Зміст

Формація EQUISETETA PALUSTRISУгруповання з пануванням Equisetum palustrе зустрічаються у регіоні нерідко, невеликими ділянками (100-400 кв.м) як в долинах річок по периферії осокових ценозів, так і на схилах пасм у складі фрагментів схилових боліт. Переважна більшість їх долинних місцезростань значно осушена і відзначається лабільною структурою та видовим складом.

Equisetetum (palustris) pyrum, E.(p.) molinioso-deschampsiosum, травостій двоярусний; у розрідженому 1-у ярусі (5-10, зрідка – до 20% пр. вкриття) переважають – Molinia caerulea, Deschampsia caespitosa, Filipendula denudata, Еupatorium cannabinum, Phragmites australis, домішка – Lysimachia vulgaris, Mentha longifolia, Lythrum salicaria, Cirsium rivulare, C. palustre, Holcus lanatus, Briza media, Polygonum bistorta, Juncus effusus, менш поширені: Eriophorum latifolium, Carex hirta, Sanguisorba officinalis, Valeriana exaltata, Succisa pratensis, Cynosurus cristatus; в нижньому ярусі панує Equisetum palustrе, більш-менш значна домішка: C. nigra, Potentilla еrecta, Parnassia palustris, Mentha arvensis, Valeriana simplicifolia, Triglochin palustre L., Plantago lanceolata, Geum rivale, Galium boreale, G. mollugo, Juncus articulatus, Epipactis palustris, Odontites vulgaris, Myosotis palustris, L. nummularia, Ranunculus repens та ін. Серед травостою зростають Salix cinerea, S. rosmarinifolia.