Зміст

Формація CARICETA PANICULATAEРідкісні для Пн.-Зх. Поділля, гірські угруповання з домінуванням центральноєвропейського, монтанно-субальпійського виду, який знаходиться у регіоні в ізольованих місцезростаннях на східній межі поширення. Основні їх масиви зосереджені в субальпійському поясі гір Середньої Європи, де зустрічаються переважно на схилах хребтів вздовж водяних потоків та в місцях виходу на денну поверхню грунтових вод (так звані висячі, або схилові болота). Два локалітети формації на Пн.-Зх. Поділлі, які збереглись в рівнинних умовах протягом антропогену, мають реліктову природу і приурочені до вузьких заболочених річкових долин (з тонким шаром торфу) на карбонатних породах. На Верхорбузькому пасмі трапляються спорадично (ур-ща Хомець, Довжок, Помірки, Монастир, серед боліт Колтівської улоговини…) більшими або меншими ділянками (50-1000 кв.м), де приурочені до найбільш зволожених місцезростань – берегів річок і струмків та в місцях виходу на поверхню грунтових вод, тобто в екотопах, які загалом аналогічні гірським.

Caricetum (paniculatae) purum, C.(p.) phragmitosum, Колтівська улоговина, Хомець. Травостій густий (пр. вкриття 90-100%), триярусний. У 1-у ярусі переважає Phragmites australis, домішка: Typha latifolia, Glyceria maxima, Rumex conglomeratus. У 2-у поширені: Carex paniculata (панує), Cirsium palustre, Epilobium hirsutum, E. parviflorum, C. oleraceum, Filipendula denudata, C. rostrata, C. acuta, C. appropinguata, Polygonum bistorta, Galium uliginosum, Angelica officinalis, Deschampsia caespitosa, Lysimachia vulgaris, Eupatorium cannabinum, Scutellaria galericulata, Lythrum salicaria, Molinia caerulea, Scirpus sylvaticus, менше – Urtica galeopsifolia, Lathyrus pratensis, Festuca orientalis. Нижній ярус формують – Caltha palustris, Epilobium palustre, Valeriana simplicifolia, Equisetum palustre, Parnassia palustris, Potentilla еrecta, C. hirta, C. flava, C. nigra, Juncus effusus, J. articulatus, Mentha arvensis,  Menyanthes trifoliata, Myosotis palustris, Cardamine amara, Ranunculus lingua L.

Caricetum (paniculatae) lysimachiosum (vulgaris), C.(p.) phragmitoso-lysimachiosum (vulgaris), C.(p.) p.-caricosum (davallianae), невеликі ділянки ценозів у долині р. Зх. Буг (Колтівська улоговина, околиці с. Колтів) знаходяться в зоні дії меліоративної системи. У травостої (пр. вкриття до 100 %) співпанують: Carex paniculata, Lysimachia vulgaris, Phragmites australis, домішкa: Filipendula denudata, C. acuta, C. flava, C. panicea, C. vesicaria, C. appropinguata, C. nigra, Cirsium palustre, C. rivulare, Galium uliginosum, Lythrum salicaria, Eriophorum latifolium, Mentha longifolia, Molinia caerulea, Iris pseudacorus, G. aparine, Eupatorium cannabinum, рідше: Valeriana exaltata, Symphytum officinale, Rumex conglomeratus, Calamagrostis epigeios, Deschampsia caespitosa, Urtica galeopsifolia, Thalictrum aquilegifolium, Schoenoplectus tabernaemontani (C. C. Gmel.) Palla (поодинокі особини по периферії) – верхній ярус; Parnassia palustris, V. simplicifolia, Potentilla еrecta, M. arvensis, Thelypteris palustris (5% пр. вкриття в 3 асц.), Myosotis palustris, Geum rivale, Equisetum palustre; спорадично та рідко: Epipactis palustris, Dactylorhiza incarnata, D. majalis, Listera ovata. Серед травостою часто зростають: Salix rosmarinifolia, S. myrsinifolia, S. aurita, S. cinerea, молоді Pinus silvestris, Alnus glutinosa, Betula pubescens.