Зміст

Долина р. В’ятинаДолина р. В’ятина, як і наступна (р. Луг), належить до басейну р. Дністер, розташована на північ від Опацької і паралельна їй. Тут поширені – Leucojum vernum (найбільша регіональна популяція у Carpineto-Acereto-Tilieto-Querceta, Alneto-Querceta, Acereto-Fraxineta, Carpineto-Fageto-Acereto-Tilieto-Fraxineto-Querceta, A.-F.-Fageta та Alneta (pura) glutinosae, в культурах Picea abies, Larix japonica), Galanthus nivalis (величезне оселище по днищах долини і ярів, Alneta glutinosae, рідше – Acereto-Tilieto-Fraxinetа), Arum alpinum (невелика популяція в Acereto-Fraxineta), Dentaria glandulosa (масово, угруповання різних формацій). У прилеглих до долини бічних ярах поширені: Polystichum aculeatum (невеликі групи і поодинокі особини), Phegopteris connectilis (групи по декілька десятків особин), Gymnocarpium dryopteris (нерідко чисельні групи по схилах ярів у бучинах, зрідка – Carpineto-Fageto-Acereto-Tilieto-Querceta), Huperzia selago (до 55 особин компактно зростає на крутому береговому схилі правої притоки р. В’ятина [вздовж потоку масово росте Leucojum vernum], Fagetum sparsiherbosum), Equisetum hiemale (невелика популяція у верхів’ї; вздовж потоку у Carpineto-Tilieto-Alneta, на схилі – Carpineto-Fageta), Dactylorhiza fuchsii, Astrantia major (спорадично, масово у верхів'ї над потоком в Querceto-Tilieto-Acereto-Fraxineta), Anthriscus nitida (більш-менш масово у Acereto-Fraxineta, спорадично: Carpineto-Fageto-Acereto-Tilieto-Fraxineto-Querceta), Aposeris foetida (розсіяно, масово на південних  схилах долини і прилеглих ярів в різних ценозах), Aruncus vulgaris (часто в Alneto-Quercetum mercurialidosum біля підніжжя південного схилу, невелика група на узліссі бучини північного схилу), Platanthera bifolia (10 особин, підніжжя північного схилу долини, на узліссі), Polygala vulgaris (розсіяно), Centaurea phrygia (сотні особин), Dactylorhiza majalis (декілька десятків), в нижніх частинах північного та південного схилів долини у Festuceta rubrae). Із синтаксонів можна виділити рідкісні для регіону угруповання Querceta roboris, Acereto-Fraxineta, величезні масиви Acereto-Fraxinetо-Fagetа dentariosa.