Зміст

ДодатокРізними авторами для території Верхобузького пасма вказується ще ціла низка особливо рідкісних, як реліктових, так і примежовоареальних видів, частина з яких, очевидно, вже зникла із флори регіону.

Невелика, реліктова популяція Cochlearia polonica E. Froehl. відома з болотного масиву Колтівської улоговини. Для східної частини Верхобужжя (межиріччя В’ятина-Зх. Буг) вказуються центральноєвропейські Euphorbia amygdaloides L., Calamagrostis varia (Schrad.) Host, дуже рідкісний для рівнинної частини України, диз’юнктивно-ареальний Festuca altissima All., балканський Sorbus torminalis (L.) Crantz.

Є дані про зростання в районі с. Побіч (очевидно, це ур. Підгір’я, де поширений Orchis moriо) реліктового волино-подільського ендемічного виду – Euphorbia volhynica Bess. Вказується на зростання в лісах між селами Сасів і Колтів дуже рідкісних для України папоротеподібних – Botrychium virginianum (L.) Sw. і B. matricariaefolium A. Br. ex Koch. (після тривалих і ретельних пошуків не вдалося знайти жодного із них).