Зміст

Формація BETULETA PENDULAEРідкісні для регіону похідні угруповання. На Верхобузькому пасмі зустрічаються фрагментарно на місці Fagetum caricosum (brizoides) і F. sparsiherbosum. Якщо у першому випадку (верхів’я р. В’ятина, Дзвінець) склад підліску та трав’яного покриву нічим істотно не відрізняються від таких корінного деревостану, то в іншому – маємо значну трансформацію їх структури та видового складу.    

Betuletum nardosum, верхня частина північного схилу балки (ур. Кобцево, північний макросхил долини р. Зх. Буг). У деревостані (0,5) Betula pendula. В підліску трапляються поодинокі особини Crataegus praearmata й Viburnum opulus (vir); в підрості (5%) переважають бук, граб, часто трапляються дуб звичайний, черешня, верба козяча. У трав’яному покриві (35% пр. вкриття) домінує Nardus stricta з домішкою: Luzula pilosa, Agrostis tenuis, Anthoxanthum odoratum, рідше – Dryopteris carthusiana, D. filix-mas, Athyrium filix-femina, Veronica officinalis, V. chamaedrys, Viola canina, Sieglingia decumbens, Hieracium maculatum, H. gentile, Galeopsis pubescens, Clinopodium vulgare, Hypericum perforatum, Deschampsia caespitosa, Festuca rubra, Poa pratensis, Lysimachia nummularia, зрідка трапляються: Leontodon autumnale, Gnaphalium sylvaticum, Ranunculus repens, Achillea millefolium, дуже рідко – Phleum pratense, Carlina vulgaris та деякі інші. У наземному покриві (1-3%) панує Polytrichum formosum, зрідка трапляються Pleurozium schreberi та деякі інші.