Зміст

Формація ACERETA PSEUDOPLATANIУгруповання з переважанням у деревостані центральноєвропейського неморально-монтанного виду Acer pseudoplatanus зустрічаються на Верхобузькому пасмі спорадично, невеликими (100-1000, зрідка – до 10000 кв.м) ділянками у горбогірно-лісовому ярусі регіону. Їх зростання в ізольованих локалітетах за межею суцільного поширення у Карпатах зумовлено фізико-географічними особливостями території: почленованість рельєфу, відслонення або неглибоке залягання кам’янистого вапнякового субстрату, підвищена вологість грунтів і повітря, палеокліматичні та біотичні зміни, близькість карпатської гірської країни.

У складі угруповань зростає ціла низка примежовоареальних видів і реліктів: Allium ursinum, Leucojum vernum, Galanthus nivalis, Petasites albus, Lunaria rediviva, Anthriscus nitida, Cerastium sylvaticum, Aposeris foetida, Equisetum hiemale, Primula elatior, Aruncus vulgaris, Lonicera xylosteum, Salvia glutinosa, Ranunculus lanuginosus, Polypodium vulgare, Geranium phaeum, Bromopsis benekenii, Isopyrum thalictroides, Hedera helix, Melittis sarmatica, Listera ovata, Picea abies, Cypripedium calceolus, Grossularia reclinata, Senecio schvetzovii Korsh., Cystopteris fragilis, Hieracium gentile, H. maculatum, Cephalanthera damasonium), деякі з них, як домінант, співдомінанти і більш-менш значна домішка у складі трав’яного покриву, формують флористичне ядро цілого ряду синтаксонів різних рангів, зумовлюючи їх раритетність та відповідне созологічне значення.

Дещо окремо стоїть група фітоценозів із співдомінуванням або пануванням у деревостані Acer campestre (Гута, Рипин), які приурочені до широких устів ярів при їх виході на більш вироблені, місцями значно осушені, балки. В цілому їх структура та видовий склад, а також екологічна приуроченість, майже ідентичні з типовими, мішаними яворинами, а наявність добре вираженого ярусу граба може бути зумовлена процесом меліорації та вирубуванням лісів на прилеглих територіях, а також вибірковими рубками в самих ценозах. Флористично дана група займає проміжне між ясенниками і яворинами положення.