Зміст

CARPINETO-ACERETO-TILIETO-QUERCETA – грабово-кленово-липові дібровиСубформація CARPINETO-ACERETO-TILIETO-QUERCETA – грабово-кленово-липові діброви 

Поширення грабово-кленово-дубових лісів в межах ареалу бука зумовлено едафічними та гідрологічними особливостями місцезростань: краше вираженим промивним режимом й підвищеною вологістю грунтів, більшою потужністю як третинних, так і лесових відкладів, та, що найголовніше, – глибшим заляганням вапняків, що перешкоджає розвитку в таких екотопах букових лісів. 

Група асоціацій CARPINETO-ACERETO-TILIETO-QUERCETA – грабово-кленово-липові діброви 

Як і попередня група, приурочені до надзаплавних частин долин невеликих приток річок в межах середньотерасованого (перехідного) ландшафтного ярусу, рідше зустрічаються у низькотерасованому (заплавному) ярусі (в останньому випадку розташовані на пологих корінних берегових схилах чи надзаплавних терасах між Pinetо-Carpineto-Quercetа і вільшинами).

В перехідному ярусі займають нешироку надзаплаву невеликих потоків у верхів’ях (декілька сотень метрів від витоків з горбогірних ділянок), поширені навколо лісових евтрофних боліт і у невеликих вологих яружних пониженнях в долинах річок Зх. Буг, Бужок, Золочівка та міжгірних, переважно, під грабово-буковими судібровами (або серед них в місцях тимчасових водотоків), і лише в Діброві, на дуже пологому схилі невисокого пасма, над ними (урочища Хомець, Руда, Гавареччина, Довжок, Діброва, Восьмаші та ін.).

Як екологічно, так і флористично виділяються угруповання з горбогірного ярусу долини р. Вятина, де відсутні судіброви. Грабово-буково-кленові діброви переходять тут безпосередньо в заплавні грабово-кленові діброви, які фактично є перехідною ланкою до Alneto-Querceta та Acereto-Fraxineta, що знаходяться з протилежного боку заплави цієї ж річки, біля підніжжя значно більш крутого схилу. У складі синтаксону поширена група неморальних раритетів. 

Carpineto-Acereto-Tilieto-Quercetum aegopodiosum грабово-кленово-липова діброва яглицева, C.-A.-T.-Q. galeobdolosum – грабово-кленово-липова діброва зеленчукова, C.-A.-T.-Q. mercurialidosum грабово-кленово-липова діброва переліскова, C.-A.-T.-Q. hederosum грабово-кленово-липова діброва плюще-ва, C.-A.-T.-Q. varioherbosum – грабово-кленово-липова діброва різнотравна, C.-A.-T.-Q. vincosum – грабово-кленово-липова діброва барвінкова, типові для НПП угруповання. Деревостан (0,7-0,9) формують: Quercus robur, Tilia cordata (зрідка відсутня), Carpinus betulus, домішка: Acer platanoides, A. pseudoplatanus (іноді відсутній), значно рідше: Pinus sylvestris, Ulmus scabra, Picea  abies (біля підніжжя північного схилу пасма, по периферії лісового болота (ур. Восьмаші) зустрічається часто), Fraxinus excelsior і Alnus glutinosa. Підлісок здебільшого високий і добре розвинений (3-15%), співпанують: Corylus avellana, Euonymus verrucosa, E. europaea, Cornus sanguinea, Sambucus nigra, іноді – Padus racemosa, Daphne mezereum, Rubus idaeus, R. hirtus, Sorbus aucuparia, Lonicera xylosteum, Frangula alnus, віргінільні Viburnum opulus, Crataegus curvisepala, трапляються: S. racemosa, Ribes nigrum, Pyrus communis; у підрості (5-10%) – граб, клени явір і гостролистий, в’яз, липа, ясен, клен польовий, зрідка: сосна, ялина, дуб, бук, верба козяча. У трав’яному покриві (40-60%) переважають Galeobdolon luteum, Aegopodium podagraria, Asarum europaeum, Stellaria holostea, Galium odoratum, Maianthemum bifolium, Hepatica nobilis, Oxalis acetosella, місцями – Mercurialis perennis, Hedera helix, Lathyrus vernus, Ajuga reptans, Aposeris foetida, і значна домішка: Viola sylvestris, V. mirabilis, Convallaria majalis, Adoxa moschatellina, Pulmonaria obscura, Sanicula europaea, Ranunculus cassubicus, Dryopteris filix-mas, Athyrium filix-femina, Geum urbanum, Polygonatum multiflorum, Milium effusum, Сarex digitata, Melica nutans, рідше – Geranium robertianum, С. sylvatica, Festuca gigantea, Dactylis glomerata, Poa nemoralis, D. carthusiana, Cruciata glabra, Paris quadrifolia, Stachys sylvatica, спорадично: Moehringia trinervia, Alliaria petiolata, Campanula trachelium, Galeopsis pubescens, Scrophularia nodosa, Chaerophyllum aromaticum, C. temulum, Mycelis muralis, Urtica dioica, Lysimachia nummularia, Epilobium montanum, Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., на міжі із судібровами: Luzula pilosa, Veronica chamaedrys, V. officinalis; трапляються: Bromus benekeniі, Vicia dumetorum, Lilium martagon, Neottia nidus-avis, Melittis melissophyllum, Platanthera chlorantha, Epipactis helleborine, Cephalanthera damasonium, С. rubra (Хомець), Galium intermedium (Довжок та Хомець), Polygonatum verticillatum (Довжок), P. odoratum (Діброва), D. expansa, Hieracium murorum, Carex spicata; на вологіших ділянках: Glechoma hederacea, A. nitida, G. pheum, R. lanuginosus, Melandrium dioicum, Lamium maculatum, Thalictrum aguilegifolium L. (Хомець), Lathraea squamaria, C. latifolia, Cirsium oleraceum, G. aparine, Impatiens parviflora, L. vulgaris; на узліссях, у «вікнах»: Melampyrum nemorosum (місцями – значна домішка), Hypericum perforatum, Fragaria moschata Duch., F. vesca, M. album (Mill.) Garcke., Vicia sepium L., Primula veris та ін. У наземному покриві (0,5-2%) – Mnium punctatum, M. undulatum, Atrichum undulatum, Brachythecium rutabulum … В синузії ефемероїдів (30-85%) панує Anemone nemorosa, менше – Corydalis solida, A. ranunculoides, Ficaria verna, зрідка – Isopyrum thalictroides, C. cava. 

Carpineto-Acereto-Tilieto-Quercetum urticosum – грабово-кленово-липова діброва кропивна, C.-A.-T.-Q. stellariosum (holosteae) – грабово-кленово-липова діброва ланцетнозірочникова, C.-A.-T.-Q. stellariosum (nemori) – грабово-кле-ново-липова діброва гайовозірочникова, C.-A.-T.-Q. dryopteridoso (filix-maris) –galeobdolosum – грабово-кленово-липова діброва чоловічощитниково-зелен-чукова, C.-A.-T.-Q. aegopodioso-mercurialidosum – грабово-кленово-липова діброва яглицево-переліскова, дуже рідкісні для Пн.-Зх. Поділля угруповання, у трав’яному покриві яких (в синузії ефемероїдів) домінує внесений до “Червоної книги” України вид. Простягаються неширокою смугою у надзаплавній частині долини р. В’ятина. В деревостані (0,8) співпанують Quercus robur, Tilia cordata, Carpinus betulus, незначна домішка Acer platanoides і A. pseudoplatanus, зрідка – Ulmus scabra, Fraxinus excelsior, A. campestre. Підлісок (3-7%) формують: Padus racemosa, Sambucus nigra, Corylus avellana, Rubus idaeus, Euonymus europaea, E. verrucosa, Sorbus aucuparia, рідше: Daphne mezereum, Cornus sanguinea, Frangula alnus, S. racemosa; у підрості (10%) переважають клен гостролистий, явір, в’яз, липа, граб, поодиноко ясен та ін. У трав’яному покриві (10-95%) співдомінують Urtica dioica, Aegopodium podagraria, Galeobdolon luteum, Stellaria nemorum, S. holostea, Dryopteris filix-mas, Asarum europaeum, Galium odoratum, Mercurialis perennis, Chrysosplenium alternifolium, Aposeris foetida, Maianthemum bifolium, Lamium maculatum, Oxalis acetosella; значна домішка: Stachys sylvatica, Athyrium filix-femina, Sanicula europaea, Pulmonaria obscura, Impatiens noli-tangere, Ajuga reptans, Geranium phaeum, G. robertianum, Ranunculus cassubicus, R. lanuginosus, Polygonatum multiflorum, Viola sylvestris, Geum urbanum, Carex sylvatica, Paris quadrifolia, Brachypodium sylvaticum, Milium effusum, Festuca gigantea, Adoxa moschatellina, Glechoma hederacea, зрідка: Campanula trachelium, Poa nemoralis, C. latifolia, Lathraea squamaria, Galeopsis speciosa, C. remota та інші. Синузію ефемероїдів (75%) формують: Leucojum vernum, Isopyrum thalictroides, Dentaria glandulosa, Anemone nemorosa, A. ranunculoides, Ficaria verna, Сorydalis cava, C. solida, Gagea lutea, Galanthus nivalis. У наземному покриві (2-10%) –Mnium punctatum, M. undulatum, Atrichum undulatum, Brachythecium sp. … 

Pinetо-Carpineto-Acereto-Quercetum aegopodioso-urticosum – сосново-грабово-кленова діброва яглицево-кропивна, на відміну від попередньої групи, яка екологічно та флористично тяжіє (майже ідентична) до яружно-долинних яворових ясенників, угруповання перехідного ярусу нагадують поліські вологі діброви. Невеликі їх ділянки (400-600 кв.м) зрідка трапляються на дуже пологих схилах підніжжів пасм з близькими підгрунтовими водами (ур-ща Хомець та Діброва). У деревостані (0,2-0,4) співдомінують Pinus sylvestris, Quercus robur (1-й ярус, іноді лише по периферії), Carpinus betulus (2-й ярус), у 3-у ярусі ­– часто граб, дуб, зрідка – Acer pseudoplatanus, Cerasus avium, Salix caprea, Malus sylvestris. У підліску (2%): Sambucus nigra, Euonymus europaea, Corylus avellana, на сухіших ділянках – Rubus idaeus, R. hirtus, трапляються: Ribes spicatum, E. verrucosa, Sorbus aucuparia, S. ebulus, Grossularia reclinata; в підрості (2%) граб і верба козяча, в Діброві – часто дуб, зрідка – явір і граб, поодиноко черешня, клен гостролистий. У трав’яному покриві (50-95%) співдомінують Urtica dioica і Aegopodium podagraria, значна домішка: Galium aparine, Galeobdolon luteum, Oxalis acetosella, Dryopteris filix-mas, D. carthusiana, Impatiens parviflora, Adoxa moschatellina, спорадично: Geum urbanum, Pulmonaria obscura, Milium effusum, Ranunculus repens, Lamium maculatum, Festuca gigantea, Myosoton aquaticum (L.) Moench, Geranium robertianum, Ajuga reptans, Glechoma hederacea, Galeopsis speciosa, Rumex sylvestris, Carex brizoides, C. sylvatica, Anthriscus sylvestris, Veronica chamaedrys, Chelidonium majus, Fragaria vesca, зрідка – Deschampsia caespitosa, Melica nutans, Agrostis gigantea, Alliaria petiolata; периферія: Hedera helix, Asarum europaeum, Polygonatum multiflorum, Hepatica nobilis, Stellaria holostea, G. phaeum, Vicia sepium, Pteridium aquilinum. В наземному покриві (5-10%): Mnium undulatum, M. punctatum, Atrichum undulatum, Brachythecium sp. та ін. В синузії ефемероїдів (5%) Anemone nemorosa, зрідка – Corydalis solida. 

Група асоціацій CARPINETO-FAGETO-ACERETO-TILIETO-QUERCETA – грабово-буково-кленово-липові діброви 

Поширені, на відміну від попередніх груп, переважно в межах горбогірно-лісового ярусу. Займають нижні частини (підніжжя) схилів балок і долин різних експозицій, на терасах між Acereto-Fraxineta і Fageta (pura) sylvaticaе, на верхніх терасах серед масивів бучин. Тут зустрічається велика група раритетних видів – Leucojum vernum, Symphytum tuberosum, Lathyrus laevigatus, Epipactis purpurata, Vinca minor, Gymnocarpium dryopteris…, чим зумовлене їх важливе созологічне значення для підтримання біорізноманітності регіону. 

Carpineto-Fageto-Acereto-Tilieto-Quercetum ruboso (hirti)-dryopterido-sum (filix-maris) – грабово-буково-кленово-липова діброва шорсткоожиново-чоловічощитникова, C.-F.-A.-T.-Q. maianthemosumграбово-буково-кленово -липова діброва веснівкова, північний пологий схил (верх) між Querceto-Tilieto-Fageta та C.-F.-A.-T.-Q. stellariosum (nemori) в долині р. В’ятина. У деревостані (0,7-0,8) співдомінують Quercus robur, Tilia cordata, Carpinus betulus, незначна домішка в 2-у ярусі – Acer platanoides і A. pseudoplatanus, у 3-у – часто Fagus sylvatica і A. pseudoplatanus. Підлісок (10-80%) формують: Sambucus nigra, S. racemosa, Rubus hirtus, R. idaeus, Sorbus aucuparia, трапляються: Frangula alnus, R. plicatus; в підрості (5-9%) панують явір, в’яз, бук, рідше – липа, граб, клен гостролистий. У трав’яному покриві (5-30%) співпанують: Dryopteris filix-mas, Maianthemum bifolium, Oxalis acetosella, Stellaria holostea, Galeobdolon luteum, D. carthusiana, D. dilatata, Athyrium filix-femina, Milium effusum, домішка: Galeopsis pubescens, Polygonatum multiflorum,Paris quadrifolia, Impatiens parviflora, зрідка трапляються – Geranium phaeum, Gymnocarpium dryopteris (чисельна група), D. expansa. В синузії ефемероїдів (2%) – Anemone nemorosa. 

Carpineto-Fageto-Acereto-Tilieto-Quercetum aegopodiosum – грабово-буко -во-кленово-липова діброва яглицева, C.-F.-A.-T.-Q. galeobdolosum – грабово-буково-кленово-липова діброва  зеленчукова, C.-F.-A.-T.-Q. galiosum грабово -буково-кленово-липова діброва підмаренникова, C.-F.-A.-T.- Q. stellariosum грабово-буково-кленово-липова діброва зірочникова, C.-F.-A.-T.-Q. caricosum (pilosae) – грабово-буково-кленово-липова діброва волосистоосокова, C.-F.-A.-T.-Q. vincosum грабово-буково-кленово-липова діброва барвінкова, підніжжя північних (зрідка – середні частини пологих) та південних схилів, тераси біля підніжжів (між чистими бучинами і яворовими ясенниками) і у верхній (серед бучин) частинах схилів, зрідка – в долині р. Зх. Буг (ур-ща Свята гора, Рипин, Руда, Восьмаші, Довжок, Гавареччина, Бір, Білоха, схили долини р. В’ятина). Деревостан (0,8-0,9) триярусний; у 1-у ярусі співдомінують Quercus robur і Tilia cordata, менше (іноді лише в 3-у ярусі або у високому підрості) Acer platanoides, A. pseudoplatanus, A. campestre (на Гавареччині представлені всі 3 види кленів, в Бору – клен гостролистий відсутній, на Рипині є лише клен польовий), Fagus sylvatica, зрідка – Fraxinus excelsior, Picea abies (Восьмаші, Бір, Гавареччина), Betula pendula, Ulmus scabra, Cerasus avium, Quercus borealis, Pinus sylvestris; в 2-у ярусі домінує Carpinus betulus, домішка: T. cordata, A. pseudoplatanus, A. platanoides, F. sylvatica, зрідка – A. campestre, U. scabra, C. avium; в 3-у ярусі: C. betulus, F. sylvatica, A. pseudoplatanus, T. cordata, Padus racemosa. Підлісок (2-5%) формують: Corylus avellana, Euonymus verrucosa, Cornus sanguinea, Daphne mezereum, Sambucus nigra, Sorbus aucuparia, E. europaea, Viburnum opulus (vir), Padus racemosa (південний схил Рипинської гори; поруч – значно осушений заболочений шлейф. P. racemosa домінує у підліску, в деревостані переважає A. pseudoplatanus, часто – A. campestre), Сrataegus curvisepala, місцями – Rubus hirtus, R. idaeus, зрідка трапляються – Frangula alnus, S. racemosa, Grossularia reclinata (Рипин, Восьмаші), Lonicera xylosteum (Свята, Гавареччина), Staphylea pinnata (узлісся, Свята), Pyrus communis; у підрості (5-10%): бук, явір, клени гостролистий і польовий (Рипин, Бір, Гавареччина), липа та в’яз, зрідка – граб, черешня, ясен, ялина, дуб. У трав’яному покриві (25-90%) переважають: Сarex pilosa, Aegopodium podagraria, Galeobdolon luteum, Stellaria holostea, Galium odoratum, Asarum europaeum, Hepatica nobilis, Lathyrus vernus, Maіanthemum bifolium, Viola sylvestris, V. mirabilis, Oxalis acetosella, місцями – Vinca minor, Aposeris foetida, Hedera helix (Рипин, нижня тераса) з домішкою: Pulmonaria obscura, Sanicula europaea, Actaea spicata, Ajuga reptans, Adoxa moschatellina (Рипин – значна домішка в C.-F.-A.-T.-Q. aegopodiosum), Mercurialis perennis (Гавареччина, Свята гора, Восьмаші, Білоха; окремі групи або співпанує на невеликих ділянках), Convallaria majalis, Athyrium filix-femina, Dryopteris filix-mas, D. carthusiana, Polygonatum multiflorum, Ranunculus cassubicus, C. digitata, Geum urbanum, Festuca gigantea, Poa nemoralis, Milium effusum, Melica nutans, спорадично: Brachypodium sylvaticum, C. sylvatica, Сruciata glabra, Moehringia trinervia, Agrostis capillaris, Luzula pilosa, Geranium robertianum, Paris quadrifolia, Urtica dioica, Glechoma hederacea (Рипин, Свята, Довжок, Гавареччина), Stachys sylvatica, Impatiens noli-tangere (Рипин, волога тераса серед бучин – співпанує; Руда – спорадично), Ranunculus lanuginosus (Рипин, нижня тераса), S. nemorum (В’ятина, перехідна до вологих), L. niger, Chaerophyllum aromaticum, Galeopsis speciosa, G. pubescens, Scrophularia nodosa, Campanula trachelium, рідко: Mycelis muralis, Alliaria petiolata, Lapsana communis, Platanthera chlorantha, Neottia nidus-avis; Epipactis purpurata, Veronica montana, Lathraea squamaria (Рипин); Bromus benekeniі (Рипин, Білоха, зрідка – Свята гора), Cephalanthera damasonium (Руда, Гавареччина, Білоха), Epipactis helleborine, Melittis melissophyllum (Руда, Рипин, Білоха); Cephalanthera rubra, Lilium martagon, Symphytum tuberosum, Astrantia major (Руда), Lathyrus laevigatus (Руда, Білоха, Рипин); Primula elatior, Anthriscus nitida (Довжок); Vicia dumetorum, Geranium phaeum (Руда, Рипин); Campanula latifoliа (В’ятина); поодиноко: Monotropa hypopitys (Восьмаші, Білоха), Listera ovata, Hieracium murorum, Dryopteris dilatata (Восьмаші); Anthriscus sylvestris, Galium aparine, Chaerophyllum temulum, Vicia sylvatica; галявини, вікна, узлісся – Melampyrum nemorosum, Fragaria vesca, Astragalus glycyphyllos, Chelidonium majus, Hypericum perforatum, Veronica chamaedrys, V. officinalis, Primula veris, Campanula rapunculoides, Dactylis glomerata, Lathyrus sylvestris L., L. pratensis L., Vicia sepium, Rosa dumalis; вздовж доріг (Гавареччина): Lysimachia nummularia, Cerastium sylvaticum та ін. У синузії ефемероїдів (40-85%) домінує Anemone nemorosa, місцями більш-менш значну домішку складає Corydalis solida, рідше трапляються – A. ranunculoides, Galanthus nivalis (Рипин, Восьмаші), Isopyrum thalictroides, зрідка (на вологих місцях) – C. cava, Gagea lutea, Ficaria verna. У наземному покриві (до 1%%) зростають: Atrichum undulatum, Mnium punctatum, M. undulatum, Polytrichum formosum та деякі інші. 

Carpineto-Fageto-Acereto-Tilieto-Quercetum hederosum – грабово-буково-кленова діброва плющева, рідкісні для Пн.-Зх. Поділля угруповання із співпа-нуванням у трав’яному покриві третинного релікта – плюща (Hedera helix). На Верхобужжі зустрічаються невеликі ділянки біля підніжжів південного (ур. Бір, Синьоха) та північного (ур. Восьмаші) схилів пасм під Сarpineto-Acereto-Fagetа. В цілому, структура і видовий склад типові для групи (у деревостані – культура сосни), у трав’яному покриві – спорадично підсніжник. 

Група асоціацій CARPINETO-FAGETO-ACERETO-FRAXINETO-QUERCETA – грабово-буково-кленово-ясенові діброви 

Угруповання даної групи зустрічаються на Верхобужжі зрідка. Великий їх масив знаходиться на південних, дуже пологих, малоеродованих (з потужним шаром третинних і четвертинних відкладів) або більш крутих схилах (висоти 320-380 мн.р.м.) із свіжими та вологими сірими лісовими грунтами в долині р. В’ятина. Глибоке залягання верхньокрейдяних вапняків, підвищена вологість субстрату зумовлюють  істотне зменшення ролі бука і збільшення головних його конкурентів – дуба і липи. Такі угруповання мають порівняно складну структуру, багаті флористично і містять групу раритетів. Наявність у складі Anthriscus nitida, Melandrium dioicum та ін. наближає їх до Acereto-Fraxineta.  

Carpineto-Fageto-Acereto-Fraxineto-Quercetum aegopodiosum – грабово-буково-кленово-ясенова діброва яглицева, C.-F.-A.-F.-Q. caricosum (pilosae) – грабово-буково-кленово-ясенова діброва волосистоосокова, C.-F.-A.-F.-Q. varioherbosum грабово-буково-кленово-ясенова діброва різнотравна, C.-F.-A.-F.-Q. stellariosum грабово-буково-кленово-ясенова діброва зірочникова, C.-F.-A.-F.-Q. caricosum (brizoidis) – грабово-буково-кленово-ясенова діброва трясучковидноосокова, C.-F.-A.-F.-Q. oxalidosum грабово-буково-кленово-ясенова діброва квасеницева, C.-F.-A.-F.-Q. galeobdolosum грабово-буково-кленово-ясенова діброва зеленчукова, C.-F.-A.-F.-Q. galiosum грабово-буко-во-кленово-ясенова діброва підмаренникова, деревостан (0,7-0,8) триярусний [на більшій частині в результаті вибіркових рубок у деревостані переважає Tilia cordata, домішка – Carpinus betulus, Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, дещо менше – A. platanoides, поодиноко трапляються Quercus robur і Fagus sylvatica] у 1-у ярусі панує Quercus robur, домішка – Fraxinus excelsior, Tilia cordata, зрідка – Fagus sylvatica, Acer pseudoplatanus, A. platanoides, в 2-у – переважає T. cordata, незначна домішка: Carpinus betulus, A. pseudoplatanus, A. platanoides, Betula pen-dula, зрідка – F. sylvatica, Ulmus scabra, у 3-у ярусі домінує T. cordata, Carpinus betulus, спорадично: A. pseudoplatanus, F. sylvatica та ін. В підліску спорадично поширені Rubus hirtus, R. idaeus, зрідка – Sambucus nigra, на вологих ділянках – Corylus avellana, S. racemosa, Euonymus europaea; на крутих схилах долини – E. verrucosa, Daphne mezereum; в підрості (5-10%) переважають липа серцелиста і граб, менше – клен гостролистий, явір, в’яз гірський, трапляються – бук, ясен, черешня, дуб. У трав’яному покриві (15-95%) переважають: Galeobdolon luteum, Stellaria holostea, Galium odoratum, Aegopodium podagraria, Asarum europaeum, Сarex pilosa, С. brizoides (рідко), Mercurialis perennis, Oxalis acetosella, Hepatica nobilis, Pulmonaria obscura, S. nemorum, Ranunculus cassubicus, R. lanuginosus, Lamium maculatum, Chrysosplenium alternifolium, Urtica dioica, Stachys sylvatica, Paris quadrifolia, Aposeris foetida, Ajuga reptans, Geranium robertianum, Dryopteris filix-mas, Maіanthemum bifolium, Viola sylvestris, D. carthusiana, Impatiens noli-tangere, Adoxa moschatellina, Athyrium filix-femina, Polygonatum multiflorum, Sanicula europaea, Lathyrus vernus, Milium effusum, Poa nemoralis, C. sylvatica, C. digitata, Geum urbanum, Brachypodium sylvaticum, Festuca gigantea, Scrophularia nodosa, Circaea lutetiana, R. repens, Alliaria petiolata, Anthriscus nitida, G. phaeum, Melandrium dioicum, Galeopsis speciosa, Glechoma hederacea, Lapsana communis, Mycelis muralis, Equisetum sylvaticum, Luzula pilosa, зрідка трапляються – Vicia dumetorum, V. sylvatica, Neottia nidus-avis, Crepis paludosa, Listera ovata, Primula elatior, Platanthera chlorantha, Hordelymus europaeus, Campanula latifoliа, Bromus benekenii. У наземному покриві (1-3%) – Atrichum undulatum, Mnium punctatum, M. undulatum, Brachythecium sp. ... Синузію ефемероїдів (20-60%) формують: Anemone nemorosa, A. ranunculoides, Corydalis solida, на схилі: Galanthus nivalis, Isopyrum thalictroides, зрідка – C. cava, Dentaria glandulosa, Leucojum vernum.

Зустрічаються заболочені ділянки і вузькі шлейфи: у найбільш зволожених місцях – лісові болота формації Scirpeta sylvaticae, в менш обводнених – ценози з переважанням Urtica dioica, Stellaria nemorum, Impatiens noli-tangere, Stachys sylvatica, Carex sylvatica, C. remota, C. brizoides, Festuca gigantea, Brachypodium sylvaticum, Ajuga reptans, Lysimachia vulgaris, L. nummularia, Oxalis acetosella, Glechoma hederacea, Circaea lutetiana та ін. 

Carpineto-Acereto-Fraxineto-Quercetum aposeridoso-mercurialidosum –грабово-кленово-ясенова діброва апозерисово-переліскова, рідкісне для НПП угруповання. Підніжжя південного схилу долини р. В’ятина. У деревостані (0,8) співдомінують Fraxinus excelsior, Quercus robur, Tilia cordata, Сarpinus betulus, Acer platanoides, A. pseudoplatanus, спорадично – Ulmus scabra. В підліску (5-9%): Sambucus nigra, Euonymus verrucosa, E. europaea, Corylus avellana, Daphne mezereum. У трав’яному покриві (80%) співдомінують Aegopodium podagraria, Aposeris foetida, Mercurialis perennis; домішка Galeobdolon luteum, Ranunculus cassubicus, R. lanuginosus, Geranium phaeum, G. robertianum, Asarum europaeum, Paris quadrifolia, Oxalis acetosella, Sanicula europaea, Lathyrus vernus, Pulmonaria obscura, Brachypodium sylvaticum, Polygonatum multiflorum, Carex sylvatica, Urtica dioica, Stellaria holostea, Festuca gigantea; менш поширені – Melandrium dioicum, Campanula latifoliа, Anthriscus nitida, Arum alpinum, Listera ovata. В синузії ефемероїдів (70%) співпанують Leucojum vernum, Dentaria glandulosa, Anemone nemorosa, Corydalis сava, C. solida, менше – Isopyrum thalictroides, Ficaria verna, Gagea lutea, D. bulbifera. В наземнму покриві (5-10%) – Mnium undulatum, M. punctatum, Brachythecium sp. та ін. 

Pineto-Carpineto-Acereto-Fraxineto-Quercetum aegopodiosum сосново-грабово-кленово-ясенова діброва яглицева, фрагментарно на пологих схилах і в пониженнях невисокого пасма (ур. Діброва). У деревостані (0,8) співдомінують Quercus robur, Fraxinus excelsior, Pinus sylvestris, Carpinus betulus, трапляються – Сerasus avium, Acer platanoides (2 ярус), Malus sylvestris, Padus racemosa, Ulmus scabra (3 ярус). У підліску (5-8%) співпанують Sambucus nigra, Corylus avellana, P. racemosa, Euonymus europaea, Cornus sanguinea, E. verrucosa, Rubus hirtus, R. idaeus, Crataegus curvisepala, Ribes spicatum, Grossularia reclinata; в підрості (5%) граб і в’яз гірський. У трав’яному покриві (60-95%) переважають: Aegopodium podagraria, Urtica dioica, Adoxa moschatellina, місцями: Asarum europaeum, Oxlis acetosella, Stellaria holostea, Galium odoratum, Galeobdolon luteum, Glechoma hederacea, домішка – Geranium robertianum, Geum urbanum, Pulmonaria obscura, Viola sylvestris, Chrysosplenium alternifolium, Milium effusum, Paris quadrifolia, Stachys sylvatica, Lathyrus vernus, Ajuga reptans, Sanicula europaea, спорадично: Ranunculus cassubicus, G. aparine, V. mirabilis, Hepatica nobilis, Dryopteris filix-mas, D. carthusiana, Polygonatum multiflorum, Athyrium filix-femina, Galeopsis speciosa, Chaerophyllum aromaticum, S. nemorum, Impatiens noli-tangere … У наземному покриві (3-10%) – Mnium punctatum, M. undulatum, Brachythecium rutabulum, Atrichum undulatum та ін. В синузії ефемероїдів (20-40%) домінує Anemone nemorosa, трапляються Corydalis solida, дуже рідко – Ficaria verna. 

Carpineto-Acereto-Fraxineto-Quercetum ruboso-aegopodiosum кленово-ясенова діброва ожиново-яглицева, C.-A.-F.-Q. r.-urticosumкленово-ясенова діброва ожиново-кропивна, неширока смуга на межі Pineto-Fageto-Querceta та Alneta aegopodiosa (долина р. Зх. Буг, ур-ща Калинка, Бригантина). Деревостан (0,5-0,6) формують Pinus sylvestris, Quercus robur, більш менш значна домішка: Сerasus avium, Tilia cordata, Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Salix caprea, Carpinus betulus, трапляються (у 3-у ярусі) – Ulmus scabra, A. platanoides, Fagus sylvatica, Padus serotina, A. negundo L. У підліску (20-70%) співпанують: Corylus avellana, Rubus caesius, Cornus sanguinea, Sambucus nigra, Euonymus europaea, R. idaeus, Sorbus aucuparia, Frangula alnus, Humulus lupulus, спорадично: Crataegus curvisepala, S. racemosa, Prunus spinosa, Padus racemosa, R. hirtus, E. verrucosa, Malus praecox, Viburnum opulus, Pyrus communis, Rhamnus cathartica, S. ebulus, Rosa dumalis; в підрості (5-10%) переважають граб, ясен, явір, в’яз гірський і черешня, зрідка – бук, дуб, верба козяча, клен гостролистий. Основу трав’яного покриву (5-75%) cкладають: Urtica dioica, Dryopteris filix-mas, Geum urbanum, Aegopodium podagraria, Geranium robertianum, Brachypodium sylvaticum, Oxаlis acetosella, Glechoma hederacea, Galium odoratum, Lysimachia nummularia, Carex hirta, D. carthusiana, Festuca gigantea, G. aparine, Moehringia trinervia, менше: C. sylvatica, Viola sylvestris, Polygonatum multiflorum, Stellaria nemorum, Ranunculus repens, Galeopsis pubescens, С. digitata, Maianthemum bifolium, Mycelis muralis, Luzula pilosa, Chaerophyllum temulum, Epilobium montanum, трапляються – D. dilatata, D. expansa, Fragaria vesca, Circaea lutetiana, Solanum dulcamara, Lapsana communis, Chrysosplenium alternifolium, Milium effusum, Poa nemoralis, V. chamaedrys, Hypericum perforatum, Epipactis helleborine. У наземному покриві (1-3%) –Mnium punctatum, M. undulatum, Atrichum undulatum, Brachythecium rutabulum та ін. В синузії ефемероїдів (5-25%) – Anemone nemorosa (очевидно – через соснове насадження і значне окислення едафотопу). 

Група асоціацій CARPINETO-ACERETO-FRAXINETO-ALNETO-QUERCETA кленово-ясеново-вільхові діброви 

Дуже рідкісні для Пн.-Зх. Поділля угруповання. Поширені по терасах над потоками у долинах рр. Зх. Буг і В’ятина з гумусованими вологими дерново-сіроземно-глейовими грунтами, які неглибоко підстелені вапняками. Зростають неширокою смугою по периферії вільшняків, часто – на переході до яворово-ясенових лісів. До їх складу входить ціла група раритетних видів, у тому числі, “червонокнижних” (Allium ursinum, Leucojum vernum, Galanthus nivalis, Primula elatior, Dentaria glandulosa, Anthriscus nitida, Listera ovata, Hordelymus europaeus, Hedera helix, Lilium martagon, Aruncus vulgaris та ін.). 

Acereto-Fraxineto-Alneto-Quercetum alliosum (ursini) – кленово-ясеново-вільхова діброва ведмежоцибулева, заплава р. Зх. Буг (ур. Довжок, Колтівська улоговина). Деревостан (0,8-0,9) двоярусний; у 1-у ярусі панує Quercus robur, з домішкою Acer platanoides, Ulmus scabra, у 2-у – Alnus glutinosa, домішка – Tilia cordata, Carpinus betulus, Fraxinus excelsior. У підліску (3-8%) – Corylus avellana, Euonymus verrucosa, Daphne mezereum, E. europaea. У трав’яному покриві панує Allium ursinum (70%), часто співдомінує із Aegopodium podagraria та Mercurialis perennis, більш-менш значна домішка: Asarum europaeum, Galeobdolon luteum, Galium odoratum, Stellaria nemorum, Pulmonaria obscura, Urtica dioica, Geranium robertianum, G. phaeum, Anthriscus nitida, Ranunculus lanuginosus, R. cassubicus, Athyrium filix-femina, Dryopteris carthusiana, D. filix-mas, Stachys sylvatica, Ajuga reptans, Paris quadrifolia, Hepatica nobilis, Brachypodium sylvaticum, Milium effusum, Geum urbanum, Melandrium dioicum, Campanula trachelium, C. latifolia, Crepis paludosa (L.) Moench, спорадично: Adoxa moschatellina, Arum alpinum, Hedera helix, зрідка – G. rivale. В синузії ефемероїдів (75%): Dentaria glandulosa, Anemone nemorosa, Сorydalis cava, Leucojum vernum, C. solida, рідше – Ficaria verna, Isopyrum thalictroides, Primula elatior, Gagea lutea, Galanthus nivalis. 

Acereto-Fraxineto-Alneto-Quercetum mercurialidosum – кленово-ясеново-вільхова діброва переліскова, A.-F.-A.-Q. aegopodiosum – кленово-ясеново-вільхова діброва яглицева, A.-F.-A.-Q. varioherbosum – кленово-ясеново-вільхова діброва різнотравна, поширені в заплавах річок Зх. Буг і В’ятина. Деревостан (0,7-0,8) двоярусний. У 1-у ярусі домінує Quercus robur, а місцями (ймовірно, в результаті рубок) – Acer pseudoplatanus, Tilia cordata, з домішкою Alnus glutinosa і Ulmus scabra, у 2-у – A. glutinosa, домішка: A. pseudoplatanus, A. platanoides, Carpinus betulus, Fraxinus excelsior, Betula pubescens. В підліску (5%) зростають: Corylus avellana, Padus racemosa, Sambucus nigra, Euonymus europaea, Rubus idaeus, R. hirtus, зустрічаються – Daphne mezereum, Cornus sanguinea, E. verrucosa; у підрості (3-8%): клен гостролистий, явір, в’яз, менше: липа, вільха, граб, ясен, черешня. У трав’яному покриві (70-95%) переважають – Mercurialis perennis, Aegopodium podagraria, Galeobdolon luteum, Stellaria nemorum, S. holostea, Asarum europaeum, Galium odoratum, Lamium maculatum, Oxalis acetosella, іноді: Allium ursinum, Hedera helix, Vinca minor, Anthriscus nitida, Glechoma hederacea, Urtica dioica; більш-менш значна домішка: Stachys sylvatica, Pulmonaria obscura, Hepatica nobilis, Adoxa moschatellina, Ranunculus lanuginosus, R. cassubicus, Geranium robertianum, G. phaeum, Chaerophyllum aromaticum, Aposeris foetida, Lathyrus vernus, Polygonatum multiflorum, Ajuga reptans, Dryopteris carthusiana, D. filix-mas, Melandrium dioicum, Athyrium filix-femina, Chrysosplenium alternifolium, Geum urbanum, Brachypodium sylvaticum, спорадичнo: Paris quadrifolia, Adoxa moschatellina, Viola sylvestris, V. mirabilis, Alliaria petiolata, Impatiens noli-tangere, Primula elatior, Galeopsis speciosa, Poa nemoralis, Moehringia trinervia, Milium effusum, Cerastium sylvaticum, Campanula trachelium, Crepis paludosa, трапляються – C. latifolia, Listera ovata, Equisetum sylvaticum, Cirsium oleraceum, D. dilatata, Aconitum moldavicum, Hordelymus europaeus, Aruncus vulgaris, Lathraea squamaria, Lilium martagon, Arum alpinum, Epipactis helleborine. В синузії ефемероїдів (75%): Dentaria glandulosa, Anemone nemorosa, Corydalis solida, C. cava, Ficaria verna, Leucojum vernum, Isopyrum thalictroides, A. ranunculoides, Galanthus nivalis. В наземному покриві (3-10%) – Mnium undulatum, M. punctatum, Brachythecium sp., Atrichum undulatum… 

Acereto-Alneto-Quercetum caricosum (brizoiditis) – кленово-вільхова діброва трясучковидноосокова, невелика ділянка (500 кв.м) в заплаві р. В’ятина. У деревостані (0,7-0,8) співпанують Quercus robur і Alnus glutinosa, домішка – Tilia cordata (2-3-й яруси), A. platanoides, A. pseudoplatanus, Sorbus aucuparia, Padus racemosa (3-й ярус). Підлісок (5-10%) формують P. racemosa, S. aucuparia, Sambucus nigra, S. racemosa, Frangula alnus, Corylus avellana, Rubus idaeus, R. hirtus, Pyrus communis; в підрості (7%) клен гостролистий, явір, рідко (по периферії) – липа серцелиста, бук.  У трав’яному покриві (50-70%) домінує Сarex brizoides, незначна домішка: Dryopteris carthusiana, Athyrium filix-femina, Galeobdolon luteum, Oxalis acetosella, Maianthemum bifolium, Stellaria holostea ... В синузії ефемероїдів (5-10%) Anemone nemorosa. У наземному покриві (1%): Mnium undulatum, M. punctatum, Atrichum undulatum…

В долині р. Зх. Буг (ур. Довжок) зрідка трапляються A.-A.-Q. ruboso (hirti) -oxalidosum – кленово-вільхова діброва шорсткоожиново-квасеницева та A.-A.-Q. sparsiherbosum – кленово-вільхова діброва рідкотравна з аналогічною структурою та видовим складом (із Betula pubescens в деревостані).