Зміст

All. Alno-Ulmion                              All. Alno-Ulmion Br.-Bl. et R.Tx. 1943 –
                 заплавні дубово-вільхові та ясеново-вільхові ліси

All. Alno-Ulmion (Alnion incanae) представлений на Пн.-Зх. Поділлі багатими, вапняковими варіантами евтрофних, дубово-в'язових (Ass. Ficario-Ulmetum) та мезоевтрофних, ясенoвих вільшин (Ass. Pruno-Fraxinetum)           

All. Alno-Ulmion на Верхобужжі, PDF