Зміст

Формація BETULETA PUBESCENTISУгруповання з домінуванням у деревостані Betula pubescens на Верхобужжі зустрічаються переважно на заплавно-болотному масиві Колтівської улоговини, що у верхів’ях р. Зх. Буг. Невеликі фрагменти трапляються, крім того, вниз по течії річки (Довжок, Бір). Майже всі вони знаходяться в зоні дії осушувальної меліорації та перебувають на різних стадіях постмеліоративних сукцесій. Незважаючи на незначні трансформації структури, у складу ценозів все ще трапляється низка раритетів, що вказує на реліктовий характер синтаксону.    

Betuletum (pubescentis) franguloso-urticosum (galeopsifoliae), B.(p.) franguloso-moliniosum – реліктові фітоценози на південній острівній межі поширення едифікатора. Приурочені до карбонатних боліт Колтівської улоговин (ур. Довжок, верхів’я р. Зх. Буг) з торфовими грунтами різного ступеня зволоження на карбонатному cубстраті. Деревостан (0,5) з Betula pubescens. У підліску панує Frangula alnus, домішка – Salix aurita, S. cinerea, S. rosmarinifolia, S. myrsinifolia, Betula humilis (у “вікнах”, на галявинах, узліссях росте спорадично невеликими групами). У трав’яному покриві (25-100% пр. вкриття) переважають: Urtica galeopsifolia, Molinia caerulea, Geum rivale, Phragmites australis, Deschampsia caespitosa, Holcus lanatus, Anthoxanthum odoratum, Filipendula denudata, Lysimachia vulgaris, Polygonum bistorta, Cirsium palustre, C. oleraceum, Lythrum salicaria, Agrostis gigantea, Festuca orientalis,  Succisa pratensis, Parnassia palustris, Potentilla еrecta, Mentha arvensis, Eupatorium cannabinum, Solanum dulcamara, Scutellaria galericulata, рідше – Epilobium palustre, Euphrasia rostkoviana, Calamagrostis neglecta, Carex nigra, Dianthus stenocalyx, Carduus personata, Gentiana pneumonanthe та ін.

Betuletum (pubescentis) caricosum (appropinquatae), займає найбільш обводнену частину екотопу (вода стоїть на поверхні) з дуже розрідженим (0,3) деревостаном. У підліску (0,2) зростають: Salix aurita, S. cinerea, S. rosmarinifolia, S. myrsinifolia, Betula humilis. В трав’яному покриві (60-80%) панує Carex appropinquata, домішка: Molinia caerulea, Deschampsia caespitosa, Holcus lanatus, Cirsium palustre, Lythrum salicaria, Carex nigra, Parnassia palustris, Polygonum bistorta, Calamagrostis neglecta, Succisa pratensis, Anthoxanthum odoratum, Filipendula ulmaria, Epilobium palustre, Lysimachia vulgaris, Mentha arvensis, Euphrasia rostkoviana, Potentilla recta, Solanum dulcamara, Eupatorium cannabinum, Phragmites australis, Scutellaria galericulata, Agrostis gigantea, трапляються Festuca orientalis, Dianthus stenocalyx.