ЗмістВід автора

У 2001 році закінчив Волинський державний університет ім. Лесі Українки (кафедра ботаніки).

Протягом 2002-2004 років – пошукувач Інституту екології Карпат НАНУ (відділ охорони природних екосистем, м. Львів; тема: «Созологічна оцінка рослинного покриву Верхобузького горбогірного пасма у зв’язку з проектуванням НПП «Північне Поділля»), де опубліковано дві статті по флорі регіону.

У співпраці з к.б.н. Онищенком В.А. (Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАНУ, м. Київ) описано нову асоціацію союзу Tilio platyphylli-Acerion pseudoplatani. Частина матеріалу використана у монографії Онищенка В.А. «Ліси порядку Fagetalia sylvaticae в Україні».