Зміст

Формація SCHOENOPLECTETA TABERNAEMONTANIУгруповання з домінуванням Schoenoplectus tabernaemontani зустрічаються на болотах України нечасто, майже виключно у межах Лісостепу-Степу в умовах певного зволоження, дуже рідко трапляються на територїї Зх. і Пн.-Зх. Поділля, де вони мають західну, острівну межу поширення. На Верхобужжі невеликий болотний масив формації знаходиться у прибережній зоні староруслового болота, яке осушується (притока р. Зх. Буг, ур. Помірки). Збереженню цього унікального для регіону болотного комплексу (принаймі, на деякий час) сприяли потужний тиск підземних вод, які виклинюються і створення штучної дамби неподалік оселища, що зумовило стабілізацію грунтових вод на певному рівні і припинення процесу сильватизації.

Schoenoplectetum (tabernaemontani) caricosum (pseudocyperi), S.(t.) agrostidosum (stoloniferae), S.(t.) juncosum (articulati), S.(t.) purum, травостій (50% пр. вкриття) двоярусний; верхній над’ярус зрідка формують поодинокі Schoenoplectus lacustris (L.) Palla і Typha angustifolia L.; у 1-у ярусі S. tabernaemontani, у 2-у панують: Juncus articulatus, Carex pseudocyperus L., Agrostis stolonifera L., домішка: Eleocharis carinata, Equisetum palustris, Carex nigra, C. flava, Juncus effusus, Lythrum salicaria та ін. Спорадично зростає Salix rosmarinifolia.