Зміст

Формація PETASITETA HYBRIDIРідкісні для Пн.-Зх. Поділля угруповання, в яких панує європейський лісо-болотний вид. Зустрічаються невеликими ділянками (200-1000 кв.м) в долині р. Бужок, у тому числі на більш-менш крутих її схилах (присхилові тераси  у місцях виходу на денну поверхню підгрунтових вод) з неглибокими, сирими дерново-глейовими ґрунтами, які близько підстелені карбонатними породами. Є складовою частиною унікальних для регіону евтрофних схилових карбонатних боліт та заболочених лісів. Невелика ділянка (100 кв.м) в ур. Річки по днищу балки на терасі вздовж потоку (серед Acereto-Fraxineta).

Petasitetum (hybridi) urticosum (galeopsifoliae), P.(h.) phragmitosum. У травостої (пр. вкриття 90-100%) домінує Petasites hybridus, співдомінантами часто виступають Urtica galeopsifolia і Phragmites australis,  значна домішка: Lamium maculatum, Cerastium sylvaticum, Galium aparine, Cirsium oleraceum, Chrysosplenium alternifolium, Ranunculus repens, Epilobium hirsutum, Phalaroides arundinacea, спорадично - Cardamine amara, Stachys sylvatica, Geranium phaeum, G. robertianum, Stellaria nemorum, Anthriscus nitida, Chaerophyllum aromaticum, Festuca gigantea, у нижньому ярусі – Geum rivale, G. urbanum. Серед травостою поодиноко зростають Sambucus nigra, молоді, зрідка – дорослі Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Salix fragilis.