Зміст

Формація CARICETA FLACCAEРідкісні для Пн.-Зх. Поділля, середньоєвропейські гірські угруповання на східній, острівній межі ареалу. На Верхобужжі зустрічаються спорадично. У деяких випадках – це вторинні фітоценози на місці антропогенно змінених термофільних рідколісь на вапняках типу Pinetum caricosum (humilis). Проте, на відміну від C. humilis, С. flacca має значно ширшу екологічну амплітуду і є едифікатором більш мезофільних екотопів, на що вказують поширення на схилах з її пануванням переважно ювенільних особин таких лісових видів, як Cerasus avium, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Ulmus suberosa, U. campestris, Malus praecox, Pyrus communis, зрідка – Quercus robur, Q. petraea, Euonymus europaea та ін.) і ряду бореальних реліктів (Juniperus communis, Gentianella amarella). До формaції приурочені популяції рідкісних для Верхобужжя видів – Scabiosa columbaria L., Hypericum elegans Steph. ex Willd., частково Thalictrum bauhinii, T. simplex subsp. podolicus, Orchis morio, O. militaris, Rhamnus hybridus, Anchusa barrelieri, Teucrium montanum, Platanthera chlorantha. Отже, можна дійти висновку, що даний синтаксон на Пн.-Зх. Поділлі має реліктовий характер та важливе созологічне значення як осередок консервації ряду раритетних видів регіону. Ймовірно, що частина місцезростань є змінені діяльністю людини ділянки термофільних дібров. Грунти – дерново-карбонатні, свіжі, неглибокі, зрідка – відслонення.

Caricetum (flaccae) anthericosum, C.(f.) teucriosum (chamaedrytis), C.(f.) elytrigiosum (intermediae), C. (f.) galiosum (exoleti), C.(f.) teucriosum (montani), південно-західних, частково терасований схил на горах Кальварія, Щолоп та інші. Просторова структура більш-менш добре виражена. Травостій (пр. вкриття 10-80%) триярусний. У верхньому під’ярусі переважають: Anthericum ramosum, Elytrigia intermediae, Filipendula vulgaris, домішка – Centaurea scabiosa, С. pseudomaculosa, Scabiosa columbaria, Astragalus onobrychis, Onobrychis arenaria, Daucus carota, Picris hieracіoides, Knautia arvensis, Anthyllis schiwereckii, Achillea millefolium, менше: Thalictrum minus, T. flexuosum, Cerinthe minor, Veronica teucrium, Silene nutans, Poa angustifolia, P. pratensis, Anchusa barrelieri; в другому ярусі: Lembotropis nigricans, Salvia verticillata, S. pratensis, Gypsophilla fastigiata, Pimpinella saxifraga, Campanula sibirica, Thesium linophyllon, Ranunculus polyanthemos, C. pannonica, Galium verum, Medicago falcata, Leontodon hispidus, Rhinanthus serotinus, Carlina biebersteinii, Eryngium planum, Seseli annuum, рідко: Leucanthemum vulgare, Trifolium pratense, Linum catharticum, Echium vulgare, Arabis sagittata, Hypericum elegans, Potentilla obscura, дуже рідко Allium montanum, S. dumetorum; в третьому ярусі: Carex flacca, Teucrium chamaedrys, T. montanum, Galium exoletum, Prunella grandiflora, Asperula cynanchica, Cruciata glabra, Thymus loevyanus Opiz, T. pulegioides, Polygala comosa, C. michelii, Euphorbia cyparissias, нечасто – Euphrasia stricta, Poterium sanguisorba, Gentianella amarella, Orchis militaris, Lotus ambiguus, E. sequieriana. Серед травостою розкидані чагарники – Chamaecytisus ruthenicus, Crataegus lipskyi, Rosa corymbifera, R. dumalis, Viburnum opulus, Rhamnus hybridus, Juniperus communis та молоді Acer pseudoplatanus, Cerasus avium, Betula pendula, Pyrus communis, Ulmus suberosa, Malus praecox.

Caricetum (flaccae) brizosum, C.(f.) festucosum (pratensis), C.(f.) coronillosum, менш круті і більш вологі південні схили й круті – північно-західні (Кальварія, Підгір’я). У порівнянні з попередньою групою тут помітно знижена участь лучно-степових видів і збільшена – мезофільних лучних. Переважають (50-80% пр. вкриття) у травостої: Carex flacca, Festuca pratensis, Coronilla varia, Briza media, Teucrium chamaedrys, Plantago lanceolata, P. media, Prunella vulgaris, Medicago falcata, M. lupulina, Thymus pulegioides, Salvia verticillata, S. pratensis, Trifolium pratense, Leontodon hispidus, Galium album, Luzula multiflora, Leucanthemum vulgare, Agrimonia eupatoria, Daucus carota, Lotus arvensis, Dactylis glomerata, Scabiosa ochroleuca, Campanula sibirica, іноді: Poa angustifolia, Trifolium medium, Anthyllis schiwereckii, Solidago virgaurea; домішка: Pimpinella saxifraga, Euphorbia cyparissias, Centaurea pannonica, G. mollugo, Melampyrum arvense, C. scabiosa, C. patula, Trisetum flavescens, Knautia arvensis, Veronica chamaedrys, Cuscuta epithymum, Ranunculus polyanthemos, Clinopodium vulgare, Anthemis tinctoria, Polygala comosa, P. amarella, Origanum vulgare, Orchis morio, Gentianella amarella, Carlina biebersteinii, Potentilla impolita, P arenaria, P. obscura, Hieracium cymosum, Linum catharticum, нечасто: Thalictrum minus, T. bauhinii, E. seguieriana, Hypericum perforatum, C. rapunculoides, Glechoma hederacea, Echium vulgare, Fragaria viridis, Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., Listera ovata. Серед травостою – Crataegus praearmata, C. lipskyi, Pinus silvestris.