Зміст

Формація EQUISETETA TELMATEIAEРідкісні для Пн.-Зх. Поділля угруповання, з домінуванням реліктового, диз’юнктивно-ареального виду. Знаходяться на вологих, місцями – заболочених терасах південнного схилу балки в місцях близького залягання і виходу на поверхню грунтових вод з вологими і сирими грунтами, які неглибоко підстелені корінними вапняковими породами (верхів’я р. Бужок; ур. Монастир). Глибока річкова долина, яка вироблена у третинних породах пасма й захищена від холодних повітряних мас з півночі та сходу, служить своєрідною оранжереєю з мяким і вологим мікрокліматом. 

До складу формації входить ряд монтанних центральноєвропейських видів (Valeriana simplicifolia, Cerastium sylvaticum, Leucojum vernum), що і зумовлює її певне наукове і созологічне значення. Серед травостою спорадично зростають молоді Fraxinus excelsior, Cerasus avium, Acer pseudoplatanus, Salix caprea, S. fragilis, поодиноко S. triandra. Як і наступну групу, їх можна вважати крайньою ланкою обводнення (заболочення) Acereto-Fraxineta, яка екофлороценотично тяжіє до Salicetea purpureae та Alnetеa glutinosae.

Equisetetum (telmateiae) arrhenatherosum, займає найменш зволожену частину екотопу. У травостої (до 90% пр. вкриття) cпівдомінують Equisetum telmateiae, Arrhenatherum elatius, домішка: Trisetum flavescens, Carex hirta, Heracleum sibiricum, Festuca pratensis, Brachypodium sylvaticum, Dactylis glomerata, Festuca gigantea, рідше: Poa pratensis, Anthriscus silvestris, Helictotrichon pubescens, Chaerophyllum aromaticum, зрідка – Vicia sepium та V. cracca (1-й ярус); Galium mollugo, Cruciata laevipez, Ranunculus repens, Equisetum arvense, Clinopodium vulgare, Trifolium medium, Campanula patula, Leucanthemum vulgare, Achilea millefolium, Asarum europaeum (2-й ярус).

Equisetetum (telmateiae) purum, E.(t.) сirsioso (oleracei)-urticosum,  E.(t.) с. (o.)- filipendulosum,  середньозволожені місцезростання на терасі і схилі вздовж потоку. У травостої (90%) панує Equisetum telmateiae, у ролі співдомінантів виступають Urtica dioica, Cirsium oleraceum, Filipendula denudata; домішка: Lathyrus pratensis, Carex hirta, C. sylvatica, Scirpus sylvaticus, Phleum pratense, Brachypodium sylvaticum, Festuca gigantea, Symphytum officinale, Rumex sylvestris, рідше – Aegopodium podagraria, Geranium palustre, Cirsium rivulare, Anthriscus sіlvestris, Chaerophyllum aromaticum, Dactyis glomerata, Typha latifolia, Arrhenatherum elatius (1-й ярус), Ranunculus repens, Galeopsis speciosa, Cruciata laevipez, Valeriana simplicifolia, Galium mollugo, Equisetum arvense, Cerastium sylvaticum, Geum rivale, Myosotis palustris, Campanula trachelium, зрідка трапляються Listera ovata і Leucojum vernum (2-й ярус).

Equisetetum (telmateiae) filipenduloso (denudatae)-phragmitosum, найбільш зволожена ділянка з сирими і мокрими грунтами. Травостій триярусний, негустий (50-70% пр. вкриття); 1-й ярус формує Phragmites australis, у 2-у співдомінують Equisetum telmateiae, Filipendula denudata, незначна домішка: Cirsium oleraceum, Urtica dioica, Scirpus sylvaticus, Carex acutae, C. hirta, Chaerophyllum aromaticum, Geranium palustre, в 3-у ярусі поширені: Geum rivale, Myosotis palustre, Valeriana simplicifolia, Cerastium sylvaticum, трапляється Leucojum vernum.