Зміст

Формація CARICETA VESICARIAEУгруповання з домінуванням Сarex vesicaria трапляються у регіоні зрідка в прирусловій частині заплави. Відзначаються простотою як вертикальної, так і горизонтальної структури та флористичною бідністю.

Caricetum (pyrum) vesicariae, лісове болото серед Fageto-Querceto-Pineta в долині лівої притоки (в даний час майже повністю осушеної, підніжжя ур. Восьмаші) р. Зх. Буг. Займає невелику ділянку у найбільш зволоженій частині екотопу. У травостої (50%) панує Сarex vesicaria з дуже незначною домішкою (5%): Lysimachia vulgaris, Lythrum salicaria, Galium palustre, Juncus effusus, Scutellaria galericulata, Comarum palustre, Valeriana simplicifolia, Caltha palustris, Eriophorum latifolium, Mentha arvensis, Carex elata (поодинокі купини).