Зміст

Формація CARICETA HOSTIANAEРідкісні для Пн.-Зх. Поділля, реліктові, центральноєвропейські угруповання на східній, острівній межі поширення едифікатора. Зустрічаються по периферії ценозів формацій Shoeneta ferruginei й Cariceta davallianae, переважно в межах Колтівської улоговини, зрідка – в ур. Бір. Попередніми геоботанічними дослідженнями була віднесена до формації Molinieta caeruleae. В синтаксоні молінія співдомінує з осокою Хоста, її ценотична роль в угрупованнях цієї формації неменша від такої осоки, але, у порівнянні з ценозами інших формацій, генеративні особини складають незначну її частину, у той час як у віковому спектрі ценопопуляції осоки Хоста вони значно переважають.

Molinieto-Caricetum (hostianae) purum, M.-C.(h.) phragmitosum, M.-C.(h.) p.-schoenosum (ferruginei), M.-C.(h.) calamagrostidosum (neglectae), травостій (пр. вкриття 80-100%) двоярусний; у 1-у ярусі співпанують: Molinia caerulea, Phragmites australis і Calamagrostis neglecta, домішка: Filipendula denudata, Holcus lanatus, Briza media, Lythrum salicaria, Cirsium rivulare, C. palustre, Succisa pratensis, Polygonum bistorta, Deschampsia caespitosa, Eriophorum latifolium, Sanguisorba officinalis, Veratrum lobelianum, Rumex acetosa, Valeriana exaltata, Lysimachia vulgaris, Peucedanum palustre, Serratula tinctoria, Mentha longifolia, Centaurea jacea, Betonica officinalis, Campanula glomerata, Lathyrus pratensis, Cynosurus cristatus; в нижньому ярусі панують Carex hostiana і Schoenus ferrugineus, домішка: С. flava, C. panicea, C. nigra, C. flacca, C. davalliana, Potentilla еrecta, Parnassia palustris, Mentha arvensis, Juncus articulatus, J. effusus, Odontites vulgaris, Eleocharis carinata, Epipactis palustris, Myosotis palustris, Valeriana simplicifolia, Galium boreale, G. verum, Ranunculus repens, Alchemilla gracilis, Prunella vulgaris, Plantago lanceolata, Euphrasia rostkoviana, Gentiana pneumonanthe, Phyteuma orbiculare, Dactylorhiza incarnata, D. majalis та ін. Серед травостою часто трапляються Salix rosmarinifolia, S. myrsinifolia, S. aurita, S. cinerea. Моховий покрив (0-10% пр. вкриття) - Drepanocladus aduncus, Calliergonella cuspidata...