Зміст

All. Cephalanthero-FagionAll. Cephalanthero-Fagion Tüxen 1955 – західноєвропейські ксеротермофільні кальцефільні бучини 

All. Cephalanthero-Fagion на східній межі поширення представлений розтоцько-подільською Ass. Euonymo-Fagetum із групи середньоєвропейських орхідних букових лісів (Suball. Cephalanthero-Fagenion)

All. Cephalanthero-Fagion на Верхобужжі, PDF