Зміст

Cl. Salicetea purpureae                             Cl. Salicetea purpureae Moor 1958,
     Ord. Salicetalia purpureae Moor 1958, All. Salicion albae Tuxen 1955
                           заплавні вербові ліси та чагарникові зарості

All. Salicion albae на Верхобузькому горбогір'ї представлений базифільними варіантами мезофільної Ass. Salicetum fтаgilis та дуже фрагментарно – гігрофільної олігомезотрофної Ass. Salicetum albae 

All. Salicion albae на Верхобужжі, PDF