Зміст

Формація FRAXINETA EXCELSIORISУгруповання з пануванням у деревостані Fraxinus excelsior зустрічаються на Верхобузькому пасмі часто. Приурочені до вологих і сирих едафотопів, переважно, вздовж постійних або тимчасових водотоків по днищах балок та ярів, де вони заміщають бучини при зміні грунтово-гідрологічних умов місцезростань (Acereto-Tilieto-Fraxineta і Acereto-Fraxineta). Невеликі, але добре виражені їх ділянки, трапляються по схилах і на вершинах, де також тяжіють до місць близького залягання і виходу на денну поверхню підгрунтових вод (Carpieto-Fraxineta). Зрідка вони формуються в межах поліського і перехідного ландшафтних ярусів. Флористичне ядро угруповань складають види фагетально-кверцетального комплексу, проте специфічні екологічні умови оселищ зумовлюють поширення тут цілої низки примежовоареальних і реліктових видів, які є характерними для цього синтаксону, а в інших (переважно, у Fageta sylvaticae) трапляються нечасто або повністю відсутні.
Anthrisco nitidi-Aceretum pseudoplatani (панує Petasites albus)Anthrisco-Aceretum  Anthrisco nitidi-Aceretum pseudoplatani (аспект Galanthus nivalis) Anthrisco nitidi-Aceretum pseudoplatani (аспект Anthriscus nitida) Anthrisco nitidi-Aceretum pseudoplatani (аспект Allium ursinum)