії до Пд.-Сх. Франції і Пд. Швеції, зрідка – в зонах широколистяних лісів і пустель. На Україні зустрічаються на Лівобережжі, рідко – на Правобережжі і Заході. З Гологоро-Кременецького пасма відомі поодинокі локалітети, де Stipa pennata збереглась на дуже обмежених площах.

Stipetum (pennatae) caricosum (humilis) – дуже рідкісні для Пн.-Зх. Поділля фітоценози з домінуванням євразійського степового виду, що знаходиться у регіоні в острівних місцезростаннях на західній межі ареалу. На Верхобузькому пасмі відомий лише один локалітет, де Stipa pennata, зважаючи на її поширення (до 150 кв.м) і ценотичну роль, утворює самостійну формацію (гора Жулицька). Знаходиться в нижній частині схилу південно-західної експозиції із свіжими дерново-карбонатними грунтами. Травостій густий (пр. вкриття 95%) триярусний; 1-й ярус формують S. pennata (домінує), Cirsium pannonicum, Peucedanum cervaria, Filipendula vulgaris, Anthericum ramosum, Brachypodium pinnatum, рідше зростають Centaurea scabiosa, Elytrigia intermedia, Pyrethrum corymbosum, Thalictrum minus, Helictotrichon pubescens, Arrhenatheretum elatius, Jurinea calcarea, Poa angustifolia; 2-й ярус: Lembotropis nigricans, Vincetoxicum hirundinaria, Bupleurum falcatum, Festuca valesiaca, Chamaecytisus albus, C. pacsozkii, Linum flavum, Medicago falcata, Campanula sibirica, Onobrychis arenaria, Galium verum, G. campanulatum, Aster amellus, Centaurea pannonica, Gypsophilla fastigiata, Thesium linophyllon, Anthyllis schiwereckii, Scorzonera purpurea, Dianthus polonicus, Orchis militaris, по периферії – Cypripedium calceolus; у 3-у зростають: Carex humilis, Teucrium chamaedrys, Galium exoletum, Cruciata glabra, Inula ensifolia, C. flacca, Prunella grandiflora, Euphorbia cyparissias, Thymus amictus, Asperula cynanchica, Primula veris, Helianthemum nummularium, Potentilla arenaria. Протягом вегетаційного періоду можна виділити до 6 аспектів з переважанням: Primula veris та Adonis vernalis, Stipa pennata, Cirsium pannonicum, Chamaecytisus albus, Inula ensifolia, Aster amellus. Серед травостою розкидані Crataegus praearmata, Rosa corymbifera, Rhamnus hybridus, Swida sanguinea, Frangula alnus, Pinus sуlvestris.