Зміст

Формація CARICETA HUMILISРідкісні для України, реліктові степи, з домінуванням номадійського, гляціального виду. На Україні поширені у Розточчі-Опіллі, на Поділлі, у Придніпров’ї, Гр. Криму. На Верхобузькому пасмі приурочені до крутих інсольованих схилів з лучно-степовою рослинністю і свіжими й сухими дерново-карбонатними грунтами. Є антропогеннозміненими Pinetum caricosum (humiis), у всякому разі – значна їх більшість, про що свідчить рясний підріст Pinus sуlvestris майже на всіх ділянках. В цілому, структура і склад травостою тут аналогічний до відповідного угруповання формації Pineta silvestris, але зважаючи на деякі відмінності в екології місцезростань тут відсутній цілий ряд видів, в першу чергу реліктових і примежовоареальних, особливо, більш мезофітного характеру – Stipa pennata, Iris hungarica, Carduus glaucus.