Зміст

All. Asperulo-FagionAll. Asperulo-Fagion Tüxen 1955центральноєвропейські мезофільні букові ліси

All. Asperulo-Fagion на східній межі поширення (Розточчя-Опілля, Зх. Поділля) представлений кальцефільною Ass. Stellario holosteae-Fagetum із групи карпатських букових лісів (Suball. Symphyto cordati-Fagenion)

All. Asperulo-Fagion на Верхобужжі, PDF