Зміст

CARPINETO-QUERCETA – чисті грабові дібровиСубформація CARPINETO-QUERCETA – чисті грабові діброви 

Грабово-дубові ліси у регіоні поширені в долинах річок Зх. Буг, Золочівка, Стир та їх невеликих приток на надзаплавних терасах, рідше – пологих схилах і біля підніжжів невисоких пасм (ур-ща Діброва, Гавареччина…), зрідка – вище, на терасах горбогірного ярусу серед масивів бучин (ур. Монастир та ін.).   

Група асоціацій QUERCETA (PURA) ROBORIS – монодомінантні дубові ліси 

Чисті та грабові діброви на Верхобузькому пасмі трапляються дуже рідко. Великий їх масив знаходиться на дуже пологих, південно-західних схилах невисокого (260-280 мн.р.м.) пасма між сс. Сасів і Єлиховичі (ур. Діброва) з неглибокими темними сіроземами із включенням вапнякового щебеню. Чи не єдина у регіоні плакорна ділянка з майже повною відсутністю у деревостані та підліску бука. На майже рівних ділянках поширені грабові діброви, під якими, на пологих схилах розташовані фрагменти чистих дібров. Ділянка є унікальним для регіону флороценотичним осередком, оскільки інші подібні екотопи зараз – це с/г угіддя. Тут найбільші регіональні популяції Platanthera chlorantha, Adoxa moschatellina, Aposeris foetida, Festuca heterophylla Lam., трапляються – Lilium martagon, Symphytum tuberosum, Cypripedium calceolus. 

Quercetum rubosum (hirti+сaesii) – діброва ожинова, Q. aegopodiosum – діброва яглицева, Q. a.-galiosum – діброва підмаренникова, Q. a.-stellariosum – діброва зірочникова, рідкісні для Пн.-Зх. Поділля угруповання плакорно-зонального (лісостепового типу) на західній межі поширення. У деревостані (0,7-0,8) панує Quercus robur, поодиноко Fraxinus excelsior, Ulmus scabra, Pinus sylvestris, Tilia cordata (1-й ярус), частіше – Carpinus betulus, Cerasus avium (2-й ярус), Pyrus communis L., Malus sylvestris Mill., Padus avium (3-й ярус). Підлісок (5-70%) формують: Cornus sanguinea, Euonymus verrucosa, E. europaea, Corylus avellana, Rubus hirtus, R. caesius, R. idaeus, Padus avium, Sambucus nigra, Sorbus aucuparia, Daphne mezereum, Сrataegus curvisepala, у “вікнах” – Viburnum opulus, Rosa canina L., Rhamnus cathartica L., зрідка – Frangula alnus; в підрості (10%) – граб, черешня, в’яз, рідше – ясен, явір, зрідка – дуб. У трав’яному покриві (5, де розростаються майже суцільним килимом ожини шорстка і звичайна, до 85%) переважають – Aegopodium podagraria, Galium odoratum, Maianthemum bifolium, Asarum europaeum, Adoxa moschatellina, Viola sylvestris, V. mirabilis, Pulmonaria obscura, Stellaria holostea, Lathyrus vernus, Polygonatum multiflorum, Convallaria majalis, Actaea spicata, Brachypodium sylvaticum, Oxalis acetosella, спорадично – Sanicula europaea, Hepatica nobilis, Geum urbanum, Chaerophyllum aromaticum, Ranunculus cassubicus, Galeobdolon luteum, Melica nutans, Poa nemoralis, Carex digitata, Veronica chamaedrys, V. officinalis, Urtica dioica, Cruciata glabra, Paris quadrifolia, Glechoma hederacea, C. temulum, трапляються – Galeopsis speciosa, Agrostis capillaris, Geranium robertianum, Mycelis muralis, L. niger, Primula veris, Сampanula trachelium, Dryopteris filix-mas, зрідка: D. carthusiana, Luzula pilosa, Pteridium aquilinum Kuhn., Heracleum sibiricum L. (vir), Torilis japonica (Houtt.) DC., Platanthera chlorantha, Lilium martagon, Melittis melissophyllum, Epipactis helleborine, Cypripedium calceolus, Festuca heterophylla… Синузія  ефемероїдів (10-30%) утворена Anemone nemorosa, спорадично – Corydalis solida.

Група асоціацій CARPINETO-QUERCETA – чисті грабові діброви 

Грабово-дубові ліси у регіоні трапляються в долині р. Зх. Буг (поліського типу, бідні) та на дуже пологих схилах невисокого пасма (лісостеповий тип).

Carpineto-Quercetum galeobdolosum – грабова діброва зеленчукова, C.-Q. galiosum – грабова діброва підмаренникова, C.-Q. aposeridoso-aegopodiosum – грабова діброва апозерисово-яглицева, C.-Q. caricosum (pilosae) – грабова діброва волосистоосокова, C.-Q. vincosum – грабова діброва барвінкова, південні, дуже пологі схили (1-20) невисокого пасма (ур. Діброва). У деревостані (0,8-0,9) співдомінують Quercus robur (1-й ярус), Carpinus betulus (2-й ярус), трапляються Pinus sylvestris (низького бонітету, культура), на узліссі – Fraxinus excelsior, Tilia cordata, Malus sylvestris, Сerasus avium. У підліску (2-10%) співпанують: Corylus avellana, Euonymus verrucosa, E. europaea, Cornus sanguinea, Daphne mezereum, Sambucus nigra, зрідка трапляються: Pyrus communis, Viburnum opulus, Padus racemosa, Rhamnus cathartica, Crataegus curvisepala, Frangula alnus (група), у “вікні” – Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ex Woloszcz.) Klaskova; в підрості (5-10%) переважає граб, рідше – в’яз, черешня, липа, ясен, ялина. У трав’яному покриві (15-85%) співпанують: Aegopodium podagraria, Aposeris foetida, Galium odoratum, Galeobdolon luteum, фрагментарно Vinca minor, Сarex pilosa, значна домішка: Asarum europaeum, Stellaria holostea, Hepatica nobilis, Viola sylvestris, V. mirabilis, Lathyrus vernus, Pulmonaria obscura, Maianthemum bifolium, Oxalis acetosella, Sanicula europaea, Ajuga reptans, Polygonatum multiflorum, С. digitata, Cruciata glabra, Melica nutans, Luzula pilosa, Veronica chamaedrys, Lysimachia nummularia, Convallaria majalis, Ranunculus cassubicus, Geum urbanum, L. niger, Poa nemoralis, Brachypodium sylvaticum, менш поширені: Dryopteris filix-mas, Athyrium filix-femina, Milium effusum, Dactylis glomerata L., Adoxa moschatellina, Glechoma hederacea, Monotropa hypopitys, Platanthera chlorantha, спорадично: Moehringia trinervia, Festuca heterophylla, D. carthusiana, Campanula persicifolia, C. trachelium, V. officinalis, Chaerophyllum aromaticum, Neottia nidus-avis, Lilium martagon, Scrophularia nodosa, Urtica dioica, Geranium robertianum, Symphytum tuberosum, Melittis melissophyllum, у вікнах, узлісся, вздовж доріг: Melampyrum nemorosum, Galium polonicum, Hieracium lachenalii, Fragaria vesca, Primula veris, Pteridium aquilinum, С. rapunculoides L., С. glomerata L., Astragalus glycyphyllos, Vicia sepium, Сh. temulum, C. spicata, C. laevipez, Clinopodium vulgare, Torilis japonica, Heracleum sibiricum, Pyrethrum corymbosum, Galium album L., Betonica officinalis L. (vir), Pimpinella major (L.) Huds., Hypericum maculatum. У синузії ефемероїдів (10-20%) домінує Anemone nemorosa, часто із значною домішкою Corydalis solida, трапляється Ficaria verna. В наземному покриві (близько 1%) – Mnium punctatum, Atrichum punctatum, Brachythecium sp. та ін. 

Carpineto-Quercetum sparsiherbosum грабова діброва рідкотравна, С.-Q. maianthemosum грабова діброва веснівкова, C.-Q. convallariosum грабова діброва конвалієва, C.-Q. caricosum (brizoiditis) – грабова діброва трясучковидноосокова, С.-Q. miliosum грабова діброва просянкова, типові для НПП заплавні діброви (долина р. Зх. Буг, ур. Довжок; зрідка – р. Бужок (ур. Хомець), на пологих схилах невисокого пасма (ур. Діброва) та ін. У деревостані (0,6-0,9) домінує Quercus robur, поодинока домішка (у 1-у ярусі): Carpinus betulis, Betula pendula, Tilia cordata, Picea abies, Alnus glutinosa, Pinus banksiana L., периферія –Acer platanoides, в 2-у ярусі домінує C. betulis, в 3-у – нерідко Padus racemosa, Sorbus aucuparia, Pyrus communis, Cerasus avium. В підліску (2-10%) – Corylus avellana, Rubus hirtus, S. aucuparia, P. racemosa, Frangula alnus (особливо C.-T.-Q. convallariosum, C.-T.-Q. maianthemosum), R. idaeus, зрідка: Crataegus curvisepala, P. communis, Viburnum opulus, Ribes spicatum Robson; у підрості (3-10%) панує граб, рідше – осика, черешня, зрідка: клен, липа, дуб, ялина та ін. У трав’яному покриві (30-80%) співпанують: Maianthemum bifolium, Convallaria majalis, Сarex brizoides, Galeobdolon luteum, Stellaria holostea, Oxalis acetosella, іноді – Milium effusum, Vinca minor; домішка – Dryopteris carthusiana, Athyrium filix-femina, С. digitata, Polygonatum multiflorum, Luzula pilosa; зрідка – D. dilatata, D. expansa, Vaccinium myrtillus, Trientalis europaea. У синузії ефемероїдів (20-50%) домінує Anemone nemorosa. Розріджений наземний покрив формують: Polytrichum formosum, Atrichum undulatum, Mnium punctatum… 

Група асоціацій CARPINETO-TILIETO-QUERCETA грабово-липові діброви 

Грабово-липові діброви поширені в межах поліського ландшафтного ярусу у надзаплаві р. Зх. Буг, зрідка трапляються на широкій надзаплавній терасі по днищу та на схилі балки (ур. Рипин) в межах горбогірно-лісового ландшафту.

Carpineto-Tilieto-Quercetum hederoso-galeobdolosum – грабово-липова діброва плющево-зеленчукова, днище яру, волога тераса над потоком вище яворових-ясенників (ур. Деревянки). У деревостані (0,9) поодинока домішка Betula pendula. В підліску (1-3%): Corylus avellana, Rubus hirtus; у підрості (2-5%) переважає липа, менше клена гостролистого, явора, граба, трапляються ялина і ясен. У трав’яному покриві (50-80%) співдомінують Galeobdolon luteum, Stellaria holostea, Hedera helix, Galium odoratum, Oxalis acetosella, Maianthemum bifolium, Aegopodium podagraria, Carex pilosa, з домішкою: Asarum europaeum, Pulmonaria obscura, Aposeris foetida, Viola sylvestris, Ajuga reptans, C. sylvatica, Milium effusum, розсіяно: Lathyrus vernus, Athyrium filix-femina, Dryopteris carthusiana, Ranunculus cassubicus, R. lanuginosus, Circaea lutetiana, Urtica dioica, Geum urbanum, Poa nemoralis, Festuca gigantea, зрідка трапляються – C. remota, S. nemorum, Polygonatum multiflorum. В синузії ефемероїдів Anemone nemorosa, A. ranunculoides, Corydalis solida, Ficaria verna, Galanthus nivalis. У наземному покриві (2-3%) – Mnium punctatum, M. undulatum, Brachythecium rutabulum, Atrichum undulatum, зрідка – Polytrichum formosum та ін.

Carpineto-Tilieto-Quercetum stellariosum грабово-липова діброва зіроч-никова, C.-T.-Q. aegopodiosumграбово-липова діброва яглицева,  C.-T.-Q. galeobdolosum – грабово-липова діброва зеленчукова, C.-T.-Q. oxalidosumграбово-липова діброва квасеницева,  C.-T.-Q. caricosum (pilosae) – грабово-липова діброва волосистоосоковатипові для НПП заплавні грабові діброви. Поширені в долині (верхів’я) р. Зх. Буг (в т.ч., на більш-менш крутих корінних берегових схилах; ур. Довжок, Руда…, де простягаються вузькою смугою (10-50 м) між вільшинами та грабовими судібровами), по схилах і днищі невеликих яружних понижень (ур-ща Діброва, Свята гора). У деревостані (0,6-0,9) домінує Quercus robur, домішка – Tilia cordata і Carpinus betulis, зрідка у 1-у ярусі – Acer platanoides, Picea abies, Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior (днище яру), Populus tremula, Fagus sylvatica (крутий береговий схил), Cerasus avium, в 3-у – Sorbus aucuparia, Padus racemosa, Malus sylvestris, Pyrus communis; іноді формуються тінисті чисті соснові грабняки. В підліску (2-8%): Corylus avellana, Rubus hirtus, S. aucuparia, P. racemosa, R. idaeus, у С.-Q.-P. aegopodiosum – Cornus sanguinea, Sambucus nigra, Daphne mezereum; зрідка – P. communis, Crataegus curvisepala, Viburnum opulus, Euonymus europaea, D. mezereum, Frangula alnus, Salix caprea, Ribes spicatum, в перехідному ярусі: E. verrucosa, R. nigrum, Grossularia reclinata; у підрості (3-7%) переважає граб, менше – липа, черешня, клени гостролистий і явір, осика; зрідка – ялина, в’яз гірський, ясен, бук; дуже рідко – дуби північний і звичайний, сосна (у “вікнах”). Трав’яний покрив (25-80%) формують: Stellaria holostea, Galeobdolon luteum, Aegopodium podagraria, Asarum europaeum, Oxalis acetosella, Galium odoratum, Maianthemum bifolium, Viola sylvestris, місцями –Carex pilosa, Mercurialis perennis, Ranunculus cassubicus, Aposeris foetida, Adoxa moschatellina, Geranium robertianum, Dryopteris carthusiana, D. filix-mas, Milium effusum, спорадично трапляються: Athyrium filix-femina, С. digitata, Polygonatum multiflorum, Melica nutans, Geum urbanum, Ajuga reptans, Pulmonaria obscura, Urtica dioica, Paris quadrifolia, Lathyrus vernus, Luzula pilosa, D. dilatata, Impatiens parviflora, Veronica officinalis, V. chamaedrys, Moehringia trinervia, Poa nemoralis, Galeopsis pubescens, Mycelis muralis, Convallaria majalis, V. mirabilis, Platanthera chlorantha, Sanicula europaea, Actaea spicata, Alliaria petiolata, Lilium martagon, C. brizoides, Chaerophyllum temulum, Chelidonium majus, G. phaeum, зрідка: Neottia nidus-avis, D. dilatata, Epilobium montanum, Hieracium lachenalii, Melandrium dioicum, Pteridium aquilinum, Vaccinium myrtillus; на корінному схилі р. Зх. Буг – Polypodium vulgare (2%), D. expansa; в Діброві – Symphytum tuberosum, рідко – Polystichum aculeatum. В синузії ефемероїдів (40-50%) – Anemone nemorosa. незначна дмішка – Corydalis solida. У наземному покриві (до 1%) – Atrichum undulatum, Mnium punctatum, зрідка – M. undulatum, Polytrichum formosum … 

Група асоціацій CARPINETO-FAGETO-QUERCETA – грабово-букові діброви 

Рідкісні для регіону угруповання. Поширені на пологих схилах підніжжів пасм (ур. Гавареччина, Зозулі, Свята гора …), фрагментарно трапляються серед букових судібров на ділянках з пересіченим мезорельєфом, серед масивів бучин горбогірного ярусу у пониженні над яром (верхня тераса, ур. Монастир). 

Carpineto-Fageto-Quercetum maianthemosum грабово-букова діброва веснівкова, C.-F.-Q. galeobdolosum грабово-букова діброва зеленчукова, C.-F.-Q. stellariosum грабово-букова діброва зірочникова, C.-F.-Q. vincosum грабово-букова діброва барвінкова, C.-F.-Q. varioherbosum грабово-букова діброва різнотравна, у деревостані (0,8) співдомінують Quercus robur, Fagus sylvatica, Carpinus betulus, поодинокo трапляються: Acer pseudoplatanus, Cerasus avium, A. platanoides, Pinus sylvestris (місцями співпанує), Tilia cordata, Populus tremula, Betula pendula, Malus sylvestris, Picea abies, Sorbus aucuparia. У підліску (3-5%; в горбогірному ярусі – до1%) – Euonymus verrucosa, E. europaea, Corylus avellana, Cornus sanguinea, Crataegus curvisepala, Rubus hirtus, R. idaeus, Lonicera xylosteum, Daphne mezereum, Sambucus nigra, S. racemosa, S. aucuparia, зрідка – Frangula alnus, Padus racemosa; в підрості (3-5%) – бук, явір, клен гостролистий, граб, липа, черешня, трапляються ясен, ялина, в’яз, дуб, клен польовий, яблуня. У трав’яному покриві (від 5-10% до 80-90%) переважають: Galeobdolon luteum, Stellaria holostea, Asarum europaeum, Maіanthemum bifolium, Galium odoratum, Сarex pilosa, Vinca minor, Hepatica nobilis, Viola sylvestris, Pulmonaria obscura, Lathyrus vernus, місцями: Aegopodium podagraria, Hedera helix, Oxalis acetosella, Mercurialis perennis, Сonvallaria majalis, Glechoma hirsuta, спорадично – Ajuga reptans, C. digitata, Polygonatum multiflorum, Sanicula europaea, Geum urbanum, Ranunculus cassubicus, V. mirabilis, Melica nutans, Luzula pilosa, Poa nemoralis, Milium effusum, Dryopteris filix-mas, D. carthusiana, Athyrium filix-femina, Urtica dioica, C. sylvatica, Galeopsis pubescens, Brachypodium sylvaticum, Actaea spicata, Festuca gigantea, Geranium robertianum, Alliaria petiolata, Campanula trachelium, Dactylis glomerata, Platanthera chlorantha, Chaerophyllum temulum, зрідка: Lilium martagon, Epipactis helleborine, Cephalanthera damasonium (C.-F.-Q. vincosum), Monotropa hypopitys, D. dilatata, D. expansa, Polypodium vulgare. В наземному покриві (1-2 %): Аtrichum undulatum, Polytrichum formosum, Mnium punctatum, рідше –M. undulatum, Brachythecium sp. У синузії ефемероїдів (20-65%) панує Anemone nemorosa, зрідка – Corydalis solida. 

Група асоціацій CARPINETO-FAGETO-TILIETO-QUERCETA – грабово-буково-липові діброви 

Великий масив угруповань даної групи знаходиться біля підніжжів південно-східного і північно-cхідного схилів гори Свята, має чітку екологічну приуроченість та добре виражені структуру і флористичну своєрідність. Орографічно займає нішу Carpineto-Acereto-Tilieto-Quercetа, але в більш сухих умовах (поруч відсутні вологі угруповання – вільшини і ясенники).

Carpineto-Fageto-Tilieto-Quercetum maianthemosum – грабово-буково-липова діброва веснівкова, C.-F.-T.-Q. stellariosum – грабово-буково-липова діброва зірочникова, C.-F.-T.-Q. caricosum (pilosae) – грабово-буково-липова діброва волосистоосокова, C.-F.-T.-Q. galiosum – грабово-буково-липова діброва підмаренникова, C.-F.-T.-Q. aegopodiosum – грабово-буково-липова діброва яглицева, C.-F.-T.-Q. hederosum – грабово-буково-липова діброва плющева.   У деревостані (0,7-0,9) саівпанують Quercus robur, Tilia cordata, Fagus sylvatica (1-й ярус), Carpinus betulus (2-й ярус), дуже рідко трапляються: Pinus sylvestris (периферія), Cerasus avium, часто – Populus tremula. У підліску (1%; C.-F.-T.-Q. aegopodiosum до 5 %) переважають: Euonymus verrucosa, Rubus hirtus, Viburnum opulus (всі до 1 м), рідше – Corylus avellana, Sambucus nigra, Cornus sanguinea, E. europaea, Sorbus aucuparia; у C.-F.-T.-Q. aegopodiosum – найбільше розвинений і високий, співдомінують: S. nigra, C. avellana, S. sanguinea, E. verrucosa, Daphne mezereum, E. europaea, часто Lonicera xylosteum, Crataegus curvisepala, зрідка – Padus racemosa та ін.; у підрості (3-10%) переважають: бук, липа, граб, клен (на північно-східному схилі майже відсутній), зрідка – дуб, ялина, переважно в C.-F.-T.-Q. aegopodiosum: в’яз гірський, явір, ясен, черешня. У трав’яному покриві (50-70%) співдомінують: Maianthemum bifolium, Stellaria holostea, Aegopodium podagraria, Carex pilosa, Galium odoratum, Galeobdolon luteum, Hedera helix, Asarum europaeum, Hepatica nobilis, Convallaria majalis, домішка: Viola mirabilis, V. sylvestris, Polygonatum multiflorum, Melica nutans, Milium effusum, Pulmonaria obscura, Oxalis acetosella, Сarex digitata, Lathyrus vernus, Dryopteris filix-mas, D. carthusiana, Aposeris foetida (C.-F.-T.-Q. hederosum, північний схил), Adoxa moschatellina (особливо C.-F.-T.-Q. aegopodiosum), Ajuga reptans, Ranunculus cassubicus, Athyrium filix-femina, Luzula pilosa, Sanicula europaea, у C.-F.-T.-Q. aegopodiosum: Actaea spicata, С. sylvatica, Geum urbanum, Alliaria petiolata, Stachys sylvatica, зрідка трапляються – Primula veris, Paris quadrifolia, Lilium martagon, Neottia nidus-avis, Platanthera chlorantha, Vinca minor (на невеликих ділянках – панує). У синузії ефемероїдів (20-70%) – Anemone nemorosa, зрідка (C.-F.-T.-Q. aegopodiosum) – Corydalis solida.