Зміст

Fageto-Acereto-Fraxineta, Querceto-Acereto-Fraxineta – буково- та дубово-яворові ясенникиПоширені у нижній частині більш-менш крутих схилів ярів із сируватими сіроземами. Відрізняються від Acereto-Fraxineta орографічною приуроченістю, гідрологічним режимом екотопів і, як наслідок, типом грунтів. У деревостані значна участь Fagus sylvatica, у трав’яному покриві порівняно рідко зростають Anthriscus nitida і Leucojum vernum (за виключенням 1-ї асоц.), масово Galanthus nivalis та деякі інші, типові для бучин види.

Fageto-Acereto-Fraxinetum alliosum (ursini), рідкісні для регіону фітоценози, у трав’яному покриві яких панує реліктовий вид, що внесений до “Червоної книги” України. Дві невеликі (200-400 кв.м) ділянки знаходяться в середній частині некрутих схилів балки над ярами (Річки). У деревостані (0,8) переважають Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Fagus sylvatica, Carpinus betulus, Tilia cordata, домішка: A. platanoides, Ulmus scabra, Cerasus avium, Picea abies. У підліску зростають Corylus avellana, Sambucus nigra, Euonymus verrucosa, E. europaea, Rubus hirtus. У трав’яному покриві (70%) панує Allium ursinum, домішка – Galeobdolon luteum, Aegopodium podagraria, Asarum europaeum, Polygonatum multiflorum, Pulmonaria obscura, Chrysosplenium alternifolium, Sanicula europaea, Mercurialis perennis, Stellaria holostea, Stachys sylvatica, Lamium maculatum, Athyrium filix-femina, Dryopteris filix-mas, Urtica galeopsifolia, Ajuga reptans, Anthriscus nitida, Milium effusum, Brachypodium sylvaticum, Hedera helix i Arum alpinum. У синузії ефемероїдів – Dentaria glandulosa, Corydalis cava, C. solida, Leucojum vernum, Anemone nemorosa, D. bulbifera, Isopyrum thalictroides, Gagea lutea, Ficaria verna, A. ranunculoides.

У найбільш зволоженій частині місцезростання розташований невеликий (200 кв.м), але добре фізіономічно, структурно і флористично окреслений фрагмент Carpineto-Fraxinetum alliosum (ursini). Деревостан (0,8-0,9) двоярусний; у 1-у ярусі (0,5) панує Fraxinus excelsior з незначною домішкою (по периферії) Fagus sylvatica, в 2-у (0,4) – панує Carpinus betulus, поодинока домішка Acer pseudoplatanus, Tilia cordata, Ulmus scabra, Cerasus avium (всі пригнічені, низького бонітету). В підліску (1%) – поодинокі Corylus avellana. У трав’яному покриві домінує Allium ursinum (60-70%), незначна домішка – Galeobdolon luteum, Dryopteris filix-mas, Geranium robertianum. Синузія ефемероїдів – аналогічна.

Fageto-Acereto-Fraxinetum mercurialidoso-hederosum, рідкісні угруповання Верхобужжя з раритетними видами у складі. Трапляються невеликими ділянками в нижній частині західного та cередній (тераса) – східного схилів балки (Рипин). У деревостані (0,7-0,8) панують Fraxinus excelsior і Acer pseudoplatanus, місцями – значна домішка A. platanoides, Tilia cordata, Carpinus betulus, менша – Fagus sylvatica, Ulmus scabra, трапляється Quercus robur. У підліску (10-15%) переважають Sambucus nigra, Staphylea pinnata, Corylus avellana, часто зустрічаються Swida sanguinea, Daphne mezereum, Euonymus verrucosa, E. europaea; в підрості панують: явір, в’яз гірський, бук, клен гостролистий, липа серцелиста, рідше – ясен, граб, ялина. Основу трав’яного покриву (50-95%) складають  – Hedera helix, Mercurialis perennis, Aegopodium podagraria, Galeobdolon luteum, Asarum europaeum, Polygonatum multiflorum, Lathyrus vernus, Pulmonaria obscura, Galium odoratum, Stellaria holostea, Geranium robertianum, Actaea spicata, Stachys sylvatica, домішка – Hepatica nobilis, Ranunculus cassubicus, Viola silvestris, V. mirabilis (західний схил), Brachypodium sylvaticum, Chaerophyllum aromaticum, Urtica galeopsifolia, Sanicula europaea, Ajuga reptans, Paris quadrifolia, Dryopteris filix-mas, Athyrium filix-femina, Oxalis acetosella, Dentaria bulbifera, Circaea lutetiana, Chrysosplenium alternifolium, S. nemorum, терасa: Lamium maculatum, Impatiens noli-tangere, зрідка трапляються – Carex sylvatica, D. carthusiana, C. digitata, Milium effusum, Maianthemum bifolium, Anthriscus nitida, G. phaeum, R. lanuginosus, Aposeris foetida, Adoxa moschatellina, Cerastium sylvaticum, на схилі – розсіяно Allium ursinum. У синузії ефемероїдів переважають – D. glandulosa, Сorydalis cava, C. solida, Anemone nemorosa, A. ranunculoides, Galanthus nivalis, домішка – Ficaria verna, Gagea lutea, Isopyrum thalictroides.

Querceto-Aceretum vincosum, Річки, днище яру, надзаплавна тераса, але вище Acereto-Fraxinetа anthriscosа (nitidae). У деревостані (0,7) співдомінують Acer pseudoplatanus і Quercus robur, домішка: Pinus silvestris, Carpinus betulus, Picea abies. В підліску (5-10%): Corylus avellana, Sambucus nigra, Daphne mezereum, Euonymus verrucosa, E. europaea (vir); в підрості (5-9%) – явір, клен гостролистий, в’яз. У трав’яному покриві (70-80%) панує Vinca minor із значною домішкою – Aegopodium podagraria, Galeobdolon luteum, Asarum europaeum, Galium odoratum, Stellaria nemorum, S holostea, Pulmonaria obscura, Urtica galeopsifolia, Adoxa moschatellina, Ajuga reptans, Oxalis acetosella, Chrysosplenium alternifolium, Hepatica nobilis, Ranunculus lanuginosus, спорадично: Anthriscus nitida, R. cassubicus, Chaerophyllum aromaticum, Geranium phaeum, G. robertianum, Milium effusum, Festuca gigantea, Dryopteris filix-mas, Athyrium filix-femina, Brachypodium sylvaticum, Polygonatum multiflorum та ін. Синузію ефемероїдів (50%) утворюють: Anemone nemorosa, Dentaria glandulosa, Ficaria verna, Galanthus nivalis, Corydalis cava, C. solida, Isopyrum thalictroides, Gagea lutea. У наземному покриві (3-5%): Mnium undulatum, M. punctatum, Atrichum undulatum та ін.

Найбільш несподіваним виявилось місцезростання Fageto-Acereto-Fraxinetum varioherbosum у долині р. Зх. Буг, на надборовій терасі cеред змішаних дібров і судібров в місці близького залягання ґрунтових вод (Руда). У деревостані (0,6-0,7) переважають ясен, явір, клен гостролистий (1-й ярус) й бук (2-3 ярус), значна домішка: сосна (очевидно, культурного походження), в’яз гірський і липа серцелиста (1-й ярус), часто трапляються (3-й ярус) черемха, граб. У підліску (8%) переважають Padus racemosa, Corylus avellana, Sambucus nigra, Daphne mezereum, Swida sanguinea, Euonymus europaea, Rubus idaeus, R. hirtus, рідше Sorbus aucuparia, поодинока домішка S. ebulus і Ribes nigrum; в підрості (10%) панують в’яз гірський і явір, спорадично – клен гостролистий, бук, трапляються – граб і ясен. У трав’яному покриві (25-100%) мозаїчно переважають: Aegopodium podagraria, Lamium maculatum, Galium odoratum, Urtica dioica, Anthriscus nitida, Adoxa moschatellina, Oxalis acetosella, Pulmonaria obscura, Asarum europaeum, Dryopteris filix-mas, D. carthusiana, домішка – Geum urbanum, Ranunculus cassubicus, Actaea spicata, Viola silvestris, Geranium robertianum, Сonvallaria majalis, Maianthemum bifolium, Carex digitata, Alliaria petiolata, Lysimachia nummularia, Chrysosplenium alternifolium (невелика ділянка), Lathyrus vernus, Galeobdolon luteum, Impatiens noli-tangere, Athyrium filix-femina, Milium effusum, Festuca gigantea, Brachypodium sylvaticum, Stellaria nemorum, Chaerophyllum aromaticum, Stachys sylvatica, Sanicula europaea, Paris quadrifolia, спорадично – Ajuga reptans, Mycelis muralis, Eupatorium cannabinum, V. mirabilis, G. aparine, Polygonatum multiflorum, зрідка – Dryopteris expansa, D. austriaca, Cerastium sylvaticum, Primula elatior, Polystichum aculeatum, Aconitum moldavicum, D. affinis. У синузії ефемероїдів (20%) панує Anemone nemorosa, домішка – Gagea lutea, Ficaria verna, Isopyrum thalictroides. В наземному покриві (10%) - Mnium undulatum, M. punctatum...

Fageto-Acereto-Fraxinetum dryopteridoso-polystichosо (aculeati)-galeobdolosum, F.-A.-F. d.-p.(a.)-hederosum, рідкісні для Пн.-Зх. Поділля фрагменти угруповань, у трав’яному покриві яких співдомінує реліктовий, диз’юнктивно-ареальний вид. Трапляються невеликими ділянками (100-400 кв.м), як правило на північних схилах ярів з неглибокими, вологими сіроземами із включенням вапнякового щебеню, які підстелені вапняками (Річки, Пліснeсько, Опаки). У деревостані (0,7-0,8) переважають Fraxinus excelsior, Fagus sylvatica, Acer pseudoplatanus, домішка: Tilia cordata, Ulmus scabra, A. platanoides, зрідка – Carpinus betulus, Cerasus avium. У підліску (до 5%) – Euonymus verrucosa, Rubus hirtus, Sambucus nigra, E. europaea (vir); в підрості (5%) переважає бук, трапляються: клен гостролистий, явір, липа, в’яз гірський, ялина. Трав’яний покрив (20-80%) двоярусний; у верхньому (5-8%) ярусі переважають: Dryopteris filix-mas, Polystichum aculeatum, D. carthusiana, Athyrium filix-femina, Aegopodium podagraria, Stachys sylvatica, Urtica galeopsifolia, рідше – Festuca gigantea, Impatiens noli-tangere, Anthriscus nitida, G. phaeum, P.braunii, Ranunculus cassubicus, D. austriaca, D. expansa, Milium effusum і ін., дуже рідко – Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenkis; в нижньому (10-70%): Galeobdolon luteum, Hedera helix, Oxalis acetosella, Pulmonaria obscura, Galium odoratum, Asarum europaeum, Stellaria holostea, S. nemorum, Geranium robertianum, Ajuga reptans, Chrysosplenium alternifolium, Viola silvestris, Adoxa moschatellina, часто трапляються – Gymnocarpium dryopteris, Phegopteris connectilis, Cystopteris fragilis та ін. В синузії ефемероїдів (10-50%) переважають Anemone nemorosa, Dentaria glandulosa, спорадично: Isopyrum thalictroides, A. ranunculoides, Ficaria verna, Gagea lutea, D. bulbifera. У наземному покриві (1-2%) – Atrichum undulatum, Mnium punctatum та ін.

Quercetо-Acereto-Fraxinetum aegopodiosum, Q.-A.-F. sparsiherbosum, рідкісні для регіону угруповання. Північний схил глибокого яру (Колтівська долина). Деревостан (0,7-0,9) триярусний; в 1-у ярусі панує Fraxinus  excelsior, домішка Acer platanoides, Picea abies, в 2-у – панує А. pseudoplatanus, домішка Quercus robur, Carpinus betulus, Ulmus scabra, трапляються Tilia cordata, P. abies, в 3-у ярусі домінують А. pseudoplatanus, A. platanoides, Fagus sylvatica, є T. cordata і P. abies. Підлісок (10-20%) формують Corylus avellanа, Sambucus nigra; в підрості – бук, в’яз гірський, явір, рідко: граб, ялина, клен гостролистий, ясен. У трав’яному покриві (10-90%) домінують Aegopodium podagraria і Galeobdolon luteum, домішка – Galium odoratum, Asarum europaeum, Urtica galeopsifolia, Impatiens parviflora, Ranunculus lanuginosus, Pulmonaria obscura, Dryopteris filix-mas, Stachys sylvatica, Geranium robertianum, Oxalis acetosella, Polygonatum multiflorum, Athyrium filix-femina, Sanicula europaea, Anthriscus nitida, Ajuga reptans, Mercurialis perennis, R. cassubicus, D. carthusiana, Carex sylvatica, Adoxa moschatellina, трапляється Lapsana communis, по периферії – Aruncus vulgaris. Синузію ефемероїдів (20-40%) формують: Сorydalis cava, C. solida, Anemone nemorosa, Dentaria glandulosa, A. ranunculoides, Isopyrum thalictroides. У наземному покриві (1-5%) – Mnium punctatum, M. undulatum, Atrichum undulatum та ін.

Сarpineto-Acereto-Tilieto-Fraxinetum coryloso-mercurialidosum, днище тінистої міжгірної улоговини (Сторожиха-Висока). Деревостан (0,8-0,9) триярусний; у 1-у ярусі cпівпанують Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, в 2-у – Tilia cordata, F. excelsior, A. pseudoplatanus, A. platanoides, рідше – Carpinus betulus, зрідка – Fagus sylvatica, Cerasus avium, Populus tremula, в 3-у ярусі панує C. betulus, домішка: Ulmus scabra, A. campestre, зрідка – Pyrus communis. У підліску (12%) панує Corylus avellana, домішка: Euonymus verrucosa, E. europaea, Daphne mezereum, Swida sanguinea, Сrataegus сurvisepala, зрідка (периферія, заходить з Acereto-Fraxinetо-Fagetum staphyleosum) – Staphylea pinnata; в підрості (10%): в’яз, липа, явір, рідше клен гостролистий і бук, зрідка ясен і черешня. У трав’яному покриві (40-90%) переважають: Aegopodium podagraria, Mercurialis perennis, Galeobdolon luteum, Azarum europaeum, Hepatica nobilis, Lathyrus vernus, Aposeris foetida, Maіanthemum bifolium, Pulmonaria obscura, Viola mirabilis, Sanicula europaea, місцями: Galium odoratum, Stellaria holostea, Oxalis acetosella, по периферії: Convallaria majalis, Hedera helix, Carex pilosa, домішка: Actaea spicata, Polygonatum multiflorum, Ajuga reptans, Brachypodium sylvaticum, Adoxa moschatellina, рідше Stachys sylvatica, V. silvestris, C. sylvatica, C. digitata, Neottia nidus-avis, Cephalanthera damasonium, Listera ovata, Epipactis helleborine, Lilium martagon, Melittis sarmatica, Glechoma hederacea, Geum urbanum, Paris quadrifolia, Ranunculus cassubicus, Chaerophyllum aromaticum, Dryopteris filix-mas, Geranium robertianum, G. phaeum, Campanula trachelium, Scophularia nodosa, Cimicifuga europaea, Aconitum besseranum, зрідка: Athyrium filix-femina, Platanthera chlorantha, Veratrum nigrum, Aquilegia vulgaris, Dactylis glomerata.