Зміст

Cl. Querco-Fagetea Stellario holosteae-Fagetum – розтоцько-західноподільські мезофільні мезотрофні бучиниStellario holosteae-Fagetum typicumStellario holosteae-FagetumStellario holosteae-Fagetum typicumFicario-Ulmetum chrysosplenietosum var. Salix triandra

                 Cl. Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieg. 1937
 європейські евтрофні і мезотрофні листяні та змішані ліси

Cl. Querco-Fagetea на Пн.-Зх. Поділлі представлений мезофільними листяними та змішаними лісами, - Ord.  Fagetalia sylvaticae (в деяких класифікаціях, сюди ж включають і термофільні дубові ліси, - Ord. Quercetalia pubescenti-petraeae)