Зміст

Формація MOLINIETA CAERULEAEУгруповання з пануванням Molinia caerulea трапляються у регіоні зрідка, як правило вона складає більш-менш значну домішку або співдомінує чи домінує у верхньому ярусі олігодомінантних фітоценозів і є одним із найбільш стійких до дії осушувальної меліорації видом. Ділянки з переважанням у травостої M. caerulea зрідка трапляються по периферії угруповань з пануванням Schoenus ferrugineus, Carex davalliana, C. hostiana.

Molinietum galiosum (exoleti), рідкісне угруповання із співдомінуванням реліктового виду. Невелика (до 200 кв.м) ділянка в заплаві лівої притоки р. Бужок (Бір). Знаходиться у стадії деградації (осушувальна меліорація) і трансформується в чагарниково-болотний тип з домінуванням Salix cinerea, S. triandra. Травостій (пр. вкриття до 100%), двоярусний. У 1-у ярусі домінує Molinia caerulea, домішка – Phragmites australis, Filipendula denudata, Veratrum lobelianum, Eriophorum latifolium, Polygonum bistorta, Betonica officinalis, Succisa pratensis, Peucedanum palustre, Lythrum salicaria, Cirsium palustre, C. rivulare, Holcus lanatus, Festuca orientalis, Agrostis gigantea, Scirpus sylvaticus, Briza media, Deschampsia caespitosa, Juncus effusus, спорадично: Epilobium hirsutum, Glyceria maxima, Lysimachia vulgaris, Equisetum fluviatile. У 2-у ярусі панує Galium exoletum, домішка: Equisetum palustre, Galium uliginosum, Potentilla еrecta, E. palustris, Carex hostiana, C. flava, Eleocharis carinata, Parnassia palustris, Hypericum tetrapterum, J. geniculatus, J. articulatus, Myosotis palustris, E. palustre, C. davalliana, Astrantia major, спорадично – C. pallescens, Epipactis palustris, Dactylorhiza fuchsii, D. majalis, Primula elatior, Galium verum. Серед травостою зростають молоді Pinus silvestris, Alnus glutinosa.

Molinietum schoenoso (ferruginei)-galiosum (boreali), найменш зволожені ділянки на межі Deschampsieta caespitosae і Сalamagrostideta neglectae. Травостій (пр. вкриття 90-100%) двоярусний; у 1-у ярусі домінує Molinia caerulea, менше: Phragmites australis, Filipendula denudata, Lysimachia vulgaris, Veratrum lobelianum, Deschampsia caespitosa, Polygonum bistorta, Cirsium palustre, C. rivulare, Lythrum salicaria, Holcus lanatus, Briza media, Betonica officinalis, Calamagrostis neglecta, Succisa pratensis, Veronica longifolia. В 2-у – панує Galium boreale з домішкою: Schoenus ferrugineus, Potentilla еrecta, Epilobium palustre, Galium verum, Parnassia palustris, Carex flava, Eleocharis carinata, Mentha arvensis, C. hostiana, C. nigra, Dactylorhiza incarnata, Gentiana pneumonanthe. Серед травостою розсіяно зростає Salix rosmarinifolia та ін.