Зміст

Forest vegetation, Braun-Blanquet methodStellario holosteae-Fagetum typicum  Stellario holosteae-Fagetum typicum var. Carex brizoides трав'яний покрив Stellario holosteae-Fagetum typicum var. Corydalis solida Stellario holosteae-Fagetum typicum  Stellario holosteae-Fagetum typicum var. Corydalis solida

Alno-UlmionAsperulo-Fagion Cephalanthero-Fagion Asperulo-FagionCarpinion betuli

Ficario-Ulmetum Ficario-UlmetumFicario-Ulmetum Ficario-UlmetumAsperulo-Fagion

Лісова і чагарникова рослинність (Forest vegetation) Верхобужжя

Лісова і чагарникова рослинність Bepхобужжя представлена типовими для помірної зони Європи класами: евтрофні мезофільні листяні ліси (Cl. Querco-Fagetea), термофільні дубові ліси (Cl. Ouercetea pubescentis), мезооліготрофні букові та дубові ліси (Cl. Ouercetea roboris), заболочені олігомезотрофні вільхові ліси (Cl. Alnetea glutinosae), заплавні мезоевтрофні вербові ліси (Cl. Salicetea purpureae), ацидофільні хвойні ліси (Cl. Vaccinio-Piceetea), базифільні хвойні ліси (Cl. Erico-Pinetea); чагарникові зарості (Cl. Rhamno-Prunetea). 

Forest vegetation, PDF