Зміст

CARPINETO-FAGETO-ALNETA – грабово-букові вільшиниУгруповання з переважанням у деревостані вільхи, граба і бука трапляються на території регіону зрідка і невеликими ділянками, переважно серед масивів чистих і грабових бучин, в ярах і в місцях близького залягання підгрунтових вод. У складі групи часто трапляються примежовоареальні

Сarpineto-Alnetum rubosum (hirti), C.-A. aegopodioso-mercurialidosum, рідкісні для регіону фітоценози. Підніжжя південного схилу (Хомець) в місці близького залягання підгрунтових вод, які виклинюються на денну поверхню. У деревостані (0,8) співдомінують Alnus glutinosa i Carpinus betulus, домішка Ulmus scabra. В підліску (50%) панують Rubus hirtus і Sambucus nigra, домішка: Euonymus europaea, E. verrucosa, Sorbus aucuparia, Daphne mezereum, R. idaeus, Сrataegus сurvisepala; в підрості – клен гостролистий, явір, в’яз гірський і ялина. У трав’яному покриві (5-80%) переважають: Aegopodium podagraria, Mercurialis perennis, Galeobdolon luteum, Oxalis acetosella, Maianthemum bifolium, Sanicula europaea, Aposeris foetida, Carex sylvatica, Asarum europaeum, Pulmonaria obscura, Hepatica nobilis, Stellaria holostea, Stachys sylvatica, Athyrium filix-femina, Ranunculus cassubicus, Viola silvestris, Ajuga reptans, Adoxa moschatellina, Brachypodium sylvaticum, Paris quadrifolia, Polygonatum odoratum, C. digitata, Melica nutans, зрідка – Astrantia major, Bromopsis benekenii, Dryopteris austriaca, Campanula trachelium. У синузії ефемероїдів – Anemone nemorosa, спорадично Corydalis solida, Ficaria verna. У наземному покриві (1-2%) Mnium undulatum, M. punctatum, Atrichum undulatum та ін.

Сarpineto-Fageto-Alnetum ruboso (hirti)-oxalidoso-hederosum, C.-F.-A. r.(h.)-o.-galeobdolosum, C.-F.-A. maianthemosum, C.-F.-A. galiosum, рідкісні для Пн.-Зх. Поділля угруповання. Зрідка трапляються на західних й північних крутих і пологих схилах балок серед букових лісів в місцях близького рівня підгрунтових вод (Рипин, Щолоп) з сирими сіроземно-глейовими грунтами на вапняках. У деревостані (0,9) співпанують Alnus glutinosa і Carpinus betulus, домішка Fagus sylvatica (іноді лише в підрості), поодиноко: Betula pendula, Acer pseudoplatanus, A. campestre, по периферії Quercus robur і Q. petraea. У підліску (5-20%): Corylus avellana, Sambucus nigra, Rubus hirtus, R. idaeus, Euonymus verrucosa, рідше – Padus racemosa, Crataegus сurvisepala, Frangula alnus, Ribes pubescens, E. europaea і Viburnum opulus (vir); у підрості (3-5%) панують: бук, явір, клен гостролистий, граб, є клен польовий, черешня, осика. У трав’яному покриві (10-60%) переважають Galeobdolon luteum, Oxalis acetosella, Hedera helix, Maianthemum bifolium, Galium odoratum, зрідка – Carex pilosa, домішка – Dryopteris carthusiana, Stellaria holostea, Asarum  europaeum, D. filix-mas, Urtica galeopsifolia, Adoxa moschatellina, Carex sylvatica, Viola silvestris, Stachys sylvatica, Athyrium filix-femina, Galeopsis speciosa, Moehringia trinervia, в C.-F.-A. galiosum – Pulmonaria obscura, Aegopodium podagraria, Ajuga reptans, Polygonatum multiflorum, трапляються – Lamium maculatum, Melandrium dioicum. В cинузії ефемероїдів (10-20%) домінує Anemone nemorosa, трапляються Corydalis solida і Ficaria verna, зрідка – Leucojum vernum. У наземному покриві (до 1%) – Atrichum undulatum та ін.