Зміст

FAGETO-QUERCETO-PINETA – буково-дубові субориFageto-Querceto-Pineta hylocomiosa. Типова для Полісся група асоціацій Pineta hylocomiosa заміщена на Пн.-Зх. Поділлі близькоспорідненою Fageto-Querceto-Pineta hylocomiosa, суттєвою відмінністю якої є наявність у деревстані (переважно, у нижньому ярусі, частіше - в підрості) Fagus sylvatica, в підліску – значна участь Rubus hirtus, місцями - Padus racemosa, Rubus idaeus, R. plicatus, у травостої – панування Lerchenfeldia flexuosa. Грунти – свіжі i вологі дерново-підзолисті піщані, іноді – з тонким гумусовим шаром, а на підвищених місцях – з прошарками суглинку, неглибоко підстелені вапняковим субстратм. Характерною особливістю групи є майже постійна, хоча і незначна, участь Polypodium vulgare, Dryopteris affinis, D. expansa.

Зрідка у регіоні (Калинка, Бір, Довжок) невеликими ділянками трапляються угруповання із незначною участю бука – Querceto-Pineta, які відрізняються наявністю ряду характерних для поліських сосняків видів – це Peucedanum oreoselinum L., Solidago virgaurea і Polygonatum odoratum, які зростають розсіяно та рідко.

Fageto-Querceto-Pinetum lerchenfeldiosum, F.-Q.-P. ruboso (hirti)-lerchenfeldiosо-dryopteridosum; дуже рідкісні для Пн.-Зх. Поділля угруповання, в трав’яному покриві яких співпанує реліктовий вид, що має у регіоні південну, острівну межу поширення. Значні масиви їх знаходяться на боровій терасі р. Зх. Буг (Бір, Бригантина, Харчишино, Калинка, Довжок, Городисько), рідше – р. Золочівка та її приток (околиці сіл Зозулі, Єлиховичі). У деревостані (0,4) – Pinus sіlvestris, зрідка Betula pendula. В підліску (5-10%) співпанують – Frangula alnus, Sorbus aucuparia, Rubus hirtus, менше: Sambucus racemosa, R. idaeus, R. plicatus, зрідка: Padus racemosa, Pyrus communis, дуже рідко – Ribes spicatum; у підрості (5%) – сосна, дуб звичайний, бук, береза й черешня, зрідка: осика, ялина, дуби скельний і північний, верба козяча. У трав’яно-чагарничковому ярусі (5-80%) співдомінують Lerchenfeldia flexuosa, Vaccinium myrtillus, Сalluna vulgaris, Maіanthenum bifolium, Dryopteris carthusiana, Trientalis europaeа L.,  Luzula pilosa, значно рідше – Melampyrum pratense L., V. vitis-idaea, Convallaria majalis, Oxalis acetosella, Stellaria holostea, формуючи відповідні субасоціації.  Cпорадично зустрічаються - D. dilatata, Orthilia secunda, Pуrola minor, Potentilla erecta (L.) Raeusch., Polypodium vulgare, Chimaphila umbellata, Pteridium aquilinum, D. filix-mas, D. affinis, зрідка: Hieracium argillaceum, H. gentile, Epilobium collinum C. C. Gmel., Polygonatum multiflorum, Athyrium filix femina; на галявинах і узліссях, вздовж доріг трапляються – Veronica officinalis, V. chamaedrys, Nardus stricta, Agrostis tenuis, Molinia caerulea, Mycelis muralis, Sedum telephium L., Hypericum perforatum, H. pilosella, Galium verum, Viola hirta L., Rumex acetosella, Thymus serpyllum, Fragaria vesca, рідко: Jasione montana, Helichrysum arenarius, Moehringia trinervia, S. graminea L., Anthoxanthum odoratum, Сarex hirta, Armeria elongata L., Linaria vulgaris L., Galium mollugo L., Gnaphalium sylvaticum L., Geranium robertianum, Carlina vulgaris. У наземному  покриві (3-90%) панує Pleurosium schreberi, менше: Hylocomium splendens (Hedw.) B.C.G., Ptilium crista-castrensis, Dicranum scoparium, Leucobryum glaucum, дуже рідко – Sрhagnum acutifolium.

Fageto-Querceto-Pinetum ruboso (hirti)-dryopteridosum, надборова тераса (над Fageto-Querceto-Pinetum lerchenfeldiosum і F.-Q.-P. ruboso (hirti)-lerchenfeldiosо-dryopteridosum та серед них) і пологі схили в долині р. Зх. Буг (Бригантина, Калинка). У деревостані (0,4) панує Pinus sіlvestris, трапляється Betula pendula. У підліску (5-10%) переважають Sorbus aucuparia, Frangula alnus, Rubus idaeus, місцями – Padus racemosa, P. serotina (Ehrh.) Agardh. (vir),  домішка: Sambucus racemosa, R. plicatus, трапляються: S. nigra, Corylus avellana, Crataegus сurvisepala, Euonymus verrucosa, E. europaea, Prunus spinosa L., дуже рідко – Ribes spicatum, Humulus lupulus; проективне вкриття Rubus hirtus сягає 50%; у підрості (10%) панують дуб звичайний, бук, береза, сосна, але бука більше, ніж в попередній групі; крім того тут частіше трапляються черешня, дуб північний, груша, ялина, осика, верба козяча, граб, явір і дуб скельний, зрідка – яблуня лісова, на узліссях ­– ясен, в’яз гірський. Основу трав’яного покриву (5-20%) складають: Dryopteris carthusiana, Maіanthenum bifolium, Oxalis acetosella, Vaccinium myrtillus, D. austriaca, іноді також Luzula pilosa, Trientalis europaeа, Convallaria majalis, Lerchenfeldia flexuosa, домішка – Pteridium aguilinum, D. filix-mas, Milium effusum, Agrostis tenuis, Veronica officinalis, спорадично: Polygonatum multiflorum, Geranium robertianum, Mycelis muralis, Orthilia secunda, Pуrola minor, Polypodium vulgare, Moehringia trinervia, D. expansa, і дуже рідко – D. affinis, Athyrium filix-femina, Dactylis glomerata, Platanthera chlorantha, Urtica dioica й Malachium aquaticum. Наземний покрив (до 1%) з Polytrichum formosum, Pleurozium schreberi...

Fageto-Querceto-Pinetum сoryloso-ruboso (hirti)-myrtillosum, між вільшняками (Querceto-Fageto-Pineta) і  грабово-буково-дубовими сугрудками, або на схилах вище Fageto-Querceto-Pinetum lerchenfeldiosum (Довжок, Бригантина, Харчишино). Деревостан (0,4-0,6) двоярусний. У 1-у ярусі Pinus silvestris, в 2-3-у – Fagus sylvatica, Quercus robur. Підлісок (10-20%) з Frangula alnus, Сorylus avellana, Rubus hirtus, Sorbus aucuparia, R. idaeus, рідко – Padus racemosa, Sambucus racemosa, R. plicatus, Salix caprea, Padus serotina, Еuonymus verrucosa; в підрості (5-8%) переважають бук і дуб звичайний, трапляються – граб, береза, дуби північний та скельний, сосна, черешня. В трав’яно-чагарничковому ярусі (2-50%) панує Vaccinium myrtillus із значню домішкою Maianthemum bifolium, Dryopteris carthusiana, Luzula pilosa, Trientalis europaeа, Pteridium aquilinum, Oxalis acetosella, Stellaria holostea, D. austriaca, спорадично, рідко зростають – Lerchenfeldia flexuosa, Milium effusum, Galeopsis pubescens, D. expansa, Carex digitata, Veronica officinalis, V. chamaedrys, Calamagrostis arundinacea, D. filix-mas, Lycopodium annotinum, Mycelis muralis, Equisetum hiemale, Polypodium vulgare, поодиноко: Polygonatum multiflorum, Lysimachia vulgaris (vir). У наземному покриві (2-80%) – Pleurozium schreberi, Dicranum polysetum, Polytrichum formosum, Atrichum undulatum, Mnium punctatum, Hylocomium splendens та ін.

Fageto-Querceto-Pinetum myrtillosum, F.-Q.-P. vacciniosum, рідкісні для Верхобужжя угруповання на східній межі поширення. Трапляються невеликими (500-1000 м2) ділянками на борових терасах р. Зх. Буг та її приток (Бір, Довжок...). Суттєвою відмінністю від Querceto-Pinetum myrtillosum є відсутність Solidago virgaurea, Peucedanum oreoselinum, Polygonatum odoratum, від Fageto-Querceto-Pinetum lerchenfeldioso-myrtillosum – значна домішка (2-3%) Nardus stricta, Festuca ovina. У деревостані (0,4-0,5) панує Pinus sіlvestris з незначною домішкою Betula pendula, місцями (Бір) культура Quercus borealis. В підліску (3-5%) панує Frangula alnus, домішка – Sorbus aucuparia, Rubus hirtus, R. idaeus, R. plicatus, Sambucus racemosa (їх проективне вкриття тут значно менше, ніж у F.-Q.-P. lerchenfeldioso-myrtillosum, а S. racemosa трапляється зрідка); в підрості (5-10%) переважають бук і дуб звичайний, береза, сосна, трапляються: осика, дуби північний і скельний. У трав’яно-чагарничковому ярусі (30-50%) переважають – Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, Melampyrum pratense, Calluna vulgaris, домішка: Festuca ovina, Dryopteris carthusiana, Nardus stricta, Maіanthemum bifolium, Trientalis europaeа, спорадичн о: Luzula pilosa, Pteridium aquilinum, Lerchenfeldia flexuosa, Potentilla еrecta, Agrostis tenuis, Calamagrostis arundinacea (L.) Roth., зустрічаються – Campanula rotundifolia L., Vaccinium uliginosum L., Polypodium vulgare, Lycopodium annotinum, L. clavatum, а також C. epigeios, Lysimachia vulgaris, Rumex acetosella. Суцільний наземний покрив з Pleurosium schreberi, Dicranum polysetum, D. scoparium, часто латки Hylocomium splendens, Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not., P. juniperinum, Leucobryum glaucum. У найбільш зволожених місцях значну домішку складає Molinia caerulea (цікаво, що на таких ділянках в підрості бук кількісно у 2-3 рази переважає дуба), в наземному покриві часто Polytrichum commune Hedw., зрідка - Sphagnum palustre і S. acutifolium (тут трапляється дуже рідкісний для регіону Vaccinium uliginosum, ур. Бір).

Querceto-Pinetum myrtillosum, Q.-P. maianthemosum, Q.-P. convallariosum, рідко під дубово-буковими суборами (Калинка). В цілому, майже ідентичні до останніх, відмінність полягає у відносній участі чи наявності деяких видів. У деревостані (0,4-0,5) співпанують Pinus sіlvestris (культура) i Quercus robur (разом з Q. borealis), нерідко Betula pendula, зрідка (3-й ярус) – Malus silvestris. В підліску (5-7%) переважають: Frangula alnus, Sorbus aucuparia, Rubus hirtus, R. plicatus, спорадично: R. idaeus, Sambucus racemosa, Salix caprea, зрідка: Padus serotina, Сrataegus сurvisepala, Euonymus europaea, Genista tinctoria, Chamaecytisus ruthenicus (понад стежкою); в підрості (5-10%) переважають­ дуб і береза, менше осики і сосни. У трав’яно-чагарничковому ярусі (20-50%) співпанують: Vaccinium myrtillus, V.  vitis-idaea, Maіanthemum bifolium, Convallaria majalis, Trientalis europaeа, Festuca ovina, Luzula pilosa, Dryopteris carthusiana, Pteridium aquilinum, рідше: Anthoxanthum odoratum, Melampyrum pratense, Calluna vulgaris, Veronica officinalis, Rumex acetosella, Solidago virgaurea, Equisetum hiemale і Galium hercynicum Weig. (чисельні групи), Сarex caryophyllea Latourr., Lerchenfeldia flexuosa, Lysimachia vulgaris, Sedum telephium, Hieracium maculatum, Peucedanum oreoselinum, Galeopsis pubescens, Potentilla еrecta, Agrostis tenuis, спорадично поширені: Nardus stricta, Calamagrostis arundinacea, Molinia caerulea, H. pilosella, Chamerion angustifolium, рідко: Viola canina L., Campanula rotundifolia, Polygonatum odoratum, Hypericum perforatum, Fragaria vesca, E. pratense L., Cruciata glabra, V. chamaedrys, G. album, L. multiflora (Retz.) Lej., L. nummularia (виняток). Наземний покрив (80%) формують – Pleurosium schreberi, Dicranum polysetum, D. scoparium, Hylocomium splendens, Leucobryum glaucum, Polytrichum formosum, P. juniperinum. В синузії ефемероїдів (2-5%) – Anemone nemorosa.