Зміст

Формація NUPHARETA LUTEAEРідкісні для регіону, реліктові угруповання, утворені європейсько-сибірським видом. В Україні поширені спорадично по всій території. Приурочені до мілководь заростаючих прісноводних малопроточних водойм. На Верхобужжі відомий локалітет знаходиться у ставку (одна із лівих приток р. Зх. Буг) на північній околиці с. Колтів, займає площу 2 га.

Nupharetum potamogetosum (natantis), N. ceratophyllosum (demersi), N. nymphaeosum (candidae), Угруповання олігодомінантної структури складаються з 3-х ярусів: у надводному, фрагментарному, зростають: Typha latifolia, Sparganium erectum L., Glуceria maxima, Schoenoplectus lacustris; в наводному ярусі переважають: Nuphar lutea (L.) Smith, Potamogeton natans L., Hydrocharis morsus-ranae L., Lemna minor L., Nymphaea candida J. et C. Presl, Spirodela polyrrhiza (L.) Schleid. та інші; у підводному – Ceratophyllum demersum L., Hippuris vulgaris L., Myriophyllum spicatum L., Elodea canadensis Michx., Utricularia vulgaris L.