Зміст

Формація PRUNETA STEPPOSAEPrunetum (stepposae) arrhenatherosum, P.(s.) caricosum (flaccae), угруповання на межі ареалу; в Україні поширені у Лісостепу, Степу, рідше – у Розточчі-Опіллі. На Верхобужжі зустрічаються нерідко, але у більшості місцезростань – невеликими ділянками; значні площі займають на горах Підлиська, Висока, Щолоп, Жулицька, Сторожиха, Городисько, Підгір’я, приурочені до крутих інсольованих схилів з дерново-карбонатними, свіжими грунтами, часто поширені на узліссях листяних лісів у перехідних, до лучно-степових фітоценозів, екотопах. У чагарниковому ярусі (20-30%) панує Prunus stepposa, домішка: Crataegus praearmata, Rosa corymbifera, Viburnum opulus, Swida sanguinea, Frangula alnus, Rhamnus hybridus. У трав’яному покриві (пр. вкриття 10-50%) панують Arrhenatherum elatius, Festuca valesiaca, Carex flacca, з домішкою – Teucrium chamaedrys, Prunella grandiflora, C. michelii, Briza media, Helictotrichon pubescens, Salvia pratensis, S. verticillata, Buleurum falcatum, Galium vernum, G. exoletum, Agrimonia eupatoria, Chamaecytisus ruthenicus, Anemone sylvestris, Silene nutans, Origanum vulgare, Thesium linophyllon, Plantago lanceolata, Thalictrum minus, Melampyrum arvense, Brachypodium pinnatum, Fragaria viriddis, Euphorbia cyparissias, Anthyllis schiwereckii, Anthericum ramosum, трапляються – Adonis vernalis, Orchis militaris, O. morio, Veronica teucrium L.