Зміст

All. Luzulo-FagionVaccinio-Fagetum, ур. Купцевапохідні Nardeta на місці знищених Luzulo-FagenionMaianthemo-Fagetumпохідні Betuleta на місці знищених Luzulo-FagenionMaianthemo-Fagetum

                     All. Luzulo luzuloidis-Fagion Lohm. et Tx. 1954 –
                              європейські ацидофільні букові ліси 

All. Luzulo-Fagion на Пн.-Зх. Поділлі представлений слабокальцефільними формами північно-центральноєвропейських Ass. Deschampsio-Fagetum, Ass. Vaccinio-Fagetum, Ass. Maianthemo-Fagetum із групи рівнинних та передгірних ацидофільних букових лісів (Suball. Luzulo-Fagenion)

All. Luzulo-Fagion на Верхобужжі, PDF